SAMME BIL - TO PRISER: Odd Reidar Humlegård vil ha slutt på at samme politibil koster opptil 250.000 kroner mer fordi noen vil ha mer ekstrautstyr. Foto: Frode Hansen

Prisen på politiets nye ønskeliste: 14 milliarder!

I ulike rapporter og utredninger er det spilt inn investeringsbehov i politiet som er like høyt som et årlig politibudsjett.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Tar man med beredskapssenteret på Alna, tre regionale treningssentre, ny politihøyskole og nasjonal operasjonssentral, Merverdiprogrammet og 400 nye stillinger årlig frem til 2020, utgjør det 14,4 milliarder kroner, viser VGs beregninger.

Til sammenligning er inneværende budsjett for hele politietaten på 14,8 milliarder kroner.

- Tror politiet at dere kan få alt dere peker på, politidirektør Odd Reidar Humlegård?

- Det tror vi selvsagt ikke. Men vi må få det som flere - blant annet Gjørv-kommisjonen og Politianalysen - har pekt på. Vi trenger å ruste opp en teknologi hvor enkelte løsninger er opp til 40 år gamle og vi må styrke grunnbemanningen. Alt dette koster.

LES OGSÅ: Truer med å stanse politireformen

Humlegård mener det er bred politisk enighet om oppfølging av Gjørv-kommisjonens anbefalinger om forbedringstiltak i politiet. Men det er behov for mer grundige utredninger, samt beregning av kostnader ved tiltakene. I tillegg må det prioriteres mellom tiltakene.

Felles standard

- Det vil koste å reparere det som ikke fungerte 22. juli, som for eksempel kortere responstid. Samtidig skal vi i politiet bidra til at vi får mer ut av pengene. Vi må selv evne å omstille oss og ta ut gevinstene ved å jobbe smartere.

Et konkret eksempel på hvordan politiet skal spare penger er å standardisere innkjøp av kjøretøy og dataverktøy. Det kan ikke lenger være slik at et distrikt betaler 250 000 kroner mer for en patruljebil og at det er 350 forskjellige ikt-applikasjoner.

- Her har vi selv en jobb og gjøre og det er mitt ansvar å utnytte Kongens mynt på en best mulig måte.

- Hva forventer du av det kommende politibudsjettet?

- Det vil være viktig for veien videre. Det må legges inn midler til omstilling av etaten, noe som ikke ble gjort da antall distrikter ble redusert fra 54 til 27 på begynnelsen av 2000-tallet. Ikt-satsingen er også helt vesentlig, men vi må erkjenne at vi ikke er klare og modne nok til å kunne gjennomføre et omfattende ikt-løft med suksess nå. Men fra 2016 håper jeg at vi kan være i gang med å bygge grunnmuren. I mellomtiden skal vi løpende forbedre de systemene vi allerede har.

Politidirektøren er klar på at det haster med å komme i gang med alle endringer som er varslet. Han har besøkt samtlige 27 politidistrikter etter at Politianalysen kom i juni i fjor. Og budskapet hans er klart:

- Hvis ikke noe skjer, er jeg redd for at motiverte medarbeidere mister endringsviljen som nå er til stede. Vi har stått stille i «sluregropa» altfor lenge. Nå må vi ut av startgropene.

Ifølge Humlegård står mye «på vent» i påvente av regjeringens tilbakemelding på politianalysen, som er varslet i høst. I 2015 skal det nye politiet bygges.

Pålagt bemanning

Samtidig er han klar på at det i to år har vært «tidenes satsing» på politiet med 800 nye stillinger, mens det til sammenligning for fem-seks år siden bare var 17 i snitt årlig.

- Det er ikke lenger tillatt å kjøre med vakanse i politistillinger for å frigjøre midler til drift og materiell. Alle nye politistiller skal besettes.

- Det koster å drive et Politidirektorat med over 200 ansatte?

- Ja, vi eser ut. Hvis jeg ikke hadde sørget for det, hadde jeg heller ikke gjort jobben min. Kritikken fra Gjørv og andre utredninger gikk nettopp på at Politidirektoratet ikke fylte rollen sin godt nok. Nå skal vi gjøre bedre, det vi ikke gjorde godt nok før 22. juli. Vi må rigge oss til slik at POD evner å lede tidens største reform. Da må vi være robuste.
Nye ledere og mer kompetanse er på plass og jeg merker nå at det er mer styring og kontroll. Det var i Grevens tid. Jeg ser virkelig frem til at vi skal bli et konsern-politi og at de nye politidistriktene i større grad blir i stand til å klare seg på egen hånd og løse oppgavene der de er.

- Det innebærer nødvendigvis færre politidistrikter?

- Jeg sier det slik: Hvert distrikt mer enn 10 vil være dårlig rustet til å møte fremtiden. Å stå igjen som et lite distrikt, med 600 ansatte, vil bety at det ikke er stort nok til det som kreves av politiet i årene fremover, mener Odd Reidar Humlegård.

- Jeg setter pris på alle konstruktive innspill til hvordan vi kan få et bedre og mer robust politi, men jeg kan selvsagt ikke diskutere fremtidige budsjettprosesser ut over å merke meg behov og ønsker, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som gir følgende garanti:

- Regjeringen har sterkt fokus på og vil fortsette satsingen på norsk politi.

Investeringsforslag og ekstrakostnader i politiet 2014-2020 (i millioner kroner):

POLITIETS ØNSKELISTE

Beredskapssenter Alna: 3000
Ny politihøyskole: 2500
Ny nasjonal operasjonssentral: 1500
Tre regionale treningssentre: 2500
Merverdiprogrammet (IKT mm): 2400
400 nye årlige stillinger til 2020: 2400
Nye helikoptre: 100
Endringsprogrammet (pr. år): 25
Totalt: 14425000

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder