Diplomatisk immunitet begrenser ettersyn

Norge har få sanksjonsmuligheter

Skattedirektøren vurderer nye fremstøt

SVART: Torsdag ble det kjent at rundt 50 ansatte ved USAs ambassade har jobbet svart. Nå frykter kemneren lignende forhold ved flere andre ambassader. Foto: FRODE HANSEN

Frykter skatteunndragelse ved mange ambassader

Kun et fåtall av ambassadene i Oslo rapporterer lønns- og skatteopplysninger til norske myndigheter. Kemneren frykter omfattende svart arbeid blant de ansatte.

  • Øyvind Gustavsen

Artikkelen er over seks år gammel

Kun 19 av Oslos 66 ambassader innrapporterte skatteopplysninger til norske myndigheter i 2010.

Det viser en kartlegging Oslo kemnerkontor har foretatt av rapporteringspraksisen ved ambassadene. Hele 47 ambassader har unnlatt å gi opplysninger som gjør det mulig å undersøke ansettelser og skatteforhold.

- Vi frykter at en rekke ansatte unndrar seg beskatning, på grunnlag av den rapporteringspraksisen, sier Atle Myklebust, divisjonsdirektør ved Oslo kemnerkontor.

Begrenset kontroll

Han legger til at muligheten for ettersyn og kontroll begrenset. Derfor vet ikke norske myndigheter nødvendigvis hvem eller hvor mange som er ansatt ved ambassadene.

- Når ikke ambassadene rapporterer om ansatte, lønn og skatt, kan vi ikke vite om disse forholdene. Ettersyn, som vanligvis gir oss svar, er begrenset hos ambassadene, grunnet deres diplomatiske immunitet, sier han.

Torsdag fortalte TV 2 at rundt 50 ansatte ved den amerikanske ambassaden i Oslo skal ha jobbet svart i flere år. Beløp på opptil to millioner kroner skal være unndratt skatt.

Én av årsakene til at skattesvindelen har kunnet pågå i så lang tid, er at ambassaden selv ikke innberetter lønns- og skatteopplysninger til norske myndigheter. Dermed er det opp til hver ansatt selv å innrapportere arbeidsforholdet og lønnsinntekten.

TIPS OSS:Vet du noe om dette? Kontakt VG Netts journalister her!

Flertall rapporterte ikke

USAs ambassade er imidlertid langt ifra den eneste ambassaden med denne praksisen. Bare 19 av 66 ambassader sendte inn skatteopplysninger i 2010. Av de totalt 66 ambassadene i Oslo, kategoriserer kemneren 15 som «store». Disse representerer våre naboland, store europeiske land eller store land i verden.

Av de store ambassadene, hadde tre ikke engang organisasjonsnummer, som er nødvendig for å melde ansettelsesforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Ytterligere seks store ambassader, som har et organisasjonsnummer, sendte ikke inn lønns- og trekkoppgaver.

- Vi regner det som lite sannsynlig at de store ambassadene ikke har norske ansatte, men dette er kun en antakelse fra vår side basert på tallene fra de store ambassadene som har innberettet, sier Myklebust.

Bare seks av 15 store ambassader sendte inn lønns- og trekkoppgaver i 2010. De rapporterte om mellom 7 og 37 ansatte.
Myklebust legger til at blant de 47 som ikke har innrapportert lønnsopplysninger, antar kemnerkontoret at en del mindre ambassader ikke har norske ansatte og dermed ingen plikt til å rapportere.

- Kan ikke kontrollere

Ifølge norske skattemyndigheter, skal lokalt ansatte - altså norske borgere eller de som er fast bosatt i Norge - skatte til Norge. Utsendte diplomater betaler imidlertid skatt til sitt hjemland.

- Vi legger til grunn at utenlandske ambassader i Norge følger norsk lov, også med hensyn til lokalansattes skatteplikt og innbetaling av arbeidsgiveravgift, sier Svein Michelsen, pressetalsmann i Utenriksdepartementet.

Han erkjenner at Norges sanksjonsmuligheter er få.

- UD har videreformidlet skattemyndighetenes presisering av disse forholdene. Samtidig har ikke norske myndigheter mulighet til å gå inn og kontrollere at ambassadene overholder disse forpliktelsene. Det henger sammen med ambassadenes diplomatiske immunitet, sier Michelsen.

- Men uavhengig av kontrolleringsbegrensninger, plikter den enkelte lokalt ansatte å innberette lønn til norske skattemyndigheter, sier han.

Bygget på tillit

VURDERER: Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: NTB SCANPIX


Skattedirektør Hans Christian Holte vil vurdere nye fremstøt overfor ambassadene med informasjon om ønsket rapporteringspraksis.

- Jeg har ikke noe grunnlag for å si at vi frykter andre forhold tilsvarende det som nå er avdekket blant ansatte ved USAs ambassade. Men i kjølvannet av denne saken, vil vi vurdere om vi skal ta et nytt initiativ overfor ambassadene om innrapportering av opplysninger, sier han.

Holte understreker betydningen av tillit mellom arbeidstakere og skattemyndighetene.

- En stor del av skattesystemet i Norge baserer seg på tillit, det gjelder også de ansatte ved ambassader.

Flere artikler

  1. Ingen oversikt over ansatte ved ambassadene i Oslo

  2. Skattemyndighetene får lister over norske ambassadeansatte

  3. 75 norske ambassadeansatte tatt for skattejuks

  4. NIF fikk tre anmerkninger av Skatt Øst: – Tilfreds

  5. Ambassadeansatte skal ha jobbet svart

Fra andre aviser

  1. Skattemyndighetene får lister over norske ambassadeansatte

    Fædrelandsvennen
  2. Ambassadeansatte skal ha jobbet svart

    Bergens Tidende
  3. Oilers: - Vi har ingenting å frykte

    Bergens Tidende
  4. Juli: Ordførerens hytte males uten skattetrekk

    Aftenposten
  5. Over 50 ansatte skal ha jobbet svart for USAs ambassade

    Aftenposten
  6. Fem ansatte - 100.000 i ubetalte parkeringsbøter

    Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder