Vil finne ut hvorfor stadig flere unge ikke kan jobbe

FÅR HJELP PÅ NAV: 59 prosent av de unge uføre har psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Foto: MORTEN HOLM / NTB SCANPIX

Ti tusen uføre mellom 18 og 29 år

Andelen uføre unge øker fortsatt, og seks av ti får pensjonen på grunn av psykiske lidelser.

Artikkelen er over syv år gammel

Ved utgangen av første kvartal 2013 var det registrert 309.000 uførepensjonister.

Det betyr at 9,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføre, langt flere kvinner enn menn (57 prosent).

82 prosent av dem får full uførepensjon. Andelen uføre har holdt seg stabil de siste tre årene.

- Ser man på ulike aldersgrupper, er derimot bildet mer variert. De eldste aldersgruppene fortsetter å redusere sin uføreandel, mens vi ser en svak, men bekymringsfull økning blant de unge, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Personer over 60 år har redusert sin uføreandel med 5,8 prosentpoeng de siste ti årene. Utviklingen det siste året er intet unntak fra denne tendensen.

10.000 unge

Andelen unge uføre har altså økt gradvis de siste årene, og utviklingen så langt i år viser at det er aldersgruppen 25 til 29 år som alene sørger for veksten.

59 prosent av dem har psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

Det er nå vel 10.000 uførepensjonister i alderen 18 til 29 år.

Dette utgjør 1,3 prosent av alle i denne aldersgruppen, og 3 prosent av de uføre. Andelen unge uføre har økt gradvis de siste årene, og utviklingen så langt i år viser at det er aldersgruppen 25-29 år som alene sørger for veksten.

- Unge med helseproblemer er en prioritert gruppe for oppfølging i Nav. De som får innvilget uførepensjon, utgjør en tallmessig liten gruppe. Samtidig gir det grunn til bekymring at denne gruppen øker. Vi trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som best kan hjelpe disse ungdommene inn i arbeid, sier Lystad.

Blant ungdommen er menn i flertall blant de uføre. Av de nye uføre i denne gruppen, kommer 90 prosent fra arbeidsavklaringspenger, ifølge Nav.

Oslo lavest

I Oslo utgjør de uføre 5,5 prosent av befolkningen. Antallet har gått ned med 409 personer eller 1,7 prosent det siste året.
Det er imidlertid vanskelig å sammenligne tallene, fordi det i fjor ble satt inn ekstraordinære tiltak for å få behandlet flere søknader.

Det er Østfold (13,3 prosent), Telemark (13,3), Aust-Agder (12,6), Hedmark (12,5) og Nordland (12,5) som har høyest andel uførepensjonister i befolkningen.

Les også

 1. NHO: - Norge har ikke plass til flere svensker

  NHO mener Norge nærmer seg grensen for hva som tåles av arbeidsinnvandring, og hevder at innvandringen vil føre til økt…
 2. - Svenskene tar jobben fra norsk ungdom

  Arbeidsinnvandringen fra Sverige fører til at norske ungdommer får problemer med å få seg deltids- og sommerjobber.
 3. Sju av ti nye jobber gikk til innvandrere

  Det siste året har innvandrere fylt sju av ti nye arbeidsplasser, og finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) venter vekst i…
 4. En av ti meldte seg arbeidsledig i 2012

  I løpet av 2012 meldte 270.000 personer seg arbeidsledige hos Nav. Det tilsvarer rundt en tidel av arbeidsstyrken her i…
 5. Ledigheten går markant ned

  Høye oljeinvesteringer, lav rente og høy sysselsetting er årsaken til at arbeidsledigheten i Norge går ned.
 6. Nordmenn er verdens mest trygdede

  Nesten hver tredje nordmann mottar trygd. Ingen land i verden har en større del av befolkningen på uføretrygd.
 7. Antall uføretrygdede øker kraftig

  I løpet av en ettårsperiode fra i fjor til i år ble nesten én person uføretrygdet i timen.
 8. Jobb-statsråden handikapp-slaktes

  (VG Nett) Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener staten må vise vei for næringslivet.

Mer om

 1. Arbeidsledighet

Flere artikler

 1. Nav varsler flere uførepensjonister i 2014

 2. NAV: Antallet unge uføre øker

 3. Unge uføre får ni millioner kroner

 4. Ny NAV-rapport: Derfor er det en dobling av antall unge uføre

 5. Krever NAV-kraftløft mot uføre

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder