GAUSTAD: Sykehuset er Norges eldste innen psykisk helsevern, og ligger ved Rikshospitalet i Oslo. Foto: Jørgen Braastad VG

Slår alarm om ulovlig tvangsbruk ved Gaustad sykehus

For ett år siden fortalte VG historien om en kvinne som ble utsatt for massiv tvangsbruk ved Gaustad sykehus. Nå slår Trond Dale, som har ansvaret for rettssikkerheten til pasientene, full alarm.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I 13 år har Trond Dale vært medlem i kontrollkommisjoner i psykiatrien, som skal sørge for at sykehusene ikke bruker ulovlig tvang mot pasientene. Nå slår han alarm om forholdene ved Gaustad sykehus i Oslo.

VG avslører: Pasienter bindes fast ulovlig

Dale mener både ledelsen ved det psykiatriske sykehuset – og kontrollkommisjonen som han selv er en del av – svikter pasientene, og har rapportert saken til helsemyndighetene. VG har fått innsyn i et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus der de ber Helsedirektoratet om å følge opp Dales rapportering.

– Forfall

BEKYMRET: Trond Dale er medlem i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus . Foto: Hallgeir Vagenes VG

– Dersom sykehuset ikke oppfyller sine lovpålagte plikter, skal kontrollkommisjonen være på dem og få dette rettet opp. Om man er så uheldig at man både har et sykehus som ikke klarer å gjøre ting riktig, og en kommisjon som ikke klarer å følge opp – da har man et system i forfall, sier Dale.

Til VG utdyper han en rekke alvorlige forhold ved Gaustad, Oslo universitetssykehus:

• Sykehuset fremlegger ikke nødvendig dokumentasjon om tvangsbruken pasientene utsettes for. Et titalls ganger har kontrollkommisjonen måttet forlate sykehuset uten å ha sjekket dokumenter, slik de skal.

• De fleste tilsyn skjer uten at leder av kontrollkommisjonen er tilstede. Dale hevder medlemmenes merknader til sykehuset blir sensurert eller fjernet fra tilsynsprotokollen

• Det blir ikke fattet vedtak hver gang en pasient er inn og ut av belter eller reimer. I stedet planlegger sykehuset beltelegginger over lengre tidsperioder, noe det ikke er åpning for i lovverket.

• Ved flere tilfeller har pasienter klaget på behandlingen de har fått, uten at disse klagene er behandlet i kontrollkommisjonen ved Gaustad sykehus.

BELTESENG: VG har gjennom en rekke artikler avslørt ulovlig tvangsbruk innen psykisk helsevern. Foto: Jørgen Braastad VG

For ett år siden fortalte VG historien om en kvinne som i nær to år hadde blitt holdt bortimot kontinuerlig i belter ved Gaustad sykehus. Dale sier han håpet at saken ville gjøre at det gikk opp et alvor for både ledelsen ved sykehuset og for kontrollkommisjonen.

Da ingenting skjedde, og etter at han gjentatte ganger hadde sagt ifra internt, så han seg før jul nødt til å rapportere inn forholdene ved sykehuset for helsemyndighetene.

– Skjer det ulovlig tvangsbruk på Gaustad sykehus?

– Ja, det er helt sikkert. Den ulovlige tvangsbruken dreier seg som kjent tidligere fra VGs reportasjer om ulovlig bruk av tvangsmidler. Men det kan også dreie seg om andre inngripende tiltak som tilgang til egen telefon, hvordan besøk tilrettelegges og andre typer «gråsonetvang» som flyttes inn i husordenreglene, sier Dale.

– Dette er noe som kontrollkommisjonen skal sørge for at er etter loven. Det har vi ikke gjort.

Les også: Legges i belter når legene drar på ferie

Han er likevel mest bekymret over at pasienter forblir tvangsinnlagt ved sykehuset, uten at sakene behandles av tilsynsorganet som han selv er en del av.

– Krenkende overfor pasientene

– Denne kontrollkommisjonen har ikke på noen måte fulgt lovens regler når det gjelder eventuelt å innvilge slike søknader, sier Dale.

– Alt dette er krenkende overfor pasientene, som får sin rettssikkerhet svekket. Det er også trist at ulovlige tiltak vedvarer. Men jeg tenker også at befolkningen i dette landet skal ha en rimelig trygghet på at tingene foregår på riktig måte der det utøves tvang, sier Dale.

TVANGSBRUK: Kvinnen i 30-årene ble utsatt for massiv tvangsbruk. Da hun skrev til VG var armene bundet fast i bordet. Foto: Jørgen Braastad VG

Han presiserer at hans kritikk er rettet mot avdelingsledelsen ved Gaustad, ikke pleiepersonalet.

– En subkultur

Dale sier at han har forståelse for at systemene kan oppfattes som tungvinte, men at det er avgjørende at det formelle er på plass rundt så alvorlige og inngripende tiltak som beltelegging.

Fikk du med deg denne?: 12 timer på lukket avdeling

– Det skal fattes vedtak hver gang pasienten beltelegges. Nettopp fordi man ikke vet om det er nødvendig å holde pasienten i belter om en uke, måned eller om et år. Det finnes ikke noen unntak for å gjøre det mer bekvemt for dem som har det faglige ansvaret for pasienten, poengterer Dale.

– Handler dette om å pynte på tvangstallene?

– Jeg har møtt en behandler på Gaustad som mente at det var unødvendig å fatte vedtak, fordi man heller skulle bruke tiden på behandling. Dette handler en subkultur som har den holdningen at de reglene man blir underlagt er bare med på å gjøre livet komplisert og ueffektivt. Den kulturen omsettes da til at vedtak er et herk, kontrollkommisjonen er amatører, og at sykehuset vet best. Denne kulturen eksisterer fremdeles, sier Dale.

– At det skulle være manipulasjon for å få ned tvangstallene tror jeg ikke, men det finnes nok også en kultur ved å være best i klassen for å bruke lite tvang, og da finner man kreative løsninger.

Må tåle kritikk

– Du har selv vært en del av dette systemet over lang tid, har du dårlig samvittighet overfor pasientene?

– Ja, selvfølgelig. En ikke-fungerende kommisjon i forhold til et sykehus som er gjenstridig overfor kontroll, det er ikke bra.

KOMMISJONSLEDER: Advokat Cato Johannessen var leder i kontorllkommisjonen ved Gaustad frem til nyttår. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

Dale opplever det som svært krevende å skulle rapportere om forhold internt i kontrollkommisjonen. Han etterlyser et overordnet organ som kan titte kommisjonene i kortene. Samtidig mener han at kommisjonen han er med i må tåle å bli ettergått.

– Det ville vært ganske komisk hvis et tilsynsorgan ikke skal tåle å selv bli kontrollert.

Advokat Cato Johannessen var leder for kontrollkommisjonen frem til nyttår. Han avviser uttalelsene fra Dale:

– Det var 28 tilsyn eller besøk på Gaustad i 2016. Det er skrevet rapport for alle besøk. Leder eller nestleder var til stede på 24 av besøkene. Det som er skrevet fra andre medlemmene når leder eller nestleder ikke har vært til stede er tatt inn i tilsynsrapportene. Alle klagesaker over tvungent psykisk helsevern er selvsagt er behandlet, sier Johannessen.

Bistår Fylkesmannen

– Har det vært problemer innad i kontrollkommisjonen OUS 4?

– Nei. Dale har ikke tatt opp dette hverken med nestleder eller undertegnede, sier advokaten.

Oslo universitetssykehus har fått fremlagt kritikken mot Gaustad sykehus, men ønsker ikke å kommentere saken fordi det «nå er en pågående rapporteringsprosess», opplyser kommunikasjonsrådgiver Anne Martha B. Tvedt i en epost til VG.

Helsedirektoratet vil innkalle partene til et møte og følge opp saken videre.

– I denne saken har Fylkesmannen bedt direktoratet om bistand, hvilket er naturlig ettersom saken dreier seg om faglige spørsmål der Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret, sier fungerende avdelingsdirektør Vårin Hellvik til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder