LIKESTILLINGSSTRID: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Her sammen til kongeparets middag for stortingsrepresentantene på Slottet i høst. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: ,

Forslaget om midlertige ansettelser: To Frp-statsråder i strid

Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) krever at parti- og statsrådkollega Robert Eriksson (Frp) leverer en konsekvensutredning før regjeringen konkluderer med at det skal åpnes for større bruk av midlertidige stillinger i Norge.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) har fremmet et omstridtforslag til endringer av arbeidsmiljøloven, som vil gi lengre arbeidstid og mer overtid. Han har også foreslått at arbeidsgiver de første ni eller 12 månedene kan ansette folk i midlertidige stillinger..

Torsdag gikk syv kvinnelige ledere i noen av landets største fagforeninger ut mot endringsforslagene og trakk spesielt frem at mer midlertidighet spesielt vil ramme kvinner.

I regjeringen er det barne- likestillings. og inkluderingsminister Solveig Horne som har ansvaret for likestillingspolitikken.

Ber om utredning

I høringssvaret fra Hornes departement på Erikssons forslag, fremholdes det at Eriksson ikke har sett godt nok på de likestillingsmessige konsekvensene, slik det kreves i utredningsinstruksen, og ber at det lages en konsekvensutredning.

Dette skriver Hornes departement skriver i høringen om midlertidige ansettelser.

De viser til at kvinner er midlertidig ansatte i større grad enn menn og at bruk av midlertidig ansatte er særlig utbredt i flere kvinnedominerte sektorer, som undervisning og helse og sosialtjenesteproduksjonen (offentlig), og innen overnattings- og serveringsvirksomheter (privat).

«Når kvinners svakere tilknytning til arbeidslivet er så vidt grundig dokumentert, er det viktig å belyse likestillingsmessige konsekvenser av endringsforslagene. Vi ber om at det utarbeides en likestillingsmessig konsekvensutredning, (jf Utredningsinstruksens pkt. 2.3.2.) i det videre arbeid med forslagene».

LO-ros til Horne

LO-leder Gerd Kristiansen mener det er et viktig faglig innspill.

- I dagens VG forsvarer Eriksson seg mot angrep fra kvinner i fagbevegelsen, med at hans forslag er til det beste for kvinner. Det er det ikke bare vi som tviler på: Han har ikke engang støtte i eget parti og egen regjering. Den som er ansvarlig for likestilling i regjeringen, statsråd Solveig Horne, stiller så store spørsmålstegn ved om Erikssons åpning for mer bruk av midlertidige stillinger, at hun krever en likesstillingsbasert konsekvensutredning før han konkluderer, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

- Det betyr i realiteten at han må stanse hele prosessen. Jeg ser at han planlegger i legge frem sine forslag før jul. Det må nå utsettes, siden hans parti- og statsrådkollega krever en konsenvensutredning før det konkluderes, sier LO-lederen.

Hun sier det ikke kan være gode dager for Eriksson i Arbeidsdepartementet.

- Solveig Horne skal ha ros for en tøff og tydelig tone i sitt svar til kollega Robert Eriksson. Han må nå forstå at han ikke kan hoppe bukk over regjeringskollegaer og tunge fagmiljøer som STAMI (Statens arbeidsmiljø institutt), Likestillingsombudet og Arbeidstilsynet: Tilbakemeldingen er samstemt. Forslagene vil ramme folks helse og svekke kvinners posisjon i arbeidslivet, sier hun.

- Faller på steingrunn

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson tilbakeviser LO-sjefens uttalelse om at han ikke har støtte i eget parti.

- Gerd Kristiansens forsøk på å sette to statsråder opp mot hverandre, faller på steingrunn. Jeg har hatt god kontakt, senest i kveld, med barne-, likestillings- og inkluderingsministeren som gir forslaget full støtte. Vi er enige om at mer fleksible arbeidstidsordninger er et godt likestillingsvirkemiddel. Forslaget vil føre til at flere kvinner får gå fra ufrivillig deltid til heltid. Det gjør flere kvinner i stand til å være selvforsørget ved egen inntekt, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til VG.

- Skal utredes

I et annet høringsbrev, om arbeidstid med mer, er også Hornes departement kritisk:

«Høringsforslaget åpner for lengre arbeidsøkter og økt uforutsigbarhet for arbeidstaker. Dette kan påvirke kvinners og menns tilknytning til arbeidslivet. Det kan også ha betydning for fedres og mødres omsorgsrolle hjemme. Disse forhold bør også vurderes i det videre arbeid med forslagene», heter det.

Statsråd Horne var torsdag ikke tilgjengelig for kommentar, men har vært opptatt på Stortinget i dag, og nå er hun i regjeringskonferanse utover kvelden, men hennes statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) har sendt følgende svar på mail:

- Utredningsinstruksen gir føringer om at konsekvenser for likestilling skal omtales i statlig utredningsarbeid og veileder til utredningsinstruksen utdyper hvordan konsekvenser for likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion skal vurderes.

- Uheldige formuleringer

Når det gjelder det Hornes departement har sendt ut om lengre arbeidsøkter, foretar Terning en oppsiktsvekkende snuoperasjon:

- Jeg ser at det er uheldige formuleringer. Vi støtter forslagene fra ASD om endringene i Arbeidsmiljøloven. Som vi skriver er fleksibilitet viktig. Vi må ha et lovverk som for eksempel tar hensyn til at mange ønsker lengre turnus, slik at de kan ha lengre friperioder, fremholder han og legger til:

- Det viktigste for oss som samordningsdepartement er at likestillingsmessige konsekvenser av endringsforslagene blir belyst.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

 2. Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

 3. Åpner for å snu om midlertidige

 4. Vandrer rett inn i løvens hule: Eriksson skal tale på demonstrasjon mot egen politikk

 5. YS, Unio og LO ut mot regjeringen: Samarbeidet kan rakne

 6. Eriksson: Mange demonstrerer uten å vite mot hva

Fra andre aviser

 1. Arbeidstilsynet med sterk kritikk av arbeidsministeren

  Aftenposten
 2. Arbeidstilsynet med sterk kritikk av arbeidsministeren

  Fædrelandsvennen
 3. Arbeidstilsynet retter sterk kritikk mot arbeidsministeren

  Fædrelandsvennen
 4. Regjeringen fjerner den kollektive søksmålsretten

  Fædrelandsvennen
 5. Hverken sjefene eller de ansatte lar seg imponere

  Aftenposten
 6. Regjeringen fjerner den kollektive søksmålsretten

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder