UROLIG: Jan Tore Sanner (H) er kunnskapsminister, og har ansvaret for både barnehager, grunnskolen og videregående skoler. Foto: Gisle Oddstad, VG

Sliter med å bremse digital mobbing – mørketall uroer skolestatsråden

Mobil- og nettmobbing holder seg stabilt på årstrinnene i barne- og ungdomsskolen. Det uroer kunnskapsministeren.

I en fersk analyse av den siste Elevundersøkelsen, kommer det frem at mens tradisjonell mobbing avtar etter elevenes alder, så holder den digitale mobbingen seg stabil.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har i tillegg fått rapporter om store mørketall innen mobbing og trakassering i sosiale medier og i spillverdenen.

les også

Fylkesmenn kan få kortere frist til å vurdere mobbesaker

– Jeg er spesielt bekymret for store mørketall innen digital mobbing. Mobbing i sosiale medier, på sms og via spill forfølger barn og unge døgnet rundt, det stopper ikke i skolegården eller når skolen er slutt for dagen, sier Sanner til VG.

HAT PÅ MOBILEN: Hatefulle ytringer og nettmobbing formidles både i tekst og bilder via spill, chattekanaler, sosiale medier og bilde-deling som på dette illustrasjonsbildet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ifølge den siste Elevundersøkelsen (2018) blir 1,9 prosent av elevene utsatt for digital mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere.

(4,6 prosent av elevene svarte at de blir mobbet av andre elever på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.)

– Nødt til å vinne

– Tallet er tilsynelatende lavt. Men vi kan ikke slå oss til ro med det. Mye tyder på at hverken skole eller foreldre får kunnskap om mye av denne typen mobbing. Og mye foregår anonymt, sier kunnskapsministeren til VG.

les også

Deprimerte tenåringer: Ikke gi sosiale medier skylden!

Pluss content

– Er ikke kampen mot digital mobbing en kamp dere er nødt til å tape – så lenge det kommer stadig nye sosiale medier, spill og apper?

– Nei, det er en kamp vi er nødt til å vinne. Det er viktig for det enkelte barns trygghet. Vi ser at tiltakene vi setter inn, virker. Mitt inntrykk er også at barn og unge har et mer bevisst forhold til sosiale medier enn mange voksne. Vi skal fortsette kampen mot alle former for mobbing, svarer Sanner.

– Digital mobbing har vært et problem i årevis. Hva har regjeringen og du gjort for å bremse og redusere det?

– Det viktigste har nok vært innføring av mobbeloven og stadig kompetansehevende tiltak hos lærere og skoleledere. Styrking av relasjoner mellom lærere og elever har også vært en satsing som er spesielt viktig. Elevene må ha noen å betro seg til, svarer skolestatsråden.

Nudes og dickpicks

I analysen av digital mobbing mot skoleelever, kommer det frem at flere elever opplever det som beskrives som ekle eller kleine ting på nett og mobil:

Jenter får stadig vekk mas om å sende nudes (nakenbilder) til enkelte gutter. Ved en skole sier jenter i åttende at de opplever å få såkalte dickpics (bilder av det mannlige kjønnsorgan) på Snapchat, men da blokkerer de bare avsenderne. Andre elever sier det kan foregå uheldige ting på sosiale mediene, men at «man ikke bør ta det inn over seg».

les også

Universitet blir nedlesset av penisbilder på Snapchat: – Jeg fikk sjokk

Den store andelen som har opplevd dette, er i tråd med tall fra Medietilsynet som viser at 28 prosent av de unge i alderen 9–18 år har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på nett, spill eller mobil (Medietilsynet, 2018).

Noen forteller også om stygge kommentarer når man spiller, men det overser man eller man slutter å spille eller går ut av spillet.

Grenseløst

Forskerne ved NTNU Samfunnsforsking som har analysert den digitale mobbingen i skolen for Utdanningsdirektoratet, skriver at den digitale mobbingens konsekvenser er grenseløse.

– På mange måter er skolen derfor nødt til å fange opp og håndtere symptomene, se resultatene av det som skjer utenfor skolen, på skolen, og søke å møte dette, i samarbeid med andre, eksterne aktører. Skolen må hjelpe elevene til å håndtere ting som skjer utenfor skolen. Skolens arbeid blir dermed viktig, men ikke tilstrekkelig.

les også

Ordet mobbing må ikke vannes ut

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), mener skolen ikke må manøvrere seg bort fra ansvaret for digital mobbing.

– Det er nødvendig å styrke arbeidet mot digital mobbing. I de nye læreplanene legger vi større vekt på digital kompetanse, kildekritikk og digital sikkerhet. Skolene må sette elevenes mobil- og nett-tid på dagsorden på foreldremøter. Og voksenpersoner rundt barn og unge må bry seg med hva som skjer på Snapchat, i andre sosiale medier og i spillverden, oppfordrer Sanner.

PS: Den neste Elevundersøkelsen (fra 2019) blir publisert i februar 2020. Elevundersøkelsen er Norges største undersøkelse, med 447.500 deltagere i 2018.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder