MANGE UFAGLÆRTE: Nedgangen i ledigheten har gått saktere i Alna enn i Oslo forøvrig. Det bekymrer bydelsledelsen. Foto: Terje Bringedal

Slår alarm om Oslo-bydel: - Flere må ha sosialhjelp

TVEITA (VG) Coronapandemien har rammet hardt i de østlige bydelene i Oslo. Nå slår Nav-sjefen og bydelsdirektøren i Alna alarm om konsekvensene av høy ledighet og økt pågang av personer som trenger sosialhjelp.

 • Frank Haugsbø
 • Mattis Sandblad (foto)

Artikkelen er over 38 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er veldig bekymret over utviklingen, sier fungerende Nav-leder Ann-Kari Staveli i Bydel Alna til VG.

Bydelen står overfor store utfordringer etter at pandemien rammet og Norge ble stengt ned i midten av mars:

7. august hadde Alna 343 registrerte coronasmittede flest av alle de 15 bydelene i Oslo. Målt i forhold til antall innbyggere, har kun Stovner en høyere andel smittede, viser tall fra Beredskapsetaten i Oslo kommune.

Etter å ha hatt høy ledighet i vår, var tallet på helt ledige i Alna ved utgangen av juli på 6,7 prosent, som nå er gjennomsnittet for Oslo, ifølge statistikk fra Nav.

Fra februar til juli økte tallet på sosialhjelpsbrukere i Alna fra 690 til 800.

– Et illevarslende tegn

I en søknad om ekstra midler for å håndtere konsekvensene av coronakrisen, skriver Nav-lederen og fungerende bydelsdirektør Halvor Voldstad at det er svært utfordrende å håndtere den massive tilstrømmingen av nye søkere som har behov for å få avklart hjelpebehovet sitt raskt.

– Et illevarslende tegn for bydelen er at nedgangen i arbeidsledige fra mars til mai kun er på 25 prosent, mot et snitt for Oslo på 37 prosent.

At Alna i tillegg er en bydel med store variasjoner mellom delbydelene gjør at situasjonen vil kunne være ytterligere prekær i utsatte områder, påpeker de.

– Vi frykter at dette kan bety at covid-19-krisen har utløst en vedvarende økt andel arbeidsløse i bydelen, skriver de to kommunelederne.

BEKYMRET: Ann-Kari Staveli er fungerende Nav-leder i Bydel Alna. Foto: Privat

Voldstad sier at reduksjonen  i arbeidsledigheten har vært mindre i Bydel Alna enn i Oslo som helhet også fra mai til juni, og at det er mange i bydelen som jobber i bransjer som nå er svært utsatt.

– Tallene viser at dette har bedret seg noe i løpet av juli. Vi har fulgt, og vil følge, utviklingen nøye i tiden som kommer, sier Voldstad.

les også

Flest corona-smittet på Oslo øst: Her er forklaringene

Staveli og Vodlstad understreker at Alna har noen av byens største levekårsutfordringer.

– Konsekvensene av covid 19-epidemien bidrar til å øke ulikhetene, og andelen utsatte familier med barn og unge øker dermed mest i de områdene som er mest utsatt fra før. Alna har en høyere andel av familier med svake norskferdigheter, helseutfordringer, lav sysselsetting og familier som er berørt av fattigdomsproblematikk, sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo.

les også

Smittevernoverlege i Oslo bekymret for økning i øst: Mange bor trangt

– Mange står i fare for å miste jobben raskt

Nav-lederen sier til VG at mange i bydelen jobber i yrkesgrupper som er hardt rammet av nedbemanninger, som butikkarbeid og renhold.

– Jeg tror dessverre at mange i Alna står i fare for å miste jobben raskt. Mange av våre innbyggere jobber i ufaglærte yrker, og vi ser for oss at de er blant de som raskest blir arbeidsledige på permanent basis. Dette gjelder blant annet i renholdsbransjen, der Alna har den høyeste andelen ledige.

FÆRRE TURER: Drosjeeierne (f.v.) Ajmal Pervaiz, Shahid Tanvir og Imran Mirza har opplevd en halvering i oppdragsmengden siden mars. Foto: Mattis Sandblad

Nedgang på 50 prosent

Utenfor Tveita Senter er det rolig på drosjeholdeplassen når VG er på besøk lørdag ettermiddag. Drosjeeierne Ajmal Pervaiz, Shahid Tanvir og Imran Mirza forteller om rolige dager etter at Norge ble stengt ned for snart fem måneder siden.

- Vi har merket coronakrisen veldig godt. Siden mars har vi hatt en nedgang i oppdragsmengden på 50 prosent, forteller de.

Drosjeeierne forteller at mange nå kun tar drosje når det er helt nødvendig.

- Mange forteller åpent at de har dårlig råd, forteller drosjeeierne.

BETENKT: Samboerparet Stine Gundersen og Stig Olufsen sier de er begynt å følge nøye med på coronasituasjonen igjen. Foto: Mattis Sandblad

Samboerparet Stine Gundersen og Stig Olufsen sier de er betenkt over alle tilbakeslagene på smittefronten de siste ukene. Hun jobber med eiendom, han er lærer.

– Det har vært lite smitte lenge, men nå er vi begynt å følge nøye med på situasjonen igjen. Denne helgen har vi droppet planene vi hadde, fordi vi tenker at det kanskje ikke er så lurt å oppholde seg der mange mennesker er samlet, sier de.

les også

70 prosent av nye coronatilfeller i Oslo

– Utfordrende

I slutten av juli søkte bydel Alna om vel tre millioner kroner til et prosjekt for å hindre at brukere som er rammet av coronapandemien blir langvarige mottakere av sosialhjelp.

Ordningen er opprettet av Arbeids- og velferdsdirektoratet som har utlyst et ekstra tilskudd til NAV-kontorene i kommuner som har merket økt pågang eller hatt behov for omorganisering på grunn av corona-epidemien.

les også

Flere trenger hjelp fra Fattighuset: Frivillige gir bort mat

– Jeg tenker det er viktig nå at vi får gjort gode avklaringer av brukere som kommer til oss. Det er viktig å klare å fange opp hvilke ressurser de har, for å prøve å hindre at de kommer på sosialhjelp som livsoppholdsytelse. Det er ikke en god situasjon å komme i, verken for den enkelte eller deres familie, sier Nav-lederen.

Voldstad sier at det er viktig for Bydel Alna å ha kapasitet og ressurser til å følge opp og veilede innbyggere som tar kontakt med NAV Alna med behov som er forårsaket av coronaepidemien. Hensikten med prosjektet er å hjelpe innbyggerne til langsiktig inntektssikring gjennom arbeid, så tidlig som mulig, sier han.

– Coronapandemien har vært utfordrende for store deler av tjenestene bydelen har ansvar for. Dette gjelder særlig tjenestene som er involvert i smittevernarbeidet, men også hjemmetjenester, boliger, barnehager og oppvekstsektoren for øvrig har hatt en krevende tid. Bydelens ansatte har stått på for å levere gode tjenester til innbyggerne og ivareta de som på ulike måter har blitt berørt av coronaepidemien.

– For tidlig

Ved utgangen av juli hadde Bydel Stovner nest høyest ledighet i hovedstaden, sammen med Søndre Nordstrand. Stovner har også høyest andel coronasmittede i Oslo. Andreas M. Behring, avdelingssjef for arbeid, velferd og lokalsamfunnsutvikling i bydelen, sier at Stovner ikke har opplevd en kraftig økning i sosialhjelp så langt.

– Det er for tidlig å si hvorvidt dette er en varig situasjon eller om økningen er noe som vil komme senere. Vi følger tett med. Gitt bransjene som har særlige utfordringer er det grunn til å tro at det er mange innbyggere som er sterkt berørt. 

Han sier at de opplever på NAV og i andre tjenester en økt pågang av innbyggere som trenger råd og veiledning for å håndtere ulike utfordringer i livet. 

– Vi har foreløpig ikke søkt om midler fra ordningen, men vurderer det. Særlig vurderer vi hvordan vi kan øke kapasiteten til råd og veiledning uavhengig av ytelser. Vi er veldig opptatt av å forsøke å dekke innbyggernes behov på en best mulig måte og vil forsøke ulike tiltak for best å yte god bistand. 

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Nav

Flere artikler

 1. Flest corona-smittet på Oslo øst: Her er forklaringene

 2. USA har passert fem millioner corona-smittede

 3. Nakstad bekymret for Syden-utfart: – Folk bør tenke seg om

 4. Frykter corona-selvmord: – Jeg er bekymret

 5. Smittetallene øker i «Trump-land»

Fra andre aviser

 1. Den plutselige smitteoppblomstringen i Oslo kom uventet på oss

  Aftenposten
 2. Smitteutbruddet på vestkanten: – Om to uker kan Oslo være tilbake til et lavt smittenivå igjen

  Aftenposten
 3. 5300 ringte koronatelefonen lørdag. 360 fikk svar.

  Aftenposten
 4. Svenskene sjekket postnummer og fødeland til de koronadøde. De fant et urovekkende mønster.

  Aftenposten
 5. Boliglånsregler kan bli høstens joker: – På tide å normalisere

  Aftenposten
 6. Utviklingen i hovedstaden gjør helsedirektøren urolig: – Oslo blir lett et episenter

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no