Aspaas og Tørrissen legger frem sin rapport

Halvsøsteren: - Det var som om han falt i et sort hull

OSLO TINGHUS (VG Nett) Breiviks halvsøster kunne ikke skjønne at han ble lykkelig av å spille dataspill døgnet rundt, og mente han kastet bort evnene sine.

Artikkelen er over syv år gammel

Hun sendte derfor en e-post til moren der hun ga uttrykk for at dette ikke var normalt. Denne bekymringen for broren, som VG tidligere har skrevet om, ble tema for fremleggingen av den andre sakkyndigrapporten i retten mandag.

Psykiater Agnar Aspaas siterte også fra avhør av Breiviks halvsøster, som bor i USA. Hun hadde jevnlig kontakt med broren hjemme i Norge, og mente det var unormalt at han satt hjemme og spilte dataspill hele døgnet.

«Det var som om at han falt i et «sort hull» etter at han flyttet hjem igjen. Han forandret seg til en annen person», forklarte hun.

VG DIREKTE: Følg rettssaken direkte og still oss spørsmål her

- Kastet bort livet sitt

Ifølge halvsøsteren sa Breivik både til henne og til moren at han ønsket å ta seg et år fri etter å ha jobbet veldig hardt i mange år. Han ønsket å bruke tiden til å spille dataspillet World of Warcraft.

Etter at han hadde spilt en stund, husker halvsøsteren at han sa at han aldri hadde vært lykkeligere.

«Dette syntes hun var merkelig å si for en voksen person som var intelligent og hadde gode evner. Hun kunne ikke forstå hvordan en person med hans evner kunne sette seg i en stol og spille 24-7 og si at han var lykkelig. Hun mente han kastet bort livet sitt etter at dette fortsatte i lang tid med ingen ende i sikte», heter det i rapporten.

Her kan du lese mer i rapporten om dette temaet.

Les videre under bildet...

SPILTE MYE: Breivik sa at han tok fri ett år for å spille dataspillet World of Warcraft. Han brukte navnene Anders Nordic og Conservatism. Foto:

- Ikke psykotisk

De to sakkyndige mener som kjent at Breivik er strafferettslig tilregnelig, og vil bruke rettsdagen i dag til å redegjøre for dette. Før helgen fastholdt de to første sakkyndige, Synne Sørheim og Torgeir Husby, at de mener Breivik var paranoid schizofren og psykotisk da de undersøkte ham.

Breiviks dataspilling er ett av de mange elementene i vurderingen av massedrapsmannen som de to sakkyndigparene tolker vidt forskjellig. Sørheim og Husby la mye vekt på dataspillingen som et bevis for funksjonsnedsettelse, som igjen tas til inntekt for en endring som innledet hans psykotiske tilstand.

Aspaas og Tørrissen mener at den omfattende spillingen ikke kan tas til inntekt for den typen isolasjon som kjennetegner psykosesykdom.

De mener derimot at spillingen innebar en betydelig grad av sosialt samspill.

«l den perioden han brukte mye av sin tid på dataspill, skjedde dette på en måte som så langt de sakkyndige kjenner til, innebærer at man i betydelig grad deltar i et sosialt samspill med et større antall medspillere gjennom nettbasert verbal kommunikasjon, og i mange timer ad gangen. Tilbaketrekning slik man ser ved psykosesykdom er derfor etter de sakkyndiges vurdering, ikke påvist», heter det i deres vurdering.

Les også: Breivik: Brukte dataspill som skytetrening

Ville ha inn spillkamerat

Tørrissen ba tidligere i hovedforhandlingen om at dette skulle bli grundig belyst ved at en av Breiviks spillkamerater ble innkalt som vitne.

Spillkameraten (26) vitnet 6. juni, og forklarte at Breivik var en svært dyktig leder i spillet, og at han ikke oppfattet ham som aggressiv.

- Han håndterte spillet veldig bra og var en av de beste offiserene jeg har hatt, sa han.

Breivik har selv hevdet at det var i en ettårsperiode mellom 2006 og 2007 - da han flyttet hjem til moren i Hoffsveien på Skøyen - at han spilte World of Warcraft på fulltid. Han har hevdet at han ga seg selv dette året i en martyrdomsgave.

Politiet har imidlertid dokumentert for retten at Breivik spilte svært mye også i tiden etter dette, helt frem til de første månedene i begynnelsen av 2011.

Natt til 1. januar 2011 spilte han i 17 timer. Da dette temaet ble tatt opp i retten, ble Breivik så forbannet at han truet med å skru av mikrofonen.

- Original skrue

Tørrisen og Aspaas går også gjennom avhørene med Breiviks venner. Det dreier seg om 11 personer, som har hatt sosial omgang med terroristen i forskjellige perioder. Det er også personer som har møtt ham i Frimurerlosjen, eller som har jobbet sammen med ham.

En av vennene har beskrevet Breivik som en «avviker» med rare meninger, fremgår det av de to sakkyndiges rapport.

- Han er en original skrue, som har vært driftig og hadde evne til å tjene penger. Han var også i en periode opptatt av styrketrening. Han hoppet ofte over første time på gymnaset fordi han heller ville trene, har en av vennene fortalt politiet.

En av Breiviks nærmeste venner har fortalt at Breivik hoppet av videregående skole i tredje klasse, og skulle deretter starte sin egen bedrift.

- Han hadde et stort «hig» etter å markere seg og ikke være en del av allmennheten. Han tenkte at den beste måte å markere seg på var økonomisk, sa vennen i avhør.

«Gæren»

Terroristen skal også ha hatt et rykte på seg, som gikk på at «ingen skulle komme og kødde med ham».

Vennen ble stilt spørsmål om Breivik var voldelig, eller var med i slåsskamper, men vitnet forklarte at det skjedde en periode før de ble venner.

- Han hadde opparbeidet seg et rykte som var «han er gæren, hold dere unna han», forklarer vennen.

Flere av vitnene forteller at Breivik var veldig opptatt av å tjene penger, og at han var en driftig person før han isolerte seg fra dem.

De første sakkyndige setter dette i sammenheng med symptomer på psykose, men Breivik selv hevder at det var en «dekkhistorie» for å skrive manifestet og planlegge terrorangrepet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder