FÅR KRITIKK: I et møtereferat fra august 2016 kommer det frem at Bufdir har hatt en rekke utfordringer i samarbeidet med Peer Salström-Leyh og Stiftelsen Fyrlylta.
FÅR KRITIKK: I et møtereferat fra august 2016 kommer det frem at Bufdir har hatt en rekke utfordringer i samarbeidet med Peer Salström-Leyh og Stiftelsen Fyrlylta. Foto: Tore Kristiansen/VG

Bufdir om Fyrlykta-saken i 2016: I strid med Stortingets instruks

INNENRIKS

Et dokument som hittil ikke har vært kjent, viser at Bufdir allerede for ti måneder siden fastslo at Fyrlykta ikke var ideell, og at direktoratet dermed brøt Stortingets bestemmelser.

Publisert:

Bufdir har sagt at de føler seg lurt av den private fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta, som har fått verdifulle kontrakter ved å hevde at de er en ideell stiftelse.

Les VG-avsløringen: Fosterhjemskongen

Men nå kan VG dokumentere at direktoratet allerede for ti måneder siden selv slo fast at stiftelsen ikke kunne anses som ideell og at Bufdir dermed brøt Stortingets pålegg om at ideelle organisasjoner skal prioriteres.

Likevel fortsatte samarbeidet frem til direktoratet tidligere denne måneden sa opp avtalene. Årsaken var Deloittes konklusjon om at stiftelsen ikke er ideell og at den har operert i strid med loven.

Det var i august 2016 at direktoratet ba om et møte med Fyrlykta fordi de opplevde at stiftelsen var krevende å forholde seg til. I møtet tok direktoratet opp alvorlige bekymringer rundt Fyrlyktas drift og høye overskudd.

I referatet står det:

Oppsummeringen ble gjort få måneder etter at Bufdir for andre gang hadde godkjent Fyrlykta som en ideell stiftelse og tildelt dem en ny millionkontrakt.

Ekspert: Fyrlyktas hundremillionersavtale var ulovlig

I en e-post skriver Bufdir-direktør Mari Trommald at oppfatningen var å anse som en hypotese i et møte og at Bufdir likevel ikke hadde nok informasjon til å si at Fyrlykta ikke var ideell.

– I ettertid ser vi at denne formuleringen i møtet i august fremstår som mer bastant enn det vi på det tidspunkt var og kan misforstås. Slik vi vurderte det var det ikke grunnlag for å stoppe kjøpene fra Fyrlykta den gangen, skriver Trommald, som også poengterer at Stortingets instruks har ligget til grunn for alt arbeid.

Etter VGs avsløring: Horne kalte Bufdir inn på teppet

Høye priser

I referatet kommer det frem at Fyrlykta i flere år hadde tatt seg for godt betalt, uten at Bufdir hadde grepet inn.

Ved utgangen av 2015 hadde stiftelsen oppnådd overskudd på totalt 52 millioner kroner.

Ifølge referatet forklarte Fyrlykta sitt høye overskudd med at de over tid har tatt en for høy pris for akutte fosterhjemsplasseringer og dette ble gjort fordi barnevernet hadde signalisert at prisen skulle være «robust».

I Deloitte-rapporten går det frem at den “robuste” prisen, ifølge Fyrlykta, hadde bakgrunn i at Bufdir skal ha åpnet for et slikt påslag fordi det ikke var mulig for leverandørene å få refundert ekstrakostnader utover det normale. Det skulle i ettertid vise seg at ekstrakostnadene uteble, og stiftelsen kunne sitte igjen med enorme overskudd.

Innstrammingen kom først i første halvdel av 2016, da Fyrlykta ble presset til å senke prisen på akuttplasser med omtrent 25 prosent. Dette mente Fyrlykta var for mye, og derfor ble prisene noe hevet igjen senere samme år.

Les også: Fyrlykta lokker med vervebonus

Under møtet i august påpekte Bufdir at Fyrlykta over flere år hadde hatt en høy inntjening på akuttplasseringer – til tross for at de skulle drive non-profit:

På spørsmål om hvorfor Fyrlykta fikk lov til å ta for høye priser i flere år, svarer Trommald at det i noen områder er få aktører som kan tilby fosterhjem på kort varsel.

– Dette tilsier at vi ikke kan velge og vrake mellom ulike tjenester og noen kan ganger må akseptere priser som er relativt høye. Dette har Fyrlykta sett og innrettet sitt tilbud mot et slikt marked. Vi har styrket regionenes kompetanse på forhandlinger og dermed redusert prisene betraktelig de siste årene.

Åpner tilsyn: Fyrlykta-ledelsen kan bli avkrevd millionbeløp

Bekymret

I referatet fra august blir det videre klart at myndighetene over tid hadde hatt en rekke dårlige erfaringer med stiftelsen.

* Fyrlykta opererte utenfor myndighet da de besluttet omfanget av tilbudet til fosterbarnet, og kjøpte fosterforeldre fri fra arbeid. Dette var Bufetats ansvar, og hadde ført til «uheldige diskusjoner», og det var eksempler på at stiftelsen hadde kalt Bufetats veileder som «ikke relevant».

* Fyrlykta tilbød noe de kalte «Fyrlykta-pakken», et tilbud tilpasset fosterfamilien – og ikke barnet. Fyrlykten hevdet fosterhjemmene ofte satte krav om lønn for å si ja til et barn.

* Det var uklart hva om lå i Fyrlyktas priser og feil bruk av matriser og maler førte til manglende fokus på målgruppen – barna.

Bufdir varslet at de nå ville se på utvalgte enkeltsaker for å lære mer om hvordan Fyrlykta jobbet og for å se hvordan kontraktene ble fulgt opp i praksis. Videre skulle direktoratet gi opplæring til ansatte i Fyrlykta som hadde ansvar for avtalene.

Får kritikk: Sparket rådsmedlem og ga kona vervet

Ser fremover

VG har stilt Fyrlykta en rekke spørsmål i tilknytning til det som fremkommer i referatet fra august 2016. Stiftelsen har ikke svart på noen av spørsmålene. I en e-post skriver oppretteren Peer Salström-Leyh:

– Stiftelsen Fyrlykta er nå i en fornyelsesprosess og ser fremover. Det nye styret vil snart være på plass. Alt blir gjort for å forsikre at vi jobber i tråd med lover og regler. Vi fortsetter å jobbe for barnets beste.

Deloitte har i sin gransking gått gjennom Fyrlyktas priser fra januar 2016 til mars 2017. Konklusjonen er at stiftelsen ikke har tatt mer betalt enn andre leverandører det siste året.

Her kan du lese mer om