LOVBRUDD – IGJEN: Byråd i Oslo Lan Marie Berg i 2017, da omfattende ulovlig overtid ble avslørt i renovasjonsselskapet Veireno. Nå granskes Berg for tilsvarende ulovligheter i Energigjenvinningsetaten, som også er hennes ansvar. Foto: Frode Hansen

Lovbrudd i Oslo-etat: Byråd Lan Marie Berg (MDG) vurderer ikke å gå

Lan Marie Berg vurderer ikke å trekke seg som byråd i Oslo, på bakgrunn av skandalen i Energigjenvinningsetaten.

Revisjonsgiganten PwC, Arbeidstilsynet og kommunerevisjonen gransker etaten for massive brudd på arbeidstidsbestemmelsene, innkjøpsrot og manglende kostnadskontroll.

– Saken er alvorlig. Nå er jeg mest opptatt av å rydde opp, sier den populære og omstridte MDG-politikeren Lan Marie Berg (32), som er øverste ansvarlige for Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo.

les også

Opposisjonen i Oslo krever gransking av Lan Marie Berg

Kontrollutvalget i Oslo kommune vedtok onsdag å be kommunerevisjonen iverksette full gransking av byråden.

– Vi finner grunn til å spørre om Berg har overholdt sin informasjonsplikt overfor bystyret. Mye tyder på svak etatsstyring fra byråden som håndterte det forrige søppelkaoset, sier leder for kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H).

For to år siden ble omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene avdekket i det private renovasjonsselskapet Veireno i Oslo. Den gang uttrykte ansvarlig byråd Lan Marie Berg sinne og bekymring over lovbruddene.

Kvisgaard er kritisk til at bystyrets miljø- og samferdselskomité først i mars 2019 ble orientert om «mulige lovbrudd» i EGE. Da var det gått nesten et år siden etaten hadde varslet Berg om brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

les også

Lan Marie Berg fikk flest personstemmer i Oslo-valget

SØPPELTØMMING: Energigjenvinningsetaten i Oslo har tre anlegg som sorterer husholdningsavfall. Bildet er fra Haraldrud. Foto: Tore Kristiansen

820 brudd på arbeidstidsbestemmelsene

EGE har 150 ansatte som sorterer husholdningsavfall, produserer fjernvarme og lager biogass og biogjødsel på tre anlegg i Oslo og i Nes på Romerike.

I april 2018 var 120 brudd på arbeidstidsbestemmelsene registrert.

Siden har NRK avslørt at etaten selv mener at arbeidstidsbestemmelsene er brutt 820 ganger siden 1. januar 2017.

– Det gikk svært lang tid før bystyret ble informert – og lite har vi hørt de siste månedene. Vi lener oss i hovedtrekk på informasjon fra NRK. Nå vil vi snu hver stein for å komme til bunns i saken, sier Kvisgaard i kontrollutvalget.

les også

MDG-Lan etter valget: – Det føles uvirkelig!

Lan: – Jeg har vært helt åpen

Lan Marie Berg sier hun vil bidra til å opplyse saken så godt hun kan.

– Har du informert bystyret godt nok?

– Ja, jeg har vært helt åpen om at det har vært utfordringer på flere områder i EGE. I april orienterte jeg bystyret om at jeg hadde satt i gang en undersøkelse av flere forhold på bakgrunn av varsler og informasjon vi fikk fra etaten, sier Berg.

Hun har bedt PwC gjennomgå EGEs virksomhet fra 2015 og kartlegge mulige brudd på lover og regler innenfor anskaffelser, konsulentbruk, arbeidstid og ansettelser. Byråden forventer å få et utkast innen 15. oktober.

VALGVINNER: Lan Marie Berg jubler for oppslutningen om Miljøpartiet De Grønne i kommunevalget. Foto: Annemor Larsen

les også

MDG får bydelsmakt i Oslo og ordføreren i Vardø

Lan: – Kan ikke detaljkontrollere etater

– Har du som byråd god nok kontroll med egen etat?

– Ja, det mener jeg. Som byråd kan jeg ikke – og skal jeg ikke – detaljkontrollere kommunens etater. Men vi skal ha gode rapporteringskrav og rutiner for styringsdialog. Jeg ønsker nå å se på om disse kan bli bedre, sier Berg.

les også

MDG-Lan utsatt for grov hets i Facebook-gruppe

Hun understreker at EGE siden januar har fått bedre kontroll på etterlevelsen av arbeidstidsbestemmelsene. Etaten har også meddelt henne at de nå ikke har brudd på regelverket om anskaffelser.

– Har du forsømt ditt ansvar?

– Nei, det mener jeg ikke, Jeg tar denne saken på alvor. Det skal selvsagt være gode arbeidsforhold i kommunen, og lover skal følges. Derfor har jeg også tatt flere grep for å rydde opp, sier byråden for miljø og samferdsel i Oslo.

– Vurderer du å trekke deg på bakgrunn av saken?

– Nei, sier Lan Marie Berg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er kritisk til at VG spør Berg om hun vurderer å trekke seg og sier det er et spørsmål om tillit.

– Har jeg tillit til henne? Svaret er ja. Er det flertall i bystyret mot henne? Ikke som jeg vet, sier Johansen.

les også

VG-kommentar: Hinsides all anstendighet

– Alvorlig for kommunens omdømme

Arbeidstilsynet besluttet onsdag å gjennomføre tilsyn med EGE, etter først å krevd å få opplysninger om mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

– I tilbakemeldingen kommer det frem at byrådsavdelingen ikke har en tilfredsstillende oversikt over innhold og omfang av brudd på arbeidstidsbestemmelsene, uttaler regiondirektør for Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast.

Lederen for kontrollutvalget mener at over 800 lovbrudd knyttet til arbeidstiden er alvorlig for Oslo kommunes renommé som arbeidsgiver.

– Kommunen har ansvar for ansatte som håndterer store maskiner og tungt utstyr. Risikoen for skader på mennesker og materiell øker, hvis ikke ansatte får den hvile de skal ha, sier bystyrepolitiker Ola Kvisgaard (H).

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder