TRUSSEL: I juli ble bevæpnet politi stasjonert på flere knutepunkter rundt om i landet etter at PST mottok en konkret terrortrussel. Her ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto:Kyrre Lien,VG

PST: Kan komme terrorangrep i løpet av det neste året

Politikere, politifolk og militært personell anses som særlig utsatte

Innen tolv måneder er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, ifølge PST.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) offentliggjorde onsdag formiddag en oppdatering om trusselvurderingen mot Norge.

– Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge, skriver PST.

Denne beskjeden har relevante departementer og etater mottatt det siste døgnet.

– Politikere, politifolk og soldater særlig utsatte

– Med utgangspunkt i gjeldende trender innenfor ekstreme islamisters mål og metoder, samt det fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært personell, politi og enkelte politiske beslutningstagere være særlig utsatte, skriver PST.

Politiet, PST og Forsvaret vil nå vurdere risikoreduserende tiltak.

– Ekstrem islamistisk terror i Europa har de siste årene vært preget av lite komplekse angrep, utført med våpen og virkemidler som er enkle å anskaffe og bruke. Angrepene har i økende grad blitt rettet mot lett tilgjengelige, men symbolske mål. Slike angrep kan være vanskelige å forhåndsvarsle, skriver PST.

Den oppdaterte trusselvurderingen blir ikke regnet som like akutt og alvorlig som sommerens terroralarm mot Norge. Da fryktet sikkerhetstjenestene at IS-terrorister skulle angripe sivile nordmenn med kniv.

– Ikke mot befolkningen, men forsvar og politi

Politiet opplyser at de gjennomgår sine sikkerhetsrutiner, og setter inn eventuelle tiltak der de mener det er nødvendig.

– Det er viktig for meg å si at situasjonen nå er helt annerledes enn den vi så i sommer. Det er ikke slik at befolkningen som har fått et skjerpet trusselnivå rettet mot seg. Det er mot forsvar og politiet. Det er en viktig forskjell, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressebrief.

Politidirektøren understreker at befolkningen generelt ikke skal engste seg etter onsdagens oppdaterte trusselvurdering.

Humlegård vil ikke kommentere konkrete tiltak som nå vurderes iverksatt.

– I tillegg har vi bedt våre polititjenestemenn vise ekstra årvåkenhet når de utfører politiarbeid på offentlig sted, sier Humlegård

Forsvarssjefen var ikke tilgjengelig for kommentar da VG tok kontakt onsdag.

Pressevakten ønsker heller ikke å utdype noe annet enn at Forsvaret nå jobber med saken på best mulig måte, og at de foreløpig ikke kan gå inn på konkrete tiltak som skal settes inn.

Varslet i statsbudsjettet

Allerede i statsbudsjettet som ble lagt fram 8. oktober, varslet justisminister Anders Anundsen (Frp) at «terrortrusselen mot Norge anses som skjerpet».

Ifølge PST, gjengitt i Justisdepartementets budsjettdokument, kommer den største trusselen fra et multietnisk ekstremt miljø på Østlandet:

«Et lite antall personer har stor betydning for aktiviteten i, og trusselen fra, dette miljøet. Ekstreme miljøer, uavhengig av ideologisk forankring, tiltrekker seg ofte ustabile enkeltpersoner. Slike personer er vanskelige å avdekke, men kan likevel utgjøre en vesentlig del av trusselbildet i Norge.»

Trusseltale i september

I trusselvurderingen viser PST til en tale som ble publisert på nettet i september.

– I september i år publiserte ISIL en tale hvor terrororganisasjonen oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i alle land som er en del av den USA-ledede alliansen mot ISIL.

– I talen oppfordrer ISIL spesifikt til angrep mot militært personell samt medlemmer av politi-, sikkerhets- og etterretningstjenester. Oppfordringene i talen må sees i sammenheng med endringene innen modus operandi for ekstrem islamistisk terror i Europa de siste årene, skriver PST.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder