SKARP NESE: En springer spanielen Nils sjekker bagene til de som skal bli rekrutter med sin fininnstilte nese. Foto: Torstein Bøe, VG

Narkotikasjekker rekruttene: – Kan utsettes for utpressing

SESSVOLLMOEN (VG) Dersom rekruttene tidligere har vært i kontakt med kriminelle nettverk for å skaffe narkotika, kan det være en sikkerhetsrisiko for Forsvaret.

33 ishockeybager ligger på rad bortover gulvet i gymsalen på Sessvoldmoen. Langs dem står like mange 18- og 19-åringer som i løpet av et par timer starter rekrutten.

En mann i sivile klær forteller om Forsvarets holdninger til narkotika. De blir bedt om å stille seg på en rekke med ryggen til baggene.

De to springer spanielene Nils (4 år) og Ola (7 år) løper langs radene av bager og ungdommer og lukter.

– Alle trenger ikke vite det dersom noen markeres på. Det gis bare et stille signal om at vedkommende må følges med på, sier politioverbetjent Lars Halmen til VG, fagleder for Forsvarets narkotikagruppe.

De som plukkes ut må avgi urinprøve.

VG følger Trym Hallingby (19) og Hedda Horn Rønneberg (19) inn i rekrutten i 2. bataljon i Indre Troms.

Her testet de seg på de fysiske kravene:

Risiko for kontakt med kriminelle miljøer

Det er ikke nødvendigvis stoffer de ser etter, men brukere.

– I situasjoner som dette er det sjelden vi finner stoff. De vet at de blir kontrollert. Det er brukere vi forsøker å finne, og da kan hundene markere dersom det er spor av at man har vært i kontakt med stoffer, forklarer politioverbetjenten, som har erfaring for narkotikaavsnitt i både Oslo og Trondheim. Selv om han jobber med Forsvaret, er det politimesteren i Oslo han svarer til.

Han sier at fordi det nå er mye større kamp for å komme inn i førstegangstjenesten, blir folk som er tatt for narkotikabruk tidligere som regel ikke innkalt.

LANG ERFARING: Politioverbetjent Lars Holmen er fagleder i Forsvarets narkotikagruppe. De ser etter brukere heller enn stoff. Foto: Torstein Bøe, VG

De som har vært i kontakt med kriminelle miljøer for å få tak i narkotika eller dop, utgjør en risiko med tanke på informasjonssikkerhet.

– Er man eksponert for kriminelle miljøer, er man mye mer utsatt for utpressing, sier Holmen.

Det kan være både penger og kampkompetanse en eventuell utpresser kan være interessert i.

– For organiserte kriminelle er Forsvaret en honningkrukke, både med tanke på kunnskap og materiell.

Politioverbetjenten sier at de ikke ser veldig mye av utpressing fra kriminelle nettverk, men legger til at bare en person kan gjøre være en stor skade.

les også

Russisk megaøvelse utenfor norskekysten starter i dag

Våpen og tunge kjøretøyer

Narkotikagruppen i Forsvaret har holdt på i rundt 40 år. Hundene de bruker i dag er trent til å fange opp veldig små luktbilder.

De har omtrent 120 straffesaker i året, men fører ikke statistikk over hvor stor andel som avdekkes under innrykk.

De finner mest av cannabis, som Holmen mener avspeiler en dreining i resten av samfunnet der man mener at det ikke er så farlig.

Likevel finner de både MDMA, metamfetamin, kokain og legemidler.

– Vi utfører både inspeksjoner og følger opp informasjon vi får, på personell både i Norge og utlandet, sier politioverbetjenten.

Narkotika anses som et sikkerhetsproblem fordi man ikke vil ha folk som er påvirket til å håndtere våpen og tunge kjøretøyer.

Han sier at det har vært et stort skifte i Forsvaret om holdningene til narkotika. Nå er det nulltoleranse og organisasjonen jobber med å være tydelige på det fra starten.

– Jeg husker jo da jeg selv var i Forsvaret for mange år siden. Da satt folk på brakkene og røyket hasj og ruset seg, sier Holmen.

– I dag er det ganske annerledes, tydeligheten og nulltoleransen som beskrives i Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv har gitt gode resultater, slår han fast.

les også

Storbeslag av kokain i Ålesund

– Fjong på Instagram

Han peker på plakater som henger på veggene og står rundt i gymsalen. Der står det «Ekte kampkraft».

– Er det problemer med folk som doper seg i forbindelse med trening?

– Det er ikke nødvendig å drive med anabole steroider for å gjennomføre tjenesten. Verken i førstegangstjenesten eller utdanningene, sier Holmen.

– Grunnen til at folk i Forsvaret bruker anabole steroider er akkurat den samme som i resten av samfunnet: Man skal se fjong ut på Instagram, slår han fast.

«Ekte kampkraft» er et samarbeid mellom narkotikaavdelingen, idretten i Forsvaret og messene.

– De må servere mat som er god nok, så man ikke trenger alt mulig annet for å fungere, sier han og forteller at amerikanerne har skrytt av at det er mat som er bra for folk som trener.

– Dessuten trenger vi ikke folk uten empati, som mangler impulskontroll og som er aggressive. Det er dårlig kombinasjon med våpen i hånden, sier Holmen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder