SAMLET: Operatører fra Marinejegerkommandoen (MJK), Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK), forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, forsvarssjef Harald Sunde - og en hund. Det var samarbeid sto i fokus på pressekonferansen i Oslo mandag. Foto: CORNELIUS POPPE, NTB Scanpix

Samler spesialstyrkene i egen avdeling

Marinejegere skal inn i antiterror-beredskap

Spesialstyrkene får nybygg for flere hundre millioner

OSLO MILITÆRE SAMFUND (VG Nett) De norske spesialstyrkene blir samlet i en stor, felles avdeling. Nå skal også Marinejegerkommandoen bistå politiet hvis det skjer terrorangrep mot Norge.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Dermed gjennomfører forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) ett av de sentrale forslagene fra forsvarssjef Harald Sunde.

De fagmilitære rådene har fått svært hard medfart - spesielt fra ansatte i Marinejegerkommandoen (MJK). I februar gikk de hardt ut mot forsvarssjefen i en artikkel i VG.

Nå får de felles ledelse med spesialstyrkekollegene på Rena. Men MJK blir opprettholdt som egen avdeling.

FORNØYD MED BEREDSKAPSOPPRAG: MJK-sjef Tom Robertsen. Foto: CORNELIUS POPPE, NTB Scanpix

- Det er ingen hemmelighet at dette har vært en del av diskusjonen. Jeg har ikke fått studert detaljene, men nå er det iallefall slått endelig fast at vi fortsatt skal være i Bergen. Det vil gi oss et godt grunnlag for å beholde den egenarten vi har bygget opp gjennom flere år, sier MJK-sjef Tom Robertsen til VG.

- At vi i MJK skal inn på beredskap er jeg veldig glad for. Det kommer vi til å løse på en god måte, sier MJK-sjefen.

Hovedkvarter i Oslo

Den nye avdelingen, som foreløpig ikke har fått noe navn, får hovedkvarter i Oslo. Herfra skal de norske elitesoldatene i både MJK i Bergen og Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK) på Rena styres.

- Forsvarets spesialstyrker får en felles sjef, på samme måte som for eksempel Cyberforsvaret eller Forsvarets logistikkorganisasjon, forklarer forsvarsministeren til VG.

- Det vi nå har besluttet, bygger på forsvarssjefens fagmilitære råd. Med ny, felles ledelse får vi utnyttet ressursene bedre. Men det er viktig at de to fagmiljøene får utvikle egenarten de har bygget seg opp gjennom så mange år, sier Strøm-Erichsen.

For, som forsvarssjefen foreslo etter hardt press fra flere hold, blir både MJK og FSK/HJK videreført som såkalte «taktiske avdelinger».

Det betyr at spesialstyrkene fortsatt skal utdannes som i dag - marinejegere i Sjøforsvaret, og spesialoperatørene i FSK i Hæren.

- Utdanningen og seleksjonen kommer til å skje i de to avdelingene som i dag. De får en felles ledelse, men aktiviteten skal skje i avdelingene som i dag, sier Strøm-Erichsen.

Skal inn i beredskapen

Stillingen som sjef for avdelingen vil bli lyst ut. Hvem som skal bli sjef for de norske spesialstyrkene, er derfor ikke klart.

- Jeg er svært glad for regjeringens beslutning. Det er i tråd med de fagmilitære rådene som ble lagt frem. Vi må nå legge forholdene til rette slik at vi kan videreutvikle disse miljøene, sier forsvarssjef Harald Sunde til VG.

I tillegg skal operatørene fra Marinejegerkommandoen inn i den nasjonale beredskapen. Fra 1. august skal de kunne bistå politiet i krisetilfeller som for eksempel terrorangrep.

Artikkelen fortsetter under bildet

FRA ØVELSE TIL VIRKELIGHET: En oljeplattform var sentral under en oppvisning på Marinejegerkommandoens 60-årsmarkering i Bergen før helgen. Nå skal øvelse bli virkelighet - etter mange års kamp blir MJK en del av antiterrorberedskapen, og kan blant annet bli brukt om det skjer terrorangrep mot offshoreinstallasjoner. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD, Forsvaret

- Fra 1. august i år vil MJK bli satt i nasjonal kontraterrorberedskap som på anmodning skal kunne bistå politiet. Beredskapen skal ivaretas fra Bergen, og kommer i tillegg til det som FSK i dag gjør fra Rena. Dermed blir det en betydelig styrking av beredskapen, sier forsvarsministeren.

- Men det er viktig å understreke at det er politiet som har hovedansvaret for terrorberedskapen i Norge, sier Strøm-Erichsen.

Skal dele på plattform-beredskap

Da Forsvarets spesialkommando ble opprettet i 1982, var det spesielt med tanke på å forsvare installasjonene i Nordsjøen mot terrorangrep.

Det er et ansvar de har hatt alene siden den gang.

- Det har skjedd en enorm utvikling i olje- og gassindustrien fra 1982 og frem til i dag. Nå strekker industrien seg fra helt sør i Nordsjøen, oppover langs hele kysten og til kysten utenfor Finnmark. Da er det viktig å ha en enda mer robust styrke i fremtiden, sier forsvarssjef Harald Sunde til VG.

Sjefen for FSK/HJK, oberst Eirik Kristoffersen, er fornøyd med løsningen som ble lagt frem i dag.

- Jeg var i utgangspunktet tilhenger av den første modellen - en sammenslåing av MJK og FSK/HJK til én spesialstyrke. Men nå har de tatt det beste fra de ulike forslagene. Jeg tror det er en bra løsning, sier Kristoffersen til VG.

Varsler gigantinvesteringer

Regjeringen vil også legge frem forslag for Stortinget om nybygg både på spesialstyrkenes baser i Bergen, på Rena - og på øvingsanleggene i Ramsund og Horten.

Totalt er det snakk om investeringer på over 400 millioner kroner.

- Jeg håper at dette en gang for alle vil parkere spekulasjonene om lokalisering. MJK skal være i Bergen, FSK/HJK skal være på Rena, sier Sunde.

Kritikken mot det opprinnelige forslaget, førte til at Sunde endret deler av den fagmilitære anbefalingen.

- Jeg anbefalte i dag i et møte med FD å endre anbefalingen ved å beholde to taktiske avdelinger, hhv MJK og FSK/HJK der hvor de er lokalisert i dag. Dette vil styrke den helhetlige kompetansen, sa Sunde til VG i februar.

SNUDDE - ELLER IKKE?: Her er presiseringen forsvarssjef Harald Sunde sendte Forsvarsdepartementet (FD) i februar. Han vil beholde MJK og FSK/HJK som egne avdelinger, men anbefalte å slå dem sammen under én, felles ledelse.

Det Sunde ikke sa i intervjuet, var at han likevel anbefalte Strøm-Erichsen å samle de to spesialstyrkene under én, felles ledelse. Det går frem i anbefalingsbrevet han sendte Forsvarsdepartementet (FD) 8. februar:

«På denne bakgrunn vil jeg derfor anbefale å opprettholde og videreføre de to taktiske avdelingene MJK og FSK/HJK slik de er lokalisert i dag, men under ett virksomhetsområde», skriver Sunde i brevet.

Den svært opphetede debatten startet da forsvarssjefen la frem sitt fagmilitære råd, som foreslo å samle de norske elitesoldatene under ett virksomhetsområde.

Det opprinnelige forslaget gikk ut på at toppledelsen skulle sitte i Oslo, mens den taktiske ledelsen og en ny utviklingsavdeling skulle legges til FSK/HJKs hovedkvarter på Rena i Østerdalen.

Slik blir det altså ikke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder