TØRST UNGDOM: Øl, vin, sprit og rusbrus skylles ned i størst mengder blant ungdom i Oslo vest og Asker og Bærum, viser ungdommenes egne rapporteringer.

TØRST UNGDOM: Øl, vin, sprit og rusbrus skylles ned i størst mengder blant ungdom i Oslo vest og Asker og Bærum, viser ungdommenes egne rapporteringer. Foto:Krister Sørbø,VG

Vestkant-ungdom i Oslo mest på fylla av alle

Oslo vest og Asker/Bærum i en klasse for seg sammenlignet med andre storbyer

Ungdom tar etter foreldrenes rusvaner og alkoholbruk

14-17-åringer i både Bergen, Trondheim og Stavanger har mindre erfaring med fyll enn Oslo-ungdom, viser tall fra Ungdata-undersøkelsene. Men ungdom i Oslo vest inkludert Asker og Bærum er mest på fylla.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Hele syv av ti videregående-elever (vg1) i både Asker og Bærum (69 prosent) rapporterer at de i løpet av det siste året har drukket seg tydelig beruset. Det er kraftig over landssnittet (56 prosent). Tendensen er noe mindre i blant elevene i ungdomsskolen (9. og 10. klasse), der 18 prosent av elevene har vært fulle, mens landssnittet ligger på 14-16 prosent, ifølge den store Ungdata-undersøkelsen fra forskningsstiftelsen Nova.

Les også om rusbeltet vest for Oslo

I Oslos vestlige bydeler er tendensen den samme. Bydelene Vestre Aker, Ullern, Frogner og Nordre Aker topper statistikken over hvor ungdommen rapporterer at de har vært tydelig beruset. Her viser andelen fra 43 (Vestre Aker) til 35 prosent Nordre Aker), men her er både ungdomskoleelever og videregående-elever slått sammen i statistikken.

FEST-MEKKA: Politiet i Hemsedal får mer å gjøre i vintermånedene når tusenvis av festende ungdommer spesielt fra Oslo vest, Asker og Bærum, ankommer bygda. Foto:Krister Sørbø,VG

Totalt sett ligger likevel ungdomsskole-elevene i Oslo over snittet med 20 prosent som har drukket seg fulle siste år, mens blant videregående-elevene er det 45 prosent som har vært beruset i betydelig grad.

Her er det spesielt elever med innvandrerbakgrunn fra Oslos ikke-vestlige bydeler som drar ned tallet, viser hovedstadens egen Ungdata-undersøkelse.

Les også:En råtten ungdomskultur (og dumme foreldre)

Mindre alkoholbruk

I andre storbyområder som Bergen, er tallene på et annet nivå. Her ligger ungdommene som rapporterer om fylle-erfaring på landssnittet.

- Her har også tallene på ungdoms alkoholbruk gått ned de siste årene. Men vi har ingen tall som viser forskjeller mellom de ulike bydelene, sier forsker Erik Iversen på Bergensklinikkene, som har ansvaret for å måle ungdommens alkoholvaner for Bergen kommune.

- Tendensen er at færre og færre melder at de har vært tydelig beruset, sier Iversen.

Også i Trondheim og Stavanger er tallene på egenrapportert fyll fra ungdommen mindre enn i Oslo.

– Oslo vest, Bærum og Asker utmerker seg med en konsentrasjon av en type problem: Her er det mer rus, mer alkoholbruk og mer hasjbruk enn andre steder. På nær sagt alle andre områder kommer de samme ungdommene bedre ut enn andre steder, sa forsker Tormod Øia til VG i helgen. Han har analysert Ungdata-tallene for Oslo kommune.

Blant elever i ungdomsskolen i Stavanger er det 13 prosent som rapporterer at de har vært fulle siste året, mens landssnittet er på 16 prosent. I videregående er det 47 prosent som har vært tydelig beruset mot snittet på 56 prosent.

Foreldrene rollemodeller

I trønderhovedstaden er det enda færre ungdomsskoleelever som svarer at de har vært fulle (10 prosent), mens det nærmer seg landssnittet med 53 prosent i videregående.

Eksperter på ungdoms rusbruk mener foreldres egen alkoholbruk og holdninger til rus spiller inn på deres barns rusvaner.

- Analysene tyder på at stavangerungdoms bruk av alkohol er klart relatert til foreldres og venners holdninger til, og omgang, med rusmidler. Unge med liberale regler, eller som ikke har regler for alkoholbruk, drikker vesentlig mer enn andre. Ungdoms alkoholvaner er også relatert til foreldrenes omgang med alkohol. Effekten ser vi særlig der foreldrene drikker svært hyppig, skriver Nova-forskerne Lars Roar Frøyland og Mira Aaboen Sletten i rapporten Ung i Stavanger.
Samtidig mener de at foreldre som enten er total avholds- eller som drikker moderat, er positive rollemodeller for sine barn.

Foreldres drikking

Erik Iversen ved Bergensklinikkene støtter det:

- Der foreldre drikker moderat og uten å være tydelig beruset, der går det greit, sier Iversen til VG.

Novas egen Ungdata-analyse fra Oslo viser samsvar mellom foreldrenes og ungdommenes alkoholbruk.

- Foreldrene på vestkanten og i sentrum drikker klart mest. Dette samsvarer godt med at de unge også drikker mest i disse bydelene, skriver forsker Tormod Øia i Ungdata-rapporten fra Oslo. Øverst på statistikken der foreldfre drikker alkohol daglig, eller flere ganger i uka, ligger bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder