GJORDE BAKTERIEFUNN: Veterinærinstituttet fant forrige uke bakteriene Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens gjennom obduksjon av syke hunder. Den sistnevnte bakterien kan forårsake blodig diaré.

GJORDE BAKTERIEFUNN: Veterinærinstituttet fant forrige uke bakteriene Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens gjennom obduksjon av syke hunder. Den sistnevnte bakterien kan forårsake blodig diaré. Foto: Alfred Lindbæk Nortvedt

Skrev oppgave om hundesykdom-bakterien: – Alle utbruddene har skjedd om høsten

Den 13 år gamle bachelor-oppgaven til Aud Kari Fauske, styrker hypotesen om at bakterien Providencia alcalifaciens forårsaker den alvorlige hundesykdommen.

Både høsten 2005 og 2006 kom det inn flere prøver fra syke hunder til diagnostikk-laboratoriet ved Veterinærhøyskolen.

Hundene hadde de samme symptomene som i dag knyttes til den mystiske og potensielt dødelige hundesykdommen, som har tatt livet av minst 26 hunder over hele landet.

les også

Åtte nye tilfeller av syke hunder

Gjennom prøvene ble det også påvist den samme bakterien som nå er funnet i åtte obduserte hunder, Providencia alcalifaciens. Det ble utgangspunktet for bacheloroppgaven til Aud Kari Fauske, som i dag er overingeniør ved Veterinærhøyskolen.

Hjelp VG med kartlegging: Kjenner du til hunder som kan ha blitt rammet av den mystiske hunde­sykdommen?

– Oppgaven min er først og fremst et bevis på at vi har hatt samme situasjon tidligere. Bakterien var primærårsak i de to utbruddene vi så da. Det støtter så klart opp om at det kan være en viktig årsak i det utbruddet vi ser nå.

Den aktuelle bakterien finnes i den normale floraen til hunder, men i mye mindre grad enn det som er påvist hos de syke hundene.

Det var Aftenposten som først omtalte bacheloroppgaven.

les også

Mystisk hundesykdom: Veterinærinstituttet utelukker harepest

Vått klima kan være årsak

Ved utbruddene i 2005 og 2006, ble bakterien påvist hos til sammen fjorten hunder. I tillegg ble det registrert ett dødsfall i 2005, og tre i 2006.

Det totale antallet syke hunder er imidlertid mye høyere i dag.

– Det er en veldig stor økning i antall smittede hunder, så det er uten tvil et mye mer alvorlig utbrudd enn det var da. Derfor ønsker vi å finne smittekilden og årsaken til at så mange flere hunder nå er smittet, og hvorfor det er spredt over et så stort område som det ser ut til, sier Fauske.

Til tross for at sykdommen synes å være mer utbredt i dag, kan man foreløpig ikke slå fast at bakterien i seg selv er mer hissig enn ved de forrige tilfellene.

VETERINÆRHØYSKOLEN: Overingeniør Aud Kari Fauske ved institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi på Veterinærhøyskolen. Foto: Privat

les også

Dødelig hundesykdom: Veterinærinstituttet har funnet to bakterier som kan være årsak

De tre utbruddene har samtidig et klart likhetstrekk: de har alle oppstått om høsten. Det er utgangspunktet for én av hypotesene som kan forklare hva som er smittekilden til bakterien.

Providencia alcalifaciens kan finnes naturlig i jord og vann, så det våte klimaet om høsten kan være en årsak. Men hva det egentlig skyldes, vet vi ikke ennå, understreker overingeniøren.

Fauske har tatt vare på bakteriestammer som er lagret fra prøvene som ble gjort i 2005. Nå, 14 år senere, hentes prøvene frem igjen på bakteriologisk laboratorium ved Veterinærhøyskolen.

– Vi har plukket dem frem for å sammenligne og se etter likheter. Vi har produsert antistoffer, som brukes for å finne igjen bakterien i tarmvev fra de hundene som nå har dødd, som en identifikasjon på at utbruddet skyldes bakterien.

les også

Bianca (7) fikk symptomer på alvorlig hundesykdom – Døde i løpet av 24 timer

les også

Pakker kofferten og flykter fra mystisk og dødelig hundesykdom

Håper den avtar naturlig

Veterinærinstituttet og Mattilsynet opplyste onsdag om at mye tyder på at den alvorlige hundesykdommen ikke er veldig smittsom mellom hunder. Det henger blant annet sammen med at ikke alle individer i samme hundehold, er smittet.

– Heller ikke i 2005 og 2006 konkluderte vi med smitte. Den er vel trolig mindre smittsom mellom individer enn først tenkt, sier Fauske og legger til:

– Utbrudd vil vanligvis avta av seg selv, så vi håper at vi nå ser toppen og at det kanskje avtar naturlig.

Onsdag ble det ikke obdusert nye hunder, men det ble obdusert to nye hunder torsdag, opplyser Veterinærinstituttet.

Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.

I en statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder