VARLSER GJENNOMGANG: Barneminister Solveig Horne opplyser at de vil gjennomgå rutinene. FOTO: TROND SOLBERG/VG Foto:Trond Solberg,VG

Krisesentre bryter opplysningsplikten

I fjor ble 82 barn sendt fra krisesentre tilbake til voldelige hjem uten at barnevernet ble varslet. Barneminister Solveig Horne (Frp) vil ha en gjennomgang av rutinene.

Artikkelen er over fem år gammel

I 2013 ble 354 barn tatt med hjem til voldsutøvere etter opphold på krisesenter. For 82 av disse barna, nesten hvert fjerde barn, ble dette ikke meldt til barnevernet, ifølge statistikk Sentio Research har laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Dette er et brudd på opplysningsplikten krisesentrene har overfor barnevernet. Det er alvorlig at så mange barn ikke får hjelp i en slik vanskelig situasjon, sier direktør Mari Trommald i Bufdir i en pressemelding.

– Dette er et brudd på opplysningsplikten krisesentrene har overfor barnevernet. Det er alvorlig at så mange barn ikke får hjelp i en slik vanskelig situasjon, sier direktør Mari Trommald i Bufdir i en pressemelding.

Leder Tove Smaadahl for Krisesentersekretariatet sier til NRK at hun tror at en del sentre kvier seg for å melde fra fordi de er redde for at kvinner ikke vil ta kontakt om de vet at barnevernet vil bli involvert.

Barneminister Solveig Horne (Frp) understreker at ansatte ved krisesentrene må melde fra dersom barn blir tatt med hjem til voldelige hjem igjen.

– Barn som opplever vold i hjemmet, er også utsatt for vold, framhever hun.

Evaluering pågår

Det pågår en evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven, som skal foreligge høsten 2014. Evalueringen skal blant annet inneholde en gjennomgang av i hvilken grad kommunene oppfyller lovens krav, og om fylkesmennenes tilsynsplikt med krisesentertilbudet er tilstrekkelig for å sikre et godt tilbud.

I fjor bodde 1.746 barn på krisesenter. Litt over halvparten var under fem år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder