MØTTE SJEFENE: Camilla Søreide og Even Sollie (i skjorter) forsikrer justisminister Anders Anundsen, rektor Nina Skarpenes og politidirektør Odd Reidar Humlegård at de flytter hvor som helst for å få jobbe i politiet. Foto:Frode Hansen,

Derfor har de trygg jobb

Camilla og Even satser på politiyrket

POLITIHØGSKOLEN (VG) Camilla Søreide og Even Sollie er ikke som ungdommer flest: Som politistudenter har de trolig en trygg arbeidsplass lenge.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Politiyrket er nemlig blitt Norges nye vekstnæring – og aldri tidligere har det vært så mange ansatte som nå.

Ingen andre offentlige instanser i Norge kan vise til cirka tre prosent årlig stillingsvekst.

- Aldri vært mer politi

Ved årsskiftet var det 15.495 ansatte i etaten. Det er 725 flere årsverk enn for to år siden. Størst er økningen hos dem som har lagt bak seg treårig politiutdannelse, som Camilla og Even nå er midt oppe i.

Av studentene som avla eksamen i 2012 har ni av ti fått fast jobb, mens 88 prosent av fjorårets avgangskull er i tjeneste i dag.

– At vi får fast jobb hadde stor betydning for at vi bruker tre år på dette, sier de to studentene som på VGs spørsmål erkjenner at nettopp usikkerheten som har rådet de siste årene henger over dem, nesten mer enn bekymringen for den neste eksamen.

LES OGSÅ:Ingen vil flagge hvor mange politidistrikter de vil ha

– Det har aldri vært mer politi på jobb i Norge enn nå – og økningen har aldri vært større. Veksten er helt ekstraordinær i europeisk sammenheng, fastslår politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det går så absolutt i riktig retning og økningen kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Dette vil folk merke, mener Humlegård, og serverer følgende løfte:

– Det blir mer av alt: Politikraft, beredskap, etterforskningskapasitet og tilstedeværelse der folk befinner seg.

Klare betingelser

Men det er ikke slik at de nye politistillingene som kommer, rundt 350 i året, deles ut i hytt og vær. Justisminister Anders Anundsen (Frp) stiller klare betingelser til de lokale politimestrene og sjefene for særorganene, som for eksempel Kripos.

TOPPMØTE: Her får studentene Camilla Søreide og Even Solli bekreftet av justisminister Anders Anundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og rektor Nina Skarpenes at det årlig skal ansettes 350 nye politifolk. Foto:Frode Hansen,

– Stillingene skal besettes og distriktene må vise til at det fører til bedre resultater i form av at flere saker oppklares, og færre henlegges. Pengene kan derfor ikke brukes til andre formål som daglig drift og innkjøp av dyre biler. 150 av de nye stillingene holdes også tilbake i den forstand at politimestrene må søke og begrunne hvorfor, som at de brukes til å avdekke vold og overgrep i nære relasjoner.

Justisministeren utsteder følgende garanti frem til målet om to tjenestemenn pr. tusen innbyggere er forhåpentligvis er nådd i 2020: Veksten skal fortsette. 720 nye studenter skal tas opp hvert eneste år – i tillegg til at påtalesiden også skal styrkes, senest med 50 nye juriststillinger i inneværende år.

1. mars går søknadsfristen for å begynne på Politihøgskolen til høsten ut.

Rektor Nina Skarpenes utelukker ikke rekordtilgang og ønsker stort mangfold blant studentene.

– I fjor søkte 4200 om studentplass. Jeg utelukker ikke at vi kan bli enda mer populære i år, sier Skarpenes.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder