LEKKER TIL SINE EGNE: Arbeiderpartiet mister velgere til Sp, og samarbeidspartiene på venstresiden. Foto: Trond Solberg

Nord og ned for Jonas: - Kan gjøre sitt dårligste valg noensinne

Mens Senterpartiet fortsetter å vokse, er Jonas Gahr Støre og Ap i fritt fall. Det bekrefter to nye målinger Respons Analyse har gjort for VG.

– Det er åpenbart at Sp har lykkes mer enn oss med å snakke kraftfullt om det opprøret som finnes i Nord, men jeg mener likevel at det er vi som har de løsningene som trengs.

Det svarer Ap-nestleder Bjørnar Skjæran på spørsmålet om hvorfor Ap ikke klarer å trekke til seg de velgerne som flykter fra regjeringspartiene i Nord. Han tror likevel Ap skal klare å forbli det største partiet i Nord-Norge.

Men det er slett ikke sikkert.

I den siste meningsmålingen Respons Analyse har gjort for VG i Nordland, har Arbeiderpartiet stupt til 22,8 prosent oppslutning, fra 33,6 prosent i fylkestingsvalget i 2015. Senterpartiet har på den andre nesten tredoblet oppslutningen fra 9,9 prosent i 2015 til 28,4 prosent i VGs måling.

I Finnmark tyder det også på at Sps eneste ordfører Reidun Mortensen, som VG møtte i Måsøy, kan få oppfylt sitt ønske om ikke å være den eneste ordføreren fra sitt parti på alle fylkets råd og møter.

For i den andre målingen Respons Analyse har utført i Troms og Finnmark, puster også Senterpartiet Ap i nakken.

Arbeiderpartiet, som fikk hele 45,9 prosent oppslutning i Finnmark og 32,8 prosent oppslutning i Troms, er nå nede på 22,4 prosent i det sammenslåtte fylket. De forblir det største partiet, men det er innenfor feilmarginen, og Sp er hakk i hel.

Problemet til Ap-leder Jonas Støre er at disse sjokkmålingene i nord, bare forsterker de svake lokale målingene vi har sett i de store byene den siste uken.

VG-spesial: Kampen om storbyene

– Det er klart at dette her er alvorlig for Arbeiderpartiet. I sitt hittil dårligste valg i 2003 fikk de 27,5 prosent. Hvis de lander på det snittet de ligger på nå, kan det bli det dårligste valget deres noensinne, sier valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo (Uio) til VG.

STEMMEFISKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte mulige velgere på sin tur til Stokmarknes i Nordland fylkes, der Sp ligger an til å gjøre et brakvalg. Foto: Mattis Sandblad

– Mellom barken og veden

Spesielt i Nord-Norge, men også andre steder i landet, har misnøyen med flere av de store reformene regjeringen har stått i bresjen for blitt ved på Sp-bålet. Alt fra politireform, til kommunereform, reform av forsvaret og regionreform har vekket sterkt engasjement.

– Det kan være at Ap har tenkt at når velgerne får nok av regjeringen, så vil de gå til dem. Det så man til en viss grad i 2015, da det var mye snakk om arbeidsledighet og de fikk rekordhøye målinger. Men når kritikken kommer fra et sentrum-periferi-perspektiv er det Sp som har troverdighet, mener Jonas Stein, stipendiat i Statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Aps lokallag i Andøy, som mister Andøya flystasjon, har takket nei til valgkampbesøk fra partileder Jonas Gahr Støre.

les også

Ap klart størst i skolevalget - brakvalg for MDG

I TROMSØ: Jonas Gahr Støre holdt apell for AUF, før han gikk dør til dør for å møte potensielle velgere i Tromsø. Foto: Helge Mikalsen

Stein har tidligere regnet ut for VG at Sp kan sikre seg over halvparten av ordførerkjedene i nord - på bekostning av Arbeiderpartiet.

Med disse målingene ser det enda mørkere ut for Ap. For selv om regjeringspartiene taper terreng og mister mange velgere, går ikke velgerne til det største opposisjonspartiet, men til Sp.

– Ap står mellom barken og veden. Deres kritikk av reformene bidrar til en problembeskrivelse, men folk ender med å velge løsningene til Sp, sier Stein.

Samtidig mobiliserer de radikale og grønne partiene i byene på Aps bekostning spesielt i byene - også i Tromsø, der SV håper på å kapre ordførerplassen. I Oslo er MDG nesten like store som Ap, og de går kraftig frem i Bergen.

– De to store konfliktlinjene i denne valgkampen har blitt sentrum/periferi, og klima/bompenger. De konfliktene går tvers igjennom Ap. Ap har både velgere og medlemmer som er veldig delt i disse spørsmålene

Dette så man et eksempel på under Arbeiderpartiets landsmøte i vår, der Støre og LO tapte oljekampen mot AUF, og gikk inn for å si nei til konsekvensutredning av LoVeSe.

les også

Måling: Han kan avgjøre hvem som blir ordfører i Kristiansand

– Kan ikke forvente at Ap kommer tilbake

Arbeiderpartiets toppfolk i nord har uttrykt et håp om at Ap-leder Jonas Gahr Støres økende støtte til Nord-Norgebanen kunne bli et momentum for partiets valgkamp i nord.

Men Hilde Sagland (70) som kjemper for togforbindelse til Nord-Norge, har fortalt VG om hvordan hun kjenner folk som har stemt andre partier siden 60- og 70-tallet, som nå vil gi sin stemme til SV. Partiet er det eneste som har programfestet banen, og de har argumentert kraftig for den.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor Nord-Norge ikke kan få en jernbane, når det bygges så mye andre steder, sa Hilde Sagland da VG møtte henne i Målselv i Troms, der hun har bygget denne togstasjonen foran huset sitt. Foto: Gisle Oddstad

Johannes Bergh ved institutt for samfunnsforskning mener Ap generelt lekker til partier med en tydeligere saksprofil og tydeligere ideologisk profil.

– Miljøvelgerne går til MDG, velgere som er opptatt av sosial dumping eller sosial ulikhet går kanskje mer til Rødt og SV. Distriktsvelgerne går til Senterpartiet.

Han mener ikke at et lederbytte ville løst Aps problemer.

– Aps problemer handler i utgangspunktet ikke om ledelse, men om fundamentale utfordringer i samfunnet og norsk politikk som gjør at partiet havner i en vanskelig situasjon, sier han.

– Det de kunne gjort noe med er valgkampstrategien. De har ikke gjort de beste valgkampene verken i år eller for to år siden, og lykkes ikke i å få fokus over på sine saker slik de har klart ved tidligere valg.

I Nord-Norge mener han Senterpartiet har uttrykker frustrasjon og motstanden mot reformene regjeringen har gjennomført på en måte folk kjenner seg igjen i. Men han mener også at Aps til en viss grad kan oppleve styringsslitasje.

– Ap har vært sterke i Nord-Norge i lang tid med mange ordførere. Det kan være en del lokale saker rundt omkring hvor det er blitt tatt en upopulær beslutning, slik at Ap lokalt mister oppslutning.

– Kan Ap komme tilbake?

– Ser man dette i et lengre historisk perspektiv har Ap stort sett greid å hente seg inn igjen. Nå kan man ikke lengre forvente at Ap kommer tilbake som det dominerende partiet i norsk politikk. De har blitt mer som et annet parti, som av og til gjør det bra og av og til gjør det dårlig. Et vanlig parti. Det vil være urettferdig å sammenligne dagens situasjon med Aps storhetstid. De kommer aldri tilbake dit.

Skjæran: - Går ikke ut på dato

Arbeiderparti-nestleder Bjørnar Skjæran, som er selv fra Lurøy i Nordland, vil ikke ta sorgene på forskudd. Han peker på at selv om målingene er lavere enn ved forrige valg, står det bedre til nå enn på tidligere målinger denne sommeren.

– Vi jobber hardt for at vi fortsatt skal være det største partiet i Nord-Norge, og det har jeg tro på at vi skal klare. Sp er en veldig klar konkurrent i mange kommuner, men det er også mange kommuner der vi samarbeider godt med dem, sier Han til VG.

AP-NESTLEDER: Bjørnar Skjæran. Foto: Gisle Oddstad

Han er uenig i at Arbeiderpartiet er fanget mellom barken og veden i de to dominerende spørsmålene i valgkampen.

– Ap er vant til å være et parti som leter etter gode løsninger som kan bygge samfunnet videre. At vi står i et press mellom fløypartier på begge sider er ikke noe nytt. Det som kanskje er nytt i denne valgkampen her, er at dette bildet kanskje har forsterket seg noe, og det er en situasjon vi kanskje må finne vår plass i.

Han sier partiet fortsetter å drive intensiv valgkamp gjennom helgen med mål om å mobilisere usikre velgere og få et bedre valgresultat på mandag. Når det kommer til valgkampstrategien, er det noe partiet vil evaluere når valget er over.

– Vi driver valgkamp over hele landet, med fokus på dyktige og populære ordførere som ønsker å fortsette jobben for en god eldreomsorg i offentlig regi, og for å styrke fellesskolen med flere lærere og mer tid til hver enkelt elev. Er det én ting som aldri går ut på dato, så er det å være et talerør for vanlige arbeidsfolk i hele Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder