SA OPP: Ingunn Yssen, internasjonal sekretær, sa opp sin stilling i går. Foto: Espen Braata.

SA OPP: Ingunn Yssen, internasjonal sekretær, sa opp sin stilling i går. Foto: Espen Braata.

- Jeg ble ydmyket, trakassert og utskjelt av Valla

Internasjonal sekretær i LO, Ingunn Yssen (45), hevder seg ulovlig mobbet og trakassert på jobben gjennom tre og et halvt år - av LOs leder Gerd-Liv Valla.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

I går ettermiddag sa Ingunn Yssen opp sin stilling etter å ha vært sykmeldt i fem måneder.
Diskutér:Hva mener du om Yssens oppsigelse?

Les hele oppsigelsesbrevet, der Yssen kommer med svært sterke beskyldninger mot LOs mektige toppsjef, Gerd Liv Valla.

Gerd-Liv Valla avviser Yssens påstandene om ulovlig mobbing og trakassering som «urimelige, meningsløse og feilaktige».

VG kan i dag avsløre innholdet i oppsigelsen til den tidligere politiske rådgiveren, statssekretæren, likestillingsdirektøren og spesialrådgiveren i FN.

Ingunn Yssen, som i 1997 var daværende justisminister Vallas egen statssekretær, retter svært sterke beskyldninger mot LOs mektige toppsjef.

Søkte hjelp

I høst tok Yssen kontakt med sitt eget fagforbund i LO, Norsk Tjenestemannslag (NTL), for å få juridisk hjelp:

«Mitt forbund som har gitt meg anledning til å få saken utredet av advokat og min advokat har hjulpet meg i dette arbeidet. Slik saken er vurdert juridisk er arbeidsgivers håndtering ikke i tråd med de krav arbeidsmiljøloven stiller. Episodene jeg har vært utsatt for både enkeltvis og samlet er av trakasserende art og er vurdert tilstrekkelig til å anlegge søksmål. Jeg er imidlertid mer opptatt av å se fremover enn å bruke den tiden som er nødvendig på en slik sak. Derfor velger jeg - i alle fall på nåværende tidspunkt - å la saken ligge. Jeg tilføyer at jeg heller aldri har ønsket penger som kompensasjon for et dårlig arbeidsforhold. Derfor har jeg heller ikke ønsket å forhandle om en sluttpakke», skriver Yssen.

Yssens advokat er den erfarne arbeidslivsjuristen Ingeborg Moen Borgerud, som selv har vært statssekretær for Ap i Justisdepartementet på 1990-tallet. Borgerud har også vært ansatt i LOs juridiske avdeling.

- Trakasseringen Yssen har vært utsatt for hadde vært nok til å anlegge søksmål, sier Moen Borgerud til VG.

Prinsippsak

URIEMLIG: LO-leder avviser Ingunn Yssens brev, og mener det inneholder urimelige og feilaktige påstander. Foto: Frode Hansen.

Det er paragraf 4 tredje ledd i arbeidsmiljøloven som Ingunn Yssens advokat Ingeborg Moen Borgerud mener LO-leder Gerd-Liv Valla har brutt med sin behandling av Yssen. Der heter det:

«Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden».

- Jeg vil gjerne presisere at det ikke er synd på meg. Dette er en prinsippsak. Jeg har jobbtilbud. Nå har jeg sagt opp, og kan si fra om forholdene. Det kommer noen etter meg også, sier Yssen.

Yssen fastslår at hun aldri tidligere er blitt syk av jobben, men at det er summen av episodene og behandlingen som er årsaken, ifølge oppsigelsen.

Det finnes flere

Yssen skriver også at flere ledere i LO er blitt behandlet dårlig av Gerd-Liv Valla.
Ifølge Yssen krever Valla hegiven underkastelse, og sladring premieres.

Avslutningsvis kommer Yssen med en oppfordring til LO om å vurdere på nytt sin rolle som arbeidsgiver.

- Sier ikke andre i LO fra om eventuelle kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

- Det er andre i LO som har reagert på dette, og jeg vet at det snakkes om. Men det er ikke noe klima i LO for å snakke åpent om dette. Jeg vil aldri forvente at noen risikerer sitt eget arbeidsmiljø og sin egen karriere for det, sier Yssen til VG.

- Er det andre som har blitt behandlet på som måte som du hevder deg behandlet?

- Ja, jeg vil mene det. Det er noen spesielt utvalgte som havner i unåde hos Valla, og som blir støtt ut. Alle vet det, alle aner det, alle skjønner det, sier Yssen.

- Hva skjer med dem som gjør det?

- Da skjer det som har skjedd med meg.

Yssen hevder at hun flere ganger er blitt skjelt kraftig ut av Valla i andres påhør.

- Det å stå på en flyplass og rope til noen, det rammer vel mest henne selv. Men hun har også tillatt seg å gjøre dette i enerom: Å kalle meg ubrukelig, si at jeg ikke gjorde jobben min.

- Hun har brukt ordet «ubrukelig» om deg?

- Ja. At dette ofte skjer bak lukkede dører, er det som ofte gjør disse sakene kompliserte. Til slutt hadde hun åpenbart sett seg så lei på hvor ubrukelig jeg var at hun ville bli kvitt meg. Jeg forsto at det hun egentlig gjorde, var å prøve å si meg opp over bordet. Det går ikke an å gjøre det i LO. Hvis hun synes jeg var så dårlig, så får hun gjøre som man skal gjøre som arbeidsgiver, du snakker med folk, gir dem skriftlige advarsler, du oppfører deg ordentlig. Det var da det rant over, dette kan jeg ikke finne meg i. Jeg kontaktet fastlegen min, som sa at jeg ikke skulle tilbake på jobb overhodet, sier Yssen.

Avviser anklager

LO-leder Gerd-Liv Valla selv ønsket i går ikke å la seg intervjue av VG, men har lest Ingun Yssens oppsigelsesbrev.

Valla gir følgende kommentar gjennom LOs stedfortredende informasjonssjef Øyvind T. Hansen:

- Brevet er helt urimelig. Det inneholder meningsløse og feilaktige påstander.

Hansen sier videre:

- Personlig så reagerer jeg veldig sterkt på de angrepene som LOs bedriftskultur og ledelse blir utsatt for. Brevets form rammer også LO-medarbeideres integritet. Utover det har vi ikke flere kommentarer til dette oppsigelsesbrevet, sier Hansen til VG.

- Vi var jo varslet om at det ville komme et slikt brev. Det er beskrivelsen av vår rolle som vi reagerer kraftig på. Det fremstilles som om vi ikke er i stand til å drive selvstendig tankevirksomhet. Jeg har jobbet her siden 1985, men ikke sett maken til brev. Det er de første reaksjonene våre etter å ha skumlest brevet, sier han.

LES MER I DAGENS VG OM HVORFOR INGUNN YSSEN SA OPP I LO

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder