LEKKER: Stortingsrepresentant Abid Raja (V), statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hariede og finansminister Siv Jensen presenterte noen av prosjektene i Nasjonal transportplan på Oslo S i mars. Onsdag kommer hele bildet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Her er lekkasjene fra Nasjonal transportplan: Flere nye tunneler og ny flyplass

Onsdag legger regjeringen frem planene for satsing på samferdsel frem til 2029.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Regjeringen har presentert løfter om både satsing på både jernbane, vei og luftfart som kommer frem i Nasjonal transportplan (NTP). Prosjektene er å regne som forslag, og må vedtas i Stortinget før de blir realiteter. Derfor har mange av prosjektene blitt vurdert flere ganger, og flere har blitt utsatt.

Planen som legges frem nå gjelder fra 2018-2029. Det må altså bevilges penger i hvert av de tolv statsbudsjettene, som igjen må vedtas i Stortinget.

Lovet 1000 milliarder

Statsminister Erna Solberg (H) lovet 1000 milliarder til NTP de kommende tolv årene, men det er foreløpig ikke klart hvor pengene skal hentes inn. Samfunnsøkonom i tankesmien Civita, Haakon Riekeles, tror regjeringen må nedprioritere noen av prosjektene.

Les også: Flere bomveier i ny transportplan

– Hvis de skal nå målet må de øke pengebruken på samferdsel med 3,2 milliarder i året. Det blir dyrt, sier han.

Han forteller at transportetatene (Statens vegvesen, Bane Nor, Avinor og Kystverket) har hatt en pakke med egne ønsker, som er omtrent på samme størrelse som regjeringen har foreslått.

– Det betyr at nesten alle planene som transportetatene har foreslått, skal bygges. Da har man ikke egentlig prioritert, poengterer han.

Han tviler på at det vil bli satt av nok penger fra statlig hold til å få bygget alt.

– Hvis de ikke klarer å sette av så mye penger, vil det bety at man egentlig skjuler hvilke prioriteringer som er reelle. Til nå har man klart å overoppfylle NTP, men det er fordi staten har hatt god råd på grunn av oljefondet. Fremover blir det vanskelig å bevilge så mye som de har lovet, sier han.

Les også: Lover milliarder til ny flyplass i Bodø

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa til Dagsnytt Atten i mars at noe av finansieringen må skje med bruk av bomstasjoner, uten å spesifisere hvor mye. Bompengeandelen i forrige NTP var på rundt 43 prosent, og ifølge Solvik-Olsen skal den nå «begynne på tallet 3».

– Dette er ambisiøst og krever prioriteringer, derfor har denne regjeringen økt samferdselsbudsjettet med i snitt over 300 milliarder kroner, sa han.

Dette er forslagene som er kjent:

• Utreder jernbane til Tromsø

Nord-Norge-banen går per i dag ikke lengre enn til Fauske i Nordland. Nå vil regjeringen be Jernbanedirektoratet utrede å bygge en bane til Tromsø. Det settes av to millioner kroner i NTP til utredningen.

Strekningen ble utredet i 1992. Utredningen hentes nå frem igjen for å se på mulighetene. Ifølge NTB er det snart 100 år siden det ble fattet et vedtak om å bygge Nord-Norge-banen, men den ble stanset da strekningen Storforshei-Fauske ble åpnet i 1958.

• Ny jernbanetunnel i Oslo

Regjeringen og samarbeidspartiene setter av 15 milliarder kroner til ny Oslo-tunnel for jernbanen. Det foreslås også bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-trianglet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

Men tunnelen står ikke ferdig før tidligst 2032, noe som også påvirker andre toglinjer. Intercity-linjene til Skien, Lillehammer, Halden og den nye Ringeriksbanen til Hønefoss vil trolig ikke være klare før 2033-2034, ifølge statsminister Erna Solberg.

• Oslofjord-tunnelen

Tunnelen mellom Drøbak og Hurum er blant landets travleste. Den stenges ifølge Aftenposten gjennomsnittlig annenhver dag. I NTP får Statens vegvesen ifølge avisen penger til et tunnelløp nummer to. Det til tross for at EU ikke godtar så bratte stigninger som tunnelen forutsetter.

Norge har søkt dispensasjon for å likevel få på plass en ny tunnel, men svaret kommer tidligst til sommeren.

• Fire prosjekter til Hordaland

Fire prosjekter i Hordaland er også del av planen. Det er snakk om E16 mellom Arna og Stanghelle, Ringvei Øst fra Arna til Vågsbotn, Sotrasambandet og Hordfast.

E16 mellom Arna og Stanghelle blir trolig startet opp i 2024, altså i andre planperiode. Det gjør det langt mer usikkert at bevilgningene blir gjennomført.

Regjeringen vi ifølge NTB foreslå at Sotrasambandet gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt.

I første omgang skal E39 og Hordfast finansieres med bompenger. Statlige midler kommer heller ikke her før etter 2024, ifølge BT.

• Ny storflyplass på Helgeland

Regjeringen og støttepartiene ble i slutten av mars enige om å bygge en ny storflyplass ved Mo i Rana. Det foreslås å sette av 1,47 milliarder i statlige kroner til prosjektet. De fases inn i andre del av planperioden, altså etter 2024.

• Bodø får ny flyplass

Regjeringen har også lovet 2,4 milliarder til en ny flyplass i Bodø, som totalt vil koste mellom 4,5 og fem milliarder kroner. Prosjektet skal gi rom for en helt ny bydel, i tillegg til å skape et bredt forskningsmiljø i forbindelse med byggingen av flyplassen. Avinor betaler mellom 1,4 og 1,65 milliarder kroner i egenandel til prosjektet.

Flyplassen skal stå ferdig i 2025.

• Jernbanesatsing

Det skal bygges dobbeltspor på Sørlandsbanen. Denne utbyggingen settes i sammenheng planer om en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, ifølge Fædrelandsvennen.

Togene på Meråkerbanen skal gå fra dieseldrift til strøm, ifølge NRK. Det settes av 3,6 milliarder kroner til Trønderbanen og Meråkerbanen, i en satsing der elektrifisering er hovedmoment.

Det blir også bygging av Ringeriksbanen, som etter det TV 2 erfarer vil starte i 2021 eller 2022. Prislappen er på om lag 20 milliarder kroner, ifølge Bergens Tidende.

Østlandets Blad meldte at ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygd i 2024, men nå fremskyndes byggingen til å starte neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder