I NORGE: Selv om sykepleieren Galyna Kolotnytska fikk avslag på sin asylsøknad befinner hun seg fortsatt i landet. Foto: Ap
I NORGE: Selv om sykepleieren Galyna Kolotnytska fikk avslag på sin asylsøknad befinner hun seg fortsatt i landet. Foto: Ap

Gaddafi-sykepleier fikk avslag på asylsøknaden

...men skal fortsatt befinne seg i Norge

INNENRIKS

(VG Nett) Muammar Gaddafis sykepleier Galyna Kolotnytska (38) skal ha fått avslag på sin asylsøknad hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Publisert: Oppdatert: 10.05.11 22:52

I forrige uke troppet Muammar Gaddafis private sykepleier, Galyna Kolotnytska (38) opp i Norge for å søke om asyl. Kvinnen som var en av diktatorens mest betrodde, har etter det VG Nett erfarer fått avslag på sin asylsøknad til Norge.

Dette bekrefter flere kilder med kjennskap til saken overfor VG Nett. Hun skal imidlertid etter det VG Nett får opplyst fortsatt befinne seg i Norge.

Saken kan likevel til slutt havne på bordet hos Justisdepartementet, som kan ende opp med å gi Kolotnytska opphold hvis Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) eller E-tjenesten mener at hun sitter med informasjon som er av nasjonal interesse.

En kilde opplyser til VG Nett at det helt åpenbart er slik at hun har slik informasjon.

Les også: Derfor kom hun til Norge

Ekspressbehandlet

Søknaden skal ha blitt behandlet etter den såkalte 48-timers-regelen, som innebærer at søknadene ekspressbehandles.

Ukraina, der Klotnytska kom fra i forrige uke, er et av disse landene hvor asylsøkere behandles etter denne regelen. Grunnen til at reglene gjelder for ukrainere er at det kommer mange «åpenbart grunnløse» asylsøkere herfra.

VG Nett får også opplyst at den ukrainske kvinnen har fått oppnevnt advokat, noe som da ut fra regelverket betyr at hun har fått avslag.

Kan klage

Asylsøkere som får avslag etter 48-timers-regelen har to timer på å klage, før de sendes ut av landet.

- Hvis det da gis oppsettende virkning vil klagen bli behandlet, sier juridisk rådgiver Andreas Furuseth i Norsk organisasjon for Asylsøkere (NOAS) til VG Nett.

Vil ikke bekrefte

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker verken å bekrefte eller avkrefte om noen har søkt asyl i Norge eller status i enkeltsaker overfor VG Nett.

Etter det VG får opplyst, ble Politiets sikkerhetstjeneste (PST) informert om at Muammar Gaddafis sykepleier, Galyna Kolotnytska, søkte asyl i Norge forrige uke.

PST ønsker ikke å kommentere saken overfor VG Nett.

Det har ikke lykkes VG Nett å komme i kontakt med Kolotnytska.

Her kan du lese mer om