LANG VENTETID: Etter at alle operasjonsstuene på Oslo legevakt ble stengt, må mange pasienter vente lenge på operasjon. Foto: Stian Lyseberg Solum, NTB Scanpix

700 venter på operasjon ved Legevakten

(VG Nett) Over 700 pasienter venter på operasjon etter at Legevakten i Oslo ble hastestengt. Hver uke kommer nye pasienter til i køen.

Artikkelen er over syv år gammel

Både på Oslo Universitetssykehus (OUS) og på Ahus er kapasiteten på ortopediske operasjoer sprengt.

På OUS har 60 nye operasjoner blitt utsatt på ubestemt tid hver uke siden problemene oppsto.

- Ventende pasienter for operasjoner pä Legevakten som ikke blir operert nå på grunn av stengte operasjonsstuer er vel 700, tallet øker med ca 60 per uke, sier Lars Engebretsen, avdelingsoverlege ved OUS til VG.

Stengte Legevakten

I begynnelsen av mars måtte Oslo legevakt stenge alle operasjonsavdelingene sine. Etter at legevakten hadde oversett gjentatte advarsler om alvorlige feil ved det elektriske anlegget, bestemte sykehusdirektør Bjørn Erikstein at Legevakten skulle stenge. De 700 som venter er ikke hastepasienter, og 150 av dem har fått utsettelse av time, mens de andre ikke hadde fått time da Legevakten ble stengt.

Er du rammet av dette? Kontakt VGs journalist

- De som skal ha øyeblikkelig hjelp blir vanligvis tatt hånd om i løpet av 48 timer, kanskje litt lengre. Men om du blir påkjørt av en bil og får et brudd i ryggen eller bekkenet, så blir du tatt hånd om med en gang, lover Engebretsen.

Han sier at både de og Ahus får flere pasienter på grunn av glatte veier og dårlig vær. Det gjør at pasientene som skal ha øyeblikkelig hjelp, som for eksempel beinbrudd eller bilulykker, må prioriteres.

Planlagte operasjoner i fot, ankel, legg, kne og lignende blir utsatt. De får heller ikke operert pasienter som skal fjerne skruer og plater etter å ha hatt dem inoperert i ett år eller mer.

Kan vare i et halvt år

Ifølge Engebretsen er det i beste fall et halvt år til Legevakten åpner igjen.

STENGT: Avdelingsoverlege Lars Engebretsen sier kapasiteten er sprengt etter at operasjonsstuene på Oslo Legevakt måtte stenge. Foto: NTB Scanpix

- Vi venter at problemene vil vare helt til da. Da må vi utsette seksti nye operasjoner hver uke i et halvt år. Da kan du gange hver uke med seksti nye pasienter. Men vi prøver å få Diakonhjemmet og andre mindre sykehus i osloområdet til å ta unna. Vi har fått god hjelp fra mange sykehus i vår region, noe som gjør at problemet i hvert fall ikke er økende.

Ifølge Oslo Universitetssykehus vil mange av operasjonene bli tatt på Diakonhjemmet og Aker sykehus etter påske. Problemene med den stengte Legevakten gjør også at ventetiden kan øke for andre. Til sammen venter rundt 8000 på time. Rundt 3000 av disse er til kontroll, kirurgi eller annen behandling, og rundt 5000 venter på time til vurdering hos spesialist i ortopedi.

- Disse siste tallene er ganske uavhengige av stengningen av Legevakten med unntak av at kirurger som vanligvis opererer, nå undersøker pasienter i stedet og dette gjør selvsagt at ventelistene for kirurgi er økende.

«Ekstrem pågang» på Ahus

Problemene rammer også Ahus, hvor kapasiteten er sprengt.

- Vi har aldri før hatt en så ekstrem pågang av bruddpasienter, sier Pål Wiik, divisjonsdirektør ved Ahus.

Han sier de pleier å få hjelp av sykehusene rundt når pågangen blir stor, men at nå er kapasiteten sprengt også ved flere av nabosykehusene.

- Vi jobber med å få avviklet alle pasienter med for eksempel håndleddsbrudd og ankelbrudd innen halvannen uke. Det er ikke forsvarlig å la dem vente lenger, da vil bruddet bli helt fastgrodd og må «brekkes opp» igjen før man kan operere. Men om pasienten venter i syv til ti dager så er det selvfølgelig en belastning, men det er forsvarlig, sier han.

Han sier de normalt har mellom åtte og ti bruddpasienter hver dag, men at det omtrent har doblet seg den siste uken. Nå jobber de med å finne operasjon til ca 30 pasienter.

- Det er mye diskutert hva som ligger bak dette, men vi ser at det er en økning hvert år på vinteren. Man skal ikke være «rocket scientist» for å konkludere med at det at det er glatt og at folk faller som følge av det. Samtidig så ser vi at det er enda mer komplisert, for en del av disse pasientene faller innendørs. Når det er mye hos oss, så er det mye hos sykehusene rundt også, så det betyr vel at det er ytre faktorer som spiller inn.

Han sier han ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange operasjoner som er utsatt på ubestemt tid på grunn av problemene.

- Hvis dere vet at dette kommer hvert år, hvorfor stiller dere ikke forberedt?

- Vi er forberedt på at det kommer, og gjør rokeringer på aktiviteten for å ta hånd om det, men jeg kan ikke huske at antall brudd har vært så høyt som i år. Man spekulerer i at det er en eldrebølge som treffer oss, og har inntrykk av at det er flere syke eldre pasienter innenfor flere områder.

- Vi har etablert tiltak med 1-2 ekstra operasjonsstuer for bruddpasienter hver dag fremover og må dessverre inndra ferie og avspasering for personalet i neste uke for å ta hånd om den store pasientpågangen vi nå opplever, sier han.

- Haster

Ståle Clementsen, tillitsvalgt for Yngre Legers forening på Ahus, sier dette bare er toppen av isfjellet.

- Dette haster å få gjort noe med. Vi opererer på seks-syv øyeblikkelig-hjelp stuer hver dag nå, men får likevel ikke operert alle. Vi må utsette elektive operasjoner, noe som kan få store konsekvenser for dem det gjelder, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder