FORNØYD: Per Orderuds fetter, Lars Martin Orderud (innfelt), har ventet på at noe skal skje i saken i 12 år. Han mener at fetteren er uskyldig og er glad for at saken er begjært gjenopptatt. Bildet viser krimteknikere saumfate åstedet for trippeldrapet, kårboligen på Orderud gård. Foto: VG

Per Orderuds fetter håper på frifinnelse: – Det er noe riv ruskende galt

Etter en 15 år lang privat etterforskning, er Per Orderuds fetter, Lars Martin Orderud, glad for at trippeldrapssaken er begjært gjenopptatt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Privatetterforsker Tore Sandberg og forsvarer Frode Sulland har sendt inn en ny begjæring om gjenopptakelse av trippeldrapssaken på Orderud gård.

Sandberg kalte det startskuddet for prosessen, og sa at kun standardskjemaene er fylt ut og at den endelige begrunnelsen forhåpentligvis vil være klar til høsten.

Lars Martin Orderud har hele tiden ment at fetteren Per Orderud er uskyldig dømt.

– Det er veldig bra at begjæringen er sendt inn. Vi har ventet i 12 år på det skulle skje et eller annet. Vi er alle klar over at Sandberg har slitt forferdelig med å få ut papirer i saken og det er vel hovedårsaken til at det har tatt så lang tid, sier fetteren.

NYTT HÅP: I 2009, 10 år etter drapene, intervjuet VG Per Orderud på gården. Nå, åtte år etter, er en ny begjæring om gjenopptakelse sendt inn til Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Kristian Helgesen VG

– Vi håper på gjennomslag og at saken bli gjenopptatt. Saken er ikke oppklart, ingen er dømt for drapene. Det er derfor vi synes det er merkelig at ingen har tatt tak i dette, sier Orderud til VG.

Han mener at det er noe «riv ruskende galt» med hele saken og at gårdstvisten før drapene ble blåst opp i mediene.

TROR PÅ FETTEREN: Lars Martin Orderud mener fetteren Per er uskyldig dømt. Foto: VG

– Å vri tvisten til motivet for drapene, er helt vilt. Hvilket gårdsbruk her i landet er det som blir overdratt uten at det er en konflikt rundt det? Spør Orderud retorisk.

Han mener at noen andre gjerningspersoner står bak drapene.

Sandberg sier at Per og Veronica Orderud fra første stund har hevdet sin uskyld.

– De har alltid ønsket at saken skulle komme opp igjen, sier Sandberg til VG.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt drap 14. juni 1999. For to år siden, få måneder etter at de ble løslatt, ble det klart at paret tok ut skilsmisse.

– Oppsiktsvekkende

Sandberg kaller den nye informasjonen «oppsiktsvekkende i hans hode».

Han opplyser at det er hentet inn rapporter fra både inn- og utland som angivelig skal så tvil rundt sentrale bevis i trippeldrapssaken.

2015: Veronica Orderud var i januar 2015 tilbake på Orderud gård etter å ha blitt løslatt. Her sammen med privatetterforsker Tore Sandberg. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Det er rapporter som dekker flere beviselementer. Når vi fremmer en begjæring om gjenopptakelse, så mener vi at det som fremsto som avgjørende bevis mot Per og Veronica, ikke holder til domfellelse, sier Sandberg, som ikke vil gå inn på hva slags beviser som er undersøkt.

– Disse nye bevisene kan føre til frifinnelse, sier privatetterforskeren.

Uavhengig ekspertise

I 2005 ble en foreløpig begjæring om gjenopptakelse sendt inn til Gjenopptakelseskommisjonen.

Den ble senere trukket, noe Sandberg hevder hadde sin årsak i at de ikke fikk god nok tid til å hente inn sakkyndigrapporter fra utlandet før kommisjonen ville behandle begjæringen. Sulland klaget også over saksbehandlingen da han trakk begjæringen i 2012.

– Det var helt umulig for oss at kommisjonen skulle behandle noe som ikke var endelig ferdigstilt, sier Sandberg.

Den foreløpige begjæringen ble aldri vurdert av kommisjonen. Siden den gang har Sandberg og Veronica Orderuds advokat Sulland og Per Orderuds avokat Erling Lyngtveit, fortsatt arbeide med å få saken gjenopptatt. Nå skal all dokumentasjonen være klar.

KÅRBOLIGEN: De tre drapene fant sted i kårboligen på Orderud gård. Foto: Nils Bjåland VG

LES OGSÅ: Eksperter usikre på om dagens teknologi ville løst Orderud-saken

Sandberg bekrefter at materialet som ble sendt inn til kommisjonen i 2005 og materiale som er presentert tidligere, vil være en del av begrunnelsen for gjenopptakelse også nå, men at de nye bevisene vil være vesentlig viktigere i den endelige begrunnelsen.

– Vi vil ikke gå inn på detaljer om bevisene som vil fremgå av den endelige begrunnelsen for begjæringen. Begjæringen som ble trukket, var selvsagt ufullstendig ettersom den ikke inneholdt vesentlige elementer som fortsatt ble vurdert av uavhengig ekspertise, sier Sandberg, om rapportene som nå er hentet inn.

Hull i skyvedør

I mars 2009 presenterte Sandberg nye funn i saken.

– Jeg har fått opplysninger om at en navngitt person, på bestilling fra en person i tilknytning til Orderud-saken, fraktet bort våpenet etter drapet. Denne personen ble funnet i en kjeller i Oslo med hodet skutt av. Jeg har også snakket med en annen person som kan knyttes til Orderud-saken, som noe senere ble funnet døende i Molde, sa Sandberg den gangen.

I tillegg til dødsfallene, presenterte Sandberg det som skulle være et kulehull i en skyvedør, som ikke politiet hadde oppdaget, et nytt vitne og en ny teori om hvordan gjerningspersonene tok seg inn i kårboligen.

Også da mente privatetterforskeren at bevisene holdt til gjenopptakelse. Disse funnene vil da også være relevante for den nye endelige begjæringen, ifølge Sandberg.

HULL I SKYVEDØR: I 2009 presenterte privatetterforsker Tore Sandberg flere nye funn i saken, blant annet det han mente var et kulehull i en skyvedør, som politiet ikke hadde oppdaget tidligere. Foto: Scanpix

Veronica Orderud håpet i 2009, da hun fortsatt satt fengslet, på at de nye bevisene kunne frikjenne henne.

– Grunnen til at jeg har besluttet å ikke gi opp, men å kjempe videre, har vært at det har vært så mange som har trodd på meg og jobbet for meg, sa Veronica Orderud til NTB den gang.

I 2006 fikk Per og Veronica tilgang til privatgranskning av furunåler og et hårstrå beslaglagt av politiet i saken. Hårstrået ble aldri undersøkt før saken kom opp for retten.

Sandberg opplyser at hverken Per eller Veronica Orderud ønsker å uttale seg om utviklingen i saken.

– Sikre bevis

Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud, som var aktor i Orderud-saken, sier det er vanskelig å kommentere en begjæring han ikke er orientert om hva inneholder.

– Jeg har ikke fått opplyst mer enn at en ubegrunnet gjenopptakelsesbegjæring er sendt inn, noe de har gjort før også. Vi kan foreløpig ikke gjøre særlig annet enn å avvente en eventuell henvendelse fra Gjenopptakelseskommisjonen. Sandberg hevder han har mye på hjertet, men noen nærmere detaljer har ikke vi blitt orientert om underveis, sier førstestatsadvokaten, som forklarer at en samlet bevisbilde førte til domfellelser i saken.

AKTOR: Aktor i Orderud-saken, Jørn Sigurd Maurud (t.v.) står her med Per Orderuds forsvarer, Frode Sulland tilbake i 2001. Foto: Mattis Sandblad VG

– Drapsvåpnene ble aldri funnet, men vi mente likevel sikkert å ha identifisert dem og deres tilknytning til de domfelte. Hvis de nye undersøkelsene knytter seg til identifiseringen av våpnene, vil det være interessant. Påtalemyndigheten mente å kunne føre sikkert bevis for at Orderud-paret hadde hatt en slik sentral befatning med drapsvåpnene at dersom noen utenfor den dømte personkretsen skulle ha begått drapene, måtte disse i såfall ha fått seg overlevert våpnene fra dem, sier Maurud.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder