FORTVILET: Amerikanske Elisabeth Fallon (30) er oppgitt over at hun ikke får lov til å fortsette arbeidet som lærer i Norge, fordi hun har to arbeidsgivere. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

UDI nekter amerikanske Elisabeth (30) opphold: Kastes ut av Norge fordi hun har to arbeidsgivere

UDI: Forstår at saken har skapt forvirring

ALVERSUND (VG) Amerikanske Elisabeth Fallon (30) jobber som spansklærer ved to skoler i Hordaland. UDI krever at hun må ha heltidsarbeid for en arbeidsgiver for å kunne få bli i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I august i år avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) Fallons søknad om fornyet midlertidig oppholdstillatelse, og om noen måneder risikerer 30-åringen fra Illinois i USA å bli kastet ut av Norge.

– Det er veldig fortvilende. Spansklærere er vanskelige å få tak i her i distriktet, og jeg tar ikke jobben fra noen, sier Fallon til VG.

Hun kom på sitt første besøk til Norge i januar 2012 for å besøke venner i Lindås utenfor Bergen, men likte seg så godt at hun slo til på et tilbud om å bli engelsklærer.

LEK I SKOLEGÅRDEN: Elisabeth Fallon (t.h.) underviser i spansk ved to skoler i Hordaland som ligger ti minutters bilkjøring fra hverandre. Her er Fallon sammen med (fra venstre) ungdomsskoleelevene Sigrid Helene Steinhovden (14), Marie Næsheim Dale (14) og Karoline Vikebø (14). Foto: Privat ,

Har 84 prosent stilling

Siden august i fjor har Fallon jobbet som spansklærer i deltidsstilling ved Nordhordland Kristne Grunnskole (NHKG) i Lindås kommune og Danielsen Ungdomsskule på Frekhaug i nabokommunen Meland.

Stillingsbrøkene er nå på henholdsvis 34 og 50 prosent, til sammen 84 prosent.

Husker du denne?: Samboer til OL-helt kastes ut av Norge

– I sommer takket jeg ja til et nytt tilbud om jobb ved de to skolene. Nå står begge i fare for å miste spansklæreren sin, sier 30-åringen, som snakker flytende norsk og har norsk kjæreste.

Fallons advokat, Per-Erik Gåskjenn, mener UDI tolker regelverket altfor firkantet i denne saken.

– Hadde hun jobbet for to kommunale skoler i en og samme kommune, ville hun hatt en arbeidsgiver, og dermed oppfylt kravet i utlendingsloven. Slik sett er denne saken et eksempel på en helt urimelig forskjellsbehandling av private skoler, sier Gåskjenn.

Rektorer er oppgitt

Rektor Gunn Skjerping Knudsen og inspektør Øystein Litleskare ved Nordhordland Kristne Grunnskole er frustrert over at Fallon risikerer å bli kastet ut av landet.

– NHKG stiller seg uforstående til at Elisabeth ikke får ha to arbeidsgivere, når skolehverdagen til mange lærere kan befinne seg på mange ulike skoler for å få en timeplan til å gå opp i praksis, skriver Skjerping Knudsen og Litleskare i en erklæring som er vedlagt Fallons klage til UDI.

JOBBER HER: Nordhordland Kristne Grunnskole i Lindås kommune. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Lykkelig slutt: Bystøls samboer fikk opphold

Skolelærerne er også bekymret for elevenes faglige utvikling dersom Fallon må forlate landet.

– De kan oppleve å miste faglæreren de har hatt siden 8. klasse i en tid der en mulig muntlig eksamen skal forberedes. Vi ber derfor om at Elisabeth Fallon får arbeidstillatelse for perioden hun har søkt om.

....OG HER: Danielsen Ungdomsskule, Frekhaug i Meland kommune. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Rektor ved Danielsen Ungdomsskule Frekhaug, Laila Eidsheim, er like oppgitt over situasjonen.

– Vanskelig å se logikken

– Siden hun forrige år fikk innvilget arbeidstillatelse, med de samme arbeidsforholdene som nå, stiller vi oss svært undrende til at hun ikke skulle få det i år. Det er vanskelig å se logikken i denne avgjørelsen.

Eidsheim peker på at det har vært svært vanskelig å finne spansklærer til skolen, som i likhet med NHKG er en privat friskole med kristen formålsparagraf.

Les også: Doktorgradsstipendiat fikk ikke bli

– Da Elisabeth søkte, og vi kunne få til at hun kombinerte stillingen med en stilling på Nordhordland Kristne Grunnskule også, falt brikkene på plass for oss. Det vil gi oss store utfordringer å få tak i en erstatter for henne, slår Eidsheim fast.

I avslaget viser UDI til at Fallon kun har en 50 prosent stilling fra en arbeidsgiver, som ikke oppfyller vilkåret om heltidsarbeid for en arbeidsgiver.

Fallon sier at da hun i vår søkte om å fornye oppholdstillatelsen, måtte hun levere søknaden på nett, i stedet for å gå gjennom det lokale lensmannskontoret, som hadde ansvaret for å behandle den forrige søknaden.

– Ikke plass på skjemaet

– Skjemaet på nett ga ikke mulighet for å registrere to arbeidsgivere. Så jeg fylte inn informasjon fra Danielsen ungdomsskole, og forklarte i kommentarfeltet at jeg hadde to jobbtilbud, og derfor hadde 80 prosent stilling, som nå har økt til 84 prosent. Årslønnen min oppfyller også vilkåret om heltidsarbeid.

UDI begrunner avslaget også med at Fallon ikke oppfyller vilkåret for relevant kompetanse for stillingen som spansklærer.

Les også: Kastet ut NTNU-forsker

Fallon har en tverrfaglig bachelorgrad og en tverrfaglig mastergrad, begge med engelsk som hovedfag. Hun har også fullført flere spanskkurs og studert spansk på videregående skole, i tillegg til at hun har to års undervisningserfaring i spansk.

KJEMPER FOR Å FÅ BLI: Elisabeth Fallon (30) risikerer å bli kastet ut av Norge rett før elevenes eksamen. Nå skal Utlendingsnemnda (UNE) behandle klagesaken hennes. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Høyst relevant

– Både spanskkunnskapen og undervisningserfaringen min mener jeg er høyst relevant for stillingen, sier hun.

Fallon forstår ikke argumentasjonen fra myndighetene, i lys av at hun i fjor fikk midlertidig oppholdstillatelse for skoleåret 2014–2015 med samme arbeidsforhold og samme arbeidsgivere som i år.

– Politiet konkluderte da med at vilkårene var oppfylt. Derfor antok jeg at jeg kunne takke ja til tilbudet med å fortsette som spansklærer for inneværende skoleår.

I et vedtak datert 13. oktober i år avslo UDI Fallons klage på avslaget om fornyet midlertidig oppholdstillatelse.

UDI begrunner avgjørelsen med at de har «en streng praksis for å gjøre unntak fra kravet om én arbeidsgiver og finner derfor ikke grunnlag for å gjøre unntak fra kravet om heltidsarbeid for én arbeidsgiver i denne saken».

Saken er nå sendt til behandling i Utlendingsnemnda (UNE).

UDI: Gjøres sjelden unntak

– Jeg forstår at denne saken har skapt forvirring for arbeidsgiverne og for søkeren, skriver Steinar Munch Rotevatn, fungerende enhetsleder i Arbeidsenheten i UDI, i en e-post til VG.

– Når man skal arbeide som lærer i Norge kreves det blant annet at vedkommende skal arbeide for én arbeidsgiver og at det er heltidsarbeid. Arbeidsgiveren kan godt være en kommune eller en privat aktør. Regelverket er besluttet av våre folkevalgte, og vi er satt til å forvalte det, skriver Rotevatn.

Ifølge UDI-lederen gjøres det normalt sett ikke unntak for hovedregelen om heltidsarbeid for én arbeidsgiver.

– I de tilfellene vi kan gjøre det vil det være for særskilte yrkesgrupper som ikke kan forventes å oppfylle fulltids stilling for én arbeidsgiver, for eksempel organister. Når det gjelder heltidsarbeid har vi praksis for å godta ned mot 80 prosents stilling.

– UDI anfører at Fallon ikke har oppfylt kravet om at kompetansen må være relevant for stillingen. UDI innvilget Fallon midlertidig oppholdstillatelse i foregående skoleår, med samme kompetanse. Hvorfor gir dette grunnlag for avslag i år, når det ikke var grunnlag for avslag i fjor?

– I denne saken ser vi at utlendingsmyndighetene tidligere har gitt personen tillatelse på et grunnlag hun ikke skulle hatt. Vi kunne vært tydeligere på dette da hun søkte om fornyet tillatelse i år. Vi beklager det. Men, det er altså fortsatt slik at det kreves heltidsarbeid (minimum 80 prosent) for én arbeidsgiver.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder