BARE Å SPASERE UT: På Kleivgrend fengsel er det ingen gjerder og vaktene sover om natta. At ingen rømmer er et spørsmål om tillit. I mange åpne fengsler er tilliten i ferd med å ryke. På få år er antallet unnvikelser i Norge mer enn doblet. Foto: Kjell Inge Søreide

2005: 29 stakk fra soning i åpne fengsler
2011: 78 stakk fra soning i åpne fengsler

Tidligere innsatt: - Jeg fikk kompisbesøk på fengselcella

Kriminalomsorgen: - Ikke alarmerende

(VG Nett) Rundt dette fengselet i Telemark er det ingen høye gjerder. Siden 2005 har antallet fanger som unnviker åpen fengselstraff mer enn doblet seg.

  • Henrik Pryser Libell
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Da Ibrahim sonet en hundre dagers straff på Kleivgrend åpne fengsel i Fyresdal vest i Telemark syntes han vaktholdet var overraskende dårlig.

- Jeg fikk besøk av en kamerat under mitt opphold i Fyresdal fengsel. Han banket på klokken tre om natten og lurte på om jeg ville ha en pils eller telefon eller lignende, sier han til VG Nett.

Kleivgrend er en tidligere skogsarbeider-leir som er gjort om til fengsel. Fengselet er uten gjerder, uten kameraer og på kveldstid og nattestid er det kun to betjente til å vokte 28 innsatte.

Lett å rømme

- Hvis man vil rømme, så bare gjør man det, forteller Ibrahim, som sonet fra januar til mai i år.

Assisterende fengselsleder ved Kleivgren, Oddmund Egeland, avviser ikke påstandene.

- At det kommer en kamerat på besøk er naturligvis ikke lov, men på et sted uten gjerder er det mulig for de som virkelig går inn for det, sier han til VG Nett.

Kleivgrend er Norges eneste fengsel med hvilende nattevakt, det vil si at nattevakten sover om natten. Det gjør Kleivgrend til Norges mest åpne fengsel.

Fungerende inspektør for fengslet, Bjørn Tore Gundersen, sier til VG Nett at fengselet jobber med å anskaffe kameraer.

- Bygget på tillit

Andre fengsler har gjerder, men ofte er de ikke høye eller mange nok til å holde fangene på fengselsområdet. På den åpne avdelingen av Vik fengsel i Sogn, stakk to innsatte av tidligere i juli ved å hoppe over gjerdet.

På Sandeid fengsel ved Haugesund er det ikke annet et to meter høyt gjerde med piggtråd på toppen til å holde fangene inne.

- Det er ikke noe hokus pokus å rømme, det vil si unnvike, som det heter når man stikker fra et åpent fengsel. Å sitte i åpent fengsel er bygget på tillit, sier fengselsleder ved Sandeid, Jan Helge Aske, til VG Nett.

Den tilliten brytes stadig oftere. Ifølge Justisdepartementets egne tall for kriminalomsorgen var det i fjor 78 personer som stakk av fra soningen i åpne fengsler. Det er en dramatisk økning fra syv år siden, da kun 29 personer stakk av fra soning i åpne fengsler.

- Ikke nok penger

Leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund Knut Are Svenkerud. Foto: Line Møller


- Antallet unnvikelser har økt på grunn av en politisk føring i 2005 om at flere skal sone i åpent fengsel. Føringen har ikke vært fulgt opp med midler til betjenter og fengselsutstyr, sier Knut Are Svenkerud, leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund til VG Nett.

Det var tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) som startet arbeidet med å få flere fanger inn i åpne fengsler i 2005. Arbeidet resulterte i en stortingsmelding i i 2008.

Året etter steg antallet utvidelser brått til 90. I 2010 var det 58 unnvikelser, og i fjor 78. Trenden siden 2005 har vært klart oppgående.

- Ikke alarmerende

Det vedgår også avdelingsdirektør Andreas Skulberg i Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i Justisdepartementet tror i fengselspolitikken.

- Vi registrerer at trenden fra 2008 går oppover. Vi har diskusjoner om hva vi skal gjøre dersom tallene fortsetter å øke. Vi har ikke iverksatt konkrete tiltak ennå, sier han.

Aktuelle tiltak er økt bemanning og tiltak for å bedre sikkerheten.

Skulberg mener den nye fengselspolitikken stort sett har vært positiv.

- Det er lavere tilbakefall til ny kriminalitet når man gjennomfører straff på riktig sikkerhetsnivå og kostnadene er mye lavere, sier Skulberg.

- Men er ikke denne økningen i unnvikelser alarmerende for Kriminalomsorgen?

- Nei, alarmerende vil jeg ikke kalle det.

Fotlenke hjemme

Både Svenkerud og Skulberg er enig i at stigningen i unnvikelser blant annet skyldes at det er en annen type fanger i åpne fengsler i dag enn før 2008. Mange av dem som tidligere måtte sone i fengsl med lav sikkerhet, kan nå sone straffen hjemme med fotlenker.

- Den gruppen som i da sitter i åpne fengsler på lavere sikkerhet sitter for litt mer alvorlige forhold og flere med rusproblemer, sier Skulberg.

Promillekjørerne

Knut Are Svenkerud mener endringen i innsatt-gruppen må få større konsekvenser for midlene til bemanning, gjerder og overvåking i de åpne fengslene.

Spesielt er han bekymret for tidligere «promillekjører-fengsler» som på 2000-tallet ble ombygget til vanlige åpne fengsler, blant dem Ilseng, Trøkstad, Sandeid og Verdal fengsel.

Saneid fengsel har ingen annen sikring enn et to meter høyt gjerde. Foto: Kriminalomsorgen.no

Svenskeruds kollega Tore Leirfall er enda mer skånesløs i sin kritikk;

- Denne trenden er en av de største utfordringene kriminalomsorgen står overfor. Vi får mange meldinger om at de ansatte er fortvilte. Det er også stadig flere trusler mot ansatte og også fra innsatte mot andre innsatte, sier han.

Likevel kan ikke Skulberg i Kriminalomsorgen love noen konkrete tiltak mot unnvikelsene per i dag.

Tidligere i juli skrev VG om at Kriminalomsorgen ennå ikke har råd til gjerder selv på lukkede fengsler som Mosjøen.

Det har aldri sittet så mange i norske fengsler som nå. Ifølge Kriminalstatisikken for første kvartal sitter det nå i snitt 3800 fanger i norske fengsler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder