I BERGEN: USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite står sammen med NATOs styrkekommando i Napoli, James G. Foggo og Nils Andreas Stensønes, som er sjef for Sjøforsvaret utenfor Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: Andrea Rognstrand, VG

USA og NATO legger press på Norge: - Dere må bidra mer

BERGEN (VG) Både USA og NATO er klare i sin tale overfor norske politikere: Målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar må nås.

Andrea Rognstrand

USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite og øverstkommanderende for NATOs styrkekommando i Napoli, James G. Foggo møter VG i en stue på Sjøkrigsskolen i Bergen.

Ambassadøren svarer todelt når VG spør om Norge møter NATOs forventninger til oss:

– Norge møter alliansens forventninger i ånden, men har ennå ikke nådd målet om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på Forsvar, slik mitt land, de baltiske landene og flere av de andre medlemslandene har gjort.

Årets norske forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor, ifølge NTB. Hvis 2-prosentambisjonen nås i 2024, vil budsjettet ligge på omkring 76 milliarder kroner, ifølge en fersk FFi-rapport.

I forrige uke fikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag av forsvarsminster Frank Bakke-Jensen (H) å utarbeide et fagmilitært råd i forbindelse med utarbeidingen av den neste langtidsplanen.

BER OM MER: NATO og Jens Stoltenberg, her under den store øvelsen «Trident Juncture» i fjor høst. Foto: Thomas Andreassen

– At vi skal bevege oss ytterligere opp mot 2 prosent av BNP, ligger som et premiss, sa Bakke-Jensen til NTB da oppdraget ble gitt, uten å konkretisere hva forsvarssjefens økonomiske rammer er.

Bruun-Hanssen la vekt på forpliktelsene til våre allierte overfor nyhetsbyrået.

– Og så trenger vi styrket evne til å bidra på en troverdig måte i NATO. Vi må ta vår del av styrkingen av det kollektive forsvaret.

Sjef for Hæren, Odin Johannessen, sa tidligere i år til VG at Norge er nødt til ta hensyn til hvorvidt vi leverer det alliansen forventer av oss.

Han sa at når det kommer til sikkerhet, er det aktuelt både å sette spørsmålstegn ved hvordan vi selv opplever at vi bidrar, men også hvordan våre motstandere opplever at vi lever opp til allianseforpliktelsene våre.

– Hvis vi sier på den ene siden at allianseforpliktelsene ikke er så viktige, de behøver vi ikke å fylle, samtidig som vi sier at NATO må komme og hjelpe oss hvis vi kommer i trøbbel, har vi selv gjort slik at de ikke kommer, gjennom selv å uthule alliansen.

Slik var gigantøvelsen Trident Juncture

Byrdefordeling

Ambassadør Braithwaite legger til at de har sett en økning av forsvarsbudsjettene fordi medlemslandene har innsett at det er en del av byrdefordelingen i alliansen.

– Den økningen på 5,7 prosent har gitt oss omtrent 41 milliarder dollar å bruke på flytimer, for å få fartøyene våre på vannet, for at soldatene skal kunne øve på manøvre og drivstoff til stridsvogner, sier han.

Han påpeker at det handler om mer enn å forsvare et enkeltland som Norge i en øvelse som Trident Juncture, der man tester en artikkel 5-situasjon. Traktaten fra 1949 forplikter å forsvare hele alliansen. Artikkel 5 er prinsippet om kollektivt forsvar og at et angrep på et medlem er et angrep på alle.

les også

Jens Stoltenberg talte til kongressen: Advarte mot sterkere Russland

– Det ligger et ansvar der og Norge har i likhet med andre land gått med på at 2 prosent var målet, så jeg tror desto raskere dette landet kommer dit, jo bedre er det for oss alle.

Også admiral Foggo var innom toprosentmålet i sin tale til seminardeltakerne.

– Norge er nødt til å bidra mer, dere er ikke helt der ennå.

– Norge anses for å ha en lederrolle

Mandag møtte ambassadøren statsminister Erna Solberg (H), og sier at han var ganske direkte med henne om USAs interesser.

– Det jeg sa under dette møtet var viktigheten av Norges lederrolle i alliansen. Norge er ansett blant de andre medlemmene av NATO for å være en leder, mener ambassadøren, og skryter av norske styrker i alle de tre forsvarsgrenene regnes for å være blant de beste i verden.

– På grunn av det inntrykket, samt at Norge er rikere enn mange av de andre medlemslandene, er det en forventning og et inntrykk at dersom Norge ikke når 2 prosent, hvorfor skal de andre – som har færre midler – være i stand til å gjøre det?

Han understreker at det bilaterale forholdet Norge og USA imellom er svært tett.

– Men vi i USA føler sterkt at for å få andre til å nå to prosent, må Norge bidra til å dra den innsatsen.

les også

Trump om NATO-Jens: – Har et enestående forhold

– Aktiviteten er på vei opp

– Det er viktig for NATO at medlemslandene har et troverdig forsvar med solide økonomiske bidrag til forsvaret. Regjeringen deler disse prioriteringene. Siden vi tiltrådte har vi jobbet for å snu en nedadgående trend. Vi har økt forsvarsbudsjettet med over 30 prosent, sier forsvarsminister Bakke-Jensen til VG.

Han sier at Norge bygger opp et mer moderne forsvar, som gjør oss en bedre alliansepartner.

– Regjeringen har satt i gang en langsiktig satsing på Forsvaret og vi er på rett kurs. Aktiviteten er på vei opp. Nå må vi bygge videre på dette fundamentet for å få et enda bedre forsvar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder