KJØR SAKTE-AKSJON: Lastebileiere og andre bilister organiserte kjør-sakte-aksjon mot mer bompenger i Bergen mandag ettermiddag, og laget kø på alle innfartsårer i flere timer. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Vil ha slutt på innkreving av bompenger til hva som helst

Bompengemotstander Trym Aafløy i Bergen ønsker å stramme tøylene på bompengeinnkrevingen, slik at bilistene ikke kan kreves penger for hva som helst lenger.

– Det må være sammenheng mellom de som betaler bompenger og hva pengene går til. Det må komme de betalende bilistene til nytte. Idag kan bilistene betale for at folk skal få en billig bybane – eller subsidiere kollektivtrafikk. Dette er formål en stor del av de betalende bilistene aldri vil kunne benytte, sier han.

VALGJOKER? Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Bergens Trym Aafly kan komme tungt inn i bergenspolitikken. Foto: Privat

les også

Tre nye bomstasjoner ramponert i Bergen

Nok er nok

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Bergen seiler opp som en joker foran høstens kommunevalg.

På VGs partibarometer for mars ligger partiet an til å få inn fem representanter i bystyret – og kan komme på vippen mellom partiblokkene.

Uavhengig av Folkeaksjonen arrangerte en større gruppe lastebileiere en kjør-sakte-aksjon som nærmest lammet ettermiddagstrafikken i byen i begynnelsen av denne måneden.

Under mottoet «Nok er nok» kjørte lastebilene i sakte kolonne på alle innfartsårene i vel to timer.

STERKT ENGASJEMENT: Kjør sakte-aksjonen mandag viste stort engasjement, og ble også møtt med motdemonstrasjon i Bergen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Færre må betale mer

Folkeaksjonens Facebook-gruppe har passert 30.000 følgere.

– Men på landsbasis har partiet stilt lister i 12 kommuner, deriblant Oslo og Stavanger foruten Bergen. Og vi stiller til fylkestinget i Vestland, Viken, Telemark og Vestfold. Vi har et bredt partiprogram som ligger nær sentrum, sier Aafløy.

– Men nå melder lokalavisen BA at trafikken mot sentrum går ned, og bompengeinntektene også? Er ikke det positivt?

– Da må jeg smile, for det betyr at de store utbyggingsplanene må betales av de bilistene som er igjen. De må betale enda mer. Og husk – bompenger inndrar kjøpekraft for om lag en milliard årlig i Bergen. Det får direkte effekt på service- og handelsnæringen. Ett sted må folk spare, og det er ikke på strømregningen.

Dine Penger: Bompengeopprør

Krever relevante bompenger

Det var i 2008 at Stortinget utvidet bruken av bompengemidler til også å gjelde kollektivtrafikk. Før dette måtte det knyttes et konkret utbyggingsprosjekt til bompengeinnkrevingen.

I 2017 ble det også gitt adgang til rushtidsavgift og ekstra høye takster på dager med høy forurensning.

Nå ønsker Folkeaksjonens førstemann i Bergen at bompengebruken strammes inn:

– Det må være relevans i bompengene. De skal knyttes til konkrete veiprosjekter. Idag kan alt fra bybane, sykkelstier, kollektivtrafikk og elektriske busser betales med bompenger fra bilistene. Idag tas ordinære samferdselstiltak ut av budsjettene og inn på bompenge-fakturaene. Det er helt uhørt.

Les også: Transportplan planlegger 10,9 mrd. i bompenger årlig

– Mer rettferdig nå

Leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Geir Steinar Dale, mener at endringene som nå skjer, gjør at bompengebelastningene i Bergen fordeles mer rettferdig:

– Mer sentrale deler av Bergen har allerede betalt bompenger i alle år, og nå utvides bomnettet slik at også de litt mindre sentrale områdene blir belastet. Alternativet hadde vært at de som allerede har betalt i mange år, ville få høyere takster. Når det gjelder nytterelevansen, har Stortinget gjort tilpasninger i byer som har spesielle behov for en annen innretning. I Bergen har vi Bergensprogrammet og Bypakken. Men i Ap har vi vedtatt å se på hvordan dette slår ut, og evaluere bompengesystemet etter et års tid, sier Dale, som er leder for komité for miljø- og byutvikling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder