Dette må du vite om elgjakten

Hvordan fungerer kvoteordningen, hvem kan skyte elg, og hva gjør du når elgen er skutt?

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Denne uken begynner høstens høydepunkt for jegere over store deler av landet. Frem til 1. november vil titusener av nordmenn jakte «skogens konge» rundt omkring i alle landets fylker.

I alt ble det felt 30.800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017, men elgjakten er strengt regulert av hensyn til bestanden, og det samme er reglene for hvem som kan jakte.

Mye sol og høstvarme: Slik blir jaktværet der du er

Her er det du trenger å vite om årets elgjakt.

Hvem kan jakte elg?

For å få være med på elgjakten må du kvalifisere deg til å drive jakt ved å bestå jegerprøven, bestående av en teoretisk prøve og et praktisk kurs. Alle som har bestått prøven, føres opp i Jegerregisteret.

Under fjorårets elgjakt ble Sven-Åke møtt av et overraskende syn:

I tillegg må de som vil jakte på elg, avlegge en årlig skyteprøve for hvert våpen som skal benyttes i jakten. Når prøven er bestått og den årlige jegeravgiften innbetalt til Viltfondet, er du klar til å begynne jakten på Norges største pattedyr.

Jaktet siden 1980: Magnar (83) har skutt sin første elg

Etter viltloven må den som utøver jakt på storvilt være fylt 18 år.

Hvor foregår elgjakten?

Fjorårets jaktsesong ble historisk for jegerne i Nord-Trøndelag. For første gang siden midten av 1950-tallet ble det nemlig felt flere elg her enn i Hedmark, som i lang tid har vært landets største elgfylke målt i antall skutte dyr. Jegerne i Nord-Trøndelag og Hedmark felte henholdsvis 5329 og 5049 elg i fjor.

#vgjakt: Del dine bilder her

Som flere år tidligere ble det skutt flere elg i Steinkjer enn i noen annen kommune, med 868 felte elg.

Her gjør den berusede elgen innbrudd i en villa:

Elgjakten er uansett en begivenhet nesten hele landet tar del i. Bak Hedmark og Nord-Trøndelag felles det flest elg i Nordland og Sør-Trøndelag, men også i Troms, Buskerud og Telemark ble mer enn 1500 elg felt i fjor.

På Vestlandet og i Oslo er elgjakten så å si ubetydelig.

Oppførte seg ufint: Politiet jaktet elg i Oslo sentrum

Videoer av elg går aldri av moten. Her har vi samlet et knippe uforglemmelige øyeblikk:

Hvem styrer kvoteordningen?

Ordningen fungerer ved at hver kommune som åpner for jakt på elg, fastsetter et såkalt minsteareal for jakten. Jaktrettshavere, som regel grunneiere, søker kommunen om jakt på et bestemt område – gjerne i samarbeid med naboeiendommer.

– Dette godkjennes som såkalte vald, og det er i disse valdene at du har lov til å jakte. Hvor mange elg som tildeles hvert vald, kommer an på det såkalte tellende arealet i hvert vald, forklarer seniorrådgiver Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet.

Populær VG-quiz: Disse elgene må du kunne se forskjell på

Det er kommunen som godkjenner tellende areal for rådyr, elg og hjort.

En mer inngående forklaring kan du finne på hjortevilt.no.

For jaktåret 2016/2017 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40.100 dyr totalt. I tillegg til jakt bidrar påkjørsler i trafikken og rovdyr til å regulere elgstammen.

Hva skjer når en elg er felt?

Reglene for hva som skal meldes inn når en elg er felt, er i stor grad forankret i privatrettslige avtaler. Noen steder er jegere for eksempel pålagt å ta hjerneprøver av elgen for å teste den for skrantesyke.

Det eneste myndighetene skal ha av informasjon fra alle jegere i hele landet, er hvor mange elg som er felt, fordelt på kjønn, alder og art. Dette meldes inn via en representant med ansvaret for ditt vald, altså jaktområde.

Hvordan elgen skal slaktes, ser du her:

Hva hvis du overstiger kvoten?

– Hva som skjer, kommer an på om de som feller dyret, har en godkjent bestandsplan eller ikke. Godkjent bestandsplan gir rom for å felle noen flere dyr ett år, mot tilsvarende fratrekk i kvoten neste år, sier Bjørneraas.

Hele prosessen: Se elgjakten fra skudd til stek

Foreligger det ingen godkjent bestandsplan for området, er det definert som ulovlig felling.

Dersom det ulovlig felte dyret allerede er partert og eventuelt fordelt, kan kommunen kreve inn verdien av dyret gjennom brev til valdansvarlig representant.

Finnes det nye regler av året?

På grunn av den alvorlige sykdommen skrantesyken (CWD) som i fjor ble påvist hos villrein og elg i Norge, krever Mattilsynet region Midt i år at elgjegere i enkelte områder sender inn prøver av lymfeknutene på all elg de feller, ifølge Trønder-Avisa.

Utbruddet ble påvist i forkant av fjorårets jakt, og det ble raskt bestemt at prøver av hjerne og avføring skulle leveres inn under jakten. Prøvene fra lymfeknuter er altså en utvidelse av prøvetakingen.

– Smitte av skrantesyke vil avsløres tidligere ved prøver av lymfeknutene ved bruk av nye labanalyser, sier koordinator Elisabeth Schei Berg ved Mattilsynet til avisen.

Hvilke elg kan skytes?

I Norge praktiseres «målrettet avskytning». For å ha kontroll over elgbestanden, blir jaktlagene tildelt kvoter hvor kjønn og alder på dyrene som kan felles, mer eller mindre er forhåndsbestemt.

I fjor ble det for eksempel felt 10.395 kalver, 9145 elg omkring 1,5 år, og 11.289 «eldre» dyr. Fellingen fordeler seg også svært jevnt mellom hanndyr og hunndyr.

Når det koker i toppen, kan det likevel være uhyre vanskelig å skille mellom elgene. Test dine kunnskaper i denne populære VG-quizen:

Når ble elgjakten så populær?

De første tallene fra Statistisk sentralbyrå stammer tilbake til 1913, da snaut 1000 elg ble felt i Norge. Ikke før på 1950-tallet begynte antall felte elg å stige opp mot 10.000 i året, før elgjakten slo ut i full blomst på begynnelsen av 1970-tallet.

Siden årtusenskiftet har antall felte elg hatt en lav, jevn nedgang fra nesten 40.000 elg hvert år til drøyt 30.000.

– Nedgangen i antallet felte elg de siste årene, skyldes i hovedsak redusert avskytning og bestandsstørrelse på Østlandet og Sørlandet, sier Bjørneraas.

Er det trygt å ferdes i skogen?

Ja, det skal være trygt. Alle har like stor rett til å ferdes i skogen, og det er ikke kjent at noen bærplukkere eller turgåere har blitt skutt under jakt, ifølge Norsk Jeger- og Fiskerforbund.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder