I RETTEN: Onsdag vil Anders Behring Breivik forklare han mener hvorfor psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim tar feil når de erklærte ham psykotisk. Foto: NTB SCANPIX

Breiviks oppførsel kan bli avgjørende

Breivik: Derfor lyver psykiaterne

Rettspsykiater: Breivik er en dilletant

(VG Nett) Onsdag skal massemorderen forklare hvorfor han mener rettspsykiaterne som erklærte ham sinnssyk tar feil.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

På sin egen celle har Breivik skrevet et dokument der han selv kommer med sine innvendinger mot den første sakkyndigerapporten som erklærte ham utilregnelig.

I retten har han, frem til dommeren satte ned foten, konsekvent omtalt rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim som «Asbjørnsen og Moe» - det berømte forfatterparet som ga ut eventyrbøker.

FØLGER SAKEN: Overlege, dr. med., spesialist i psykiatri Kjersti Narud følger starten på rettsaken i Oslo tingrett mot Anders Behring Breivik. Foto: NTB SCANPIX


I dag, onsdag vil terroristen få anledning til å forklare hvorfor han mener rettspsykiaterne tar feil.

- Det viktige er jo om han fremstår som sammenhengende og logisk, sier psykiater Kjersti Narud til VG Nett. Hun følger rettssaken mot Breivik i Oslo tinghus.

Hun forklarer at hvordan Breivik fremstår i morgen kan være et av flere momenter som avgjør om han blir kjent tilregnelig eller ikke.

- Det kan være viktig for retten om han fremstår som ordnet i sine innvendinger eller fremstår nærmest paranoid og så krenket at han ikke er sammenhengende.

- Hvordan han fremstår kan være et moment i vurderingen av hans tilregnelighet, sier Narud.

Fem punkter

Mens kollega Synne Sørheim satt ved siden av, tok Torgeir Husby ordet fredag.

- Breivik, hva skulle årsakene være til at de sakkyndige skulle lyve om det du har sagt i rapporten? spurte han.

Under spørsmålet snudde Breivik seg mot Husby, som sitter rett foran vitneboksen, og så ham inn i øynene.

- Det er et godt spørsmål. Jeg håper du kan svare meg på det, svarte Breivik.

- Du har ikke noen teori som du kan komme med?

- Jeg har en teori med minst fem muligheter. De kommer jeg tilbake til senere når vi snakker om den rapporten. Jeg ønsker ikke svare på det før mandag, svarte Breivik.

Husby mener at Breivik har omfattende paranoide vrangforestillinger, og man kan tenke seg at spørsmålet hans i retten er for å undersøke om 33-åringen fortsatt har disse.

- Har ikke innsikt i sykdomsbildet

Rettpsykiater Henning Værøy tror Breivik ikke vil komme med spesielt mye nytt i sin forklaring på onsdag.

- I utgangspunktet tror jeg det blir en variant av det han skriver i brevet sitt. Det blir en blanding av påstander og han vil vende tilbake til det vi har hørt til det kjedsommelige i retten, som er hans politiske budskap. Kritikken er en sammenblanding og en meningsytring fra hans side. Han har ikke innsikt i eget "sykdomsbilde" og har sitt å slite med, sier Værøy til VG Nett.

I brevet påstår Breivik at de første rettspsykiaterne ble emosjonelt ustabile etter terroraksjonen og at de er ikke har kunnskap om området politisk motivert vold.

- Han tar seg vann over hodet når han sier at de er emosjonelt ustabile. Det hele blir en dilletantisk tolkning. Han penser videre argumentasjonen over på militante terrorister, og klarer ikke å komme med seriøs kritikk uten å blande inn politikken. Det som rettsaken viser er at han bruker en hver anledning til å få frem budskapet sitt. At Breivik sier dette for å devaluere de sakkyndige er åpenbart, sier Værøy.

- Han vil gjerne fremstå som farlig og som en man skal frykte og respektere, men han har sørget for at det norske folk aldri vil respektere ham.

- Fremstår som en dilletant

Breivik påstår også at psykiaterne er økonomisk avhengige av oppdrag fra regjeringen.

- Dette er tøv. Leger og spesialister tjener så bra at de ikke er avhengige av offentlige kontrakter for å tjene bra. De fleste rettspsykiatere gjør jobben i dag fordi arbeidsfeltet mellom psykiatri og juss er interessant, sier Værøy.

I dokumentet kaller Breivik den sakkyndige rapporten for «et bestillingsverk fra regjeringen» og spekulerer i et hevnmotiv for å tvangsmedisinere ham.

- Man vet fra kritikk psykiatrien at det er mange som er mot medisinering. De fleste som får medisiner, trenger det og er fornøyd med det. Det er delte meninger om medisiner, og det er greit. Man kan ikke ta ham seriøst i formen han bruker. Igjen fremstår han som en dilletant. Det er domstolen som oppnevner sakkyndige. Det er slik rettsvesenet fungerer. Det er klassisk for mange ekstreme politiske personer ikke å ha tiltro til systemet de høster goder fra, sier Værøy.

Store forberedelser

Av tidshensyn måtte denne siste delen av Breiviks forklaring flyttes til onsdag. Forsvarerne har opplyst at deres klient har gjort store forberedelser til dette temaet. Å bli dømt som utilregnelig er Breiviks største frykt i rettssaken mot ham.

- Han skal hovedsakelig kommentere rapporten selv, men vi vil også stille ham noen spørsmål, sier statsadvokat Svein Holden til NTB.

Selve framleggingen av de rettspsykiatriske rapportene skjer først helt på tampen av rettssaken. Det andre psykiaterteamet skal i løpet av uka gi utfyllende kommentarer til Rettsmedisinsk kommisjon, noe kommisjonen begjærte mandag.

Brev

Breivik mener 80 prosent av innholdet i den første rettsakkyndige rapporten er feil, og i sin kritikk lister han opp fem forskjellige teorier om hvorfor han er kjent utilregnelig. Dette fremgår av et brev han har sendt til tre norske aviser, deriblant VG.

«Jeg skal ærlig innrømme at dette er det verste som kunne rammet meg da det er den ultimate ydmykelsen», skriver Breivik i brevet som er på 38 sider.

Massedrapsmannen hevder han har funnet mer enn 200 punkter i rettserklæringen som er feil. Det dreier seg om alt fra pirkete språklige rettelser til avsnitt som han hevder rettspsykiaterne har diktet opp for å få ham til å fremstå som en syk person.

Les deler av innledningen i Breivik-brevet her

Her er Breiviks fem punkter:

1: Emosjonell ustabilitet og inkompetanse på området politisk motivert vold: Husby og Sørheim blesvært emosjonelt berørt av 22/7 og kunne ikke begripe at noen kunne utføre slike grusomheter. l tillegg så var de totalt strippet for kompetanse på området; politisk ekstremisme, og relatert til vurderingen av psyken til politisk ekstremistiske voldsmenn.

De har aldri, i løpet av sine karrierer, vurdert såkalte «terrorister», hverken militante islamister, nasjonalister eller marxister. De konkluderte derfor svært tidlig i evalueringen, noe de selv har inn rømmet, om at «dyret skulle tvangsinnlegges» da det ikke var teoretisk mulig for noen «friske» mennesker å gjøre noe slikt. De konkluderte med at jeg hadde behov for umiddelbar og langvarig medisinering, fordi de rett og slett ikke forsto motivene mine og rettferdiggjorde derfor overfor seg selv at man måtte dikte opp flere enn 200 løgner for å underbygge konklusjonen for dermed å sikre tvangsinnleggelse og medisinering.

2: Frykten for rekruttering og ideologisk inkompatibilitet: De fryktet budskapet og ideologien min og
bestemte seg derfor for at de hadde et personlig samfunnsansvar for å gjøre det de kunne for å verne
samfunnet fra mitt farlige og inkompatible verdenssyn.

Formålet var derfor å «verne Norge ved å sikre
nasjonal harmoni». De politiske elitene l Norge kunne derfor med god samvittighet fortsette med å tillate masse- muslimsk innvandring og fortsette sitt «multikulturalistiske eksperiment», uten å forholde seg til årsakene bak 22/7. Det å starte med en selvransakelse var dermed ikke nødvendig.

Dette kunne de klare ved å brennmerke «selgeren¿ av en livsfarlig ideologi som sinnssyk. Den eneste måten de kunne klare dette på var å dikte opp flere enn 200 løgner.

3. Økonomisk avhengighet: Det er ingen hemmelighet at både Husby og Sørheim er di rekte økonomisk
avhengige av offentlig tildelte kontrakter. De frykter at ideologien m i n vil bidra til å danne grunn laget
for en bevegelse som i fremtiden vil true deres økonomiske eksistensgrunnlag. Denne økonomiske avhengigheten resulterer i en pliktfølelse der de føler at de må gjøre det de kan for å sikre "nasjonal harmoni". De bestemte seg derfor for å sikre tvangsinnleggelse ved å dikte opp flere enn 200 løgner.

4. Hevnmotiv: Da de har innsett mangelen på passende straffemetoder innenfor den norske rettsstat tenkte de at «kjemisk tortur», tvangsinjisering av antipsykotiske kjemikalier over en periode på flere år, ville være den mest passende straffemetoden. Tvangsinjisering av antipsykotiske kjemikalier vil oppleves av de fleste som kjemisk tortur. De forstod i til legg ganske tidlig at det jeg fryktet mest av alt var å bli erklært sinnsyk da dette ville de-legitimere budskapet og ideologien min. De visste at det var dette jeg fryktet mest da det ville være den ultimate ydmykelse. De så at min forklaring, til tross for sin radikalitet, var preget av logikk og rasjonell tenkning så de fant det nødvendig å dikte opp flere enn 200 løgner for å sikre tvangsi nnleggelse på sinnsykehus.

5. Et bestillingsverk fra regjeringen: Husby og Sørheim ble kontaktet på et eller annet tidspunkt av en
representant for regjeringen og de ble forklart at det var nødvendig å "verne samfunnet" fra ideologien min . "Nasjonal harmoni" måtte sikres. Dette kunne gjøres mest effektivt ved å erklære meg sinnssyk.

De ble forklart at nasjonens integritet veier tyngre enn deres personlige integritet og ble dermed beordret til å gjøre det nødvendige for å sikre en fullstendig de-legitimering av budskapet mitt. Som resultat av dette diktet de opp flere enn 200 løgner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder