Vannskandalen på Askøy: Gamle septiktanker kan være smittekilde

ASKØY (VG) I umiddelbar nærhet til vannbassenget der det er påvist E.coli-bakterier, ligger det flere gamle septiktank-anlegg.

Kommunen ser ikke bort ifra at disse kan være smittekilden. Det forteller varaordfører Bård Espelid til VG lørdag formiddag.

– Vi jobber ut fra to hovedhypoteser for hvordan smitte har trengt ned i høydebassenget. Den ene er at det kan være kloakk fra hus og hjem, den andre avføring fra dyr, sier han.

Varaordføreren forteller at kommunen håper å få svar på om smittekilden stammer fra dyr eller mennesker i løpet av kort tid.

– Ligger det septiktanker i nærheten som kan være kilden, om det viser seg at smitten er fra mennesker?

– Ja, det ligger hus i nærheten av høydebassenget som har septiktank, sier Espelid.

SEPTIK: Høydebassenget til drikkevannet ligger under bakken under masten på bildet, og i nærheten av dette ligger flere gamle septiktank-anlegg. I bakgrunnen kan man se Kleppevannet hvor vannet blir pumpet fra. Den røde ringen antyder kun hvor høydebassenget ligger, ikke septiktankene. Foto: Fredrik Solstad, VG

les også

Askøy: Avdød ettåring var smittet av Campylobacter

Rundt 2000 mennesker har blitt syke av drikkevannet i Askøy kommune.

Bakterien Campylobacter er blitt påvist i drikkevannet, noe som skal være årsaken til at så mange har blitt syke. Haukeland sykehus har også påvist bakterien hos flere pasienter.

Det undersøkes også om bakterien kan ha noe å gjøre med dødsfallene til henholdsvis en ett år gammel gutt og en 72 å gammel kvinne, som begge var smittet av Campylobacter.

les også

Varaordfører om dødsfall: Dersom det skyldes en tjeneste kommunen gir, blir ord fattige

Gamle septiktanker i området

Etter fredagens inspeksjon, der det ble sett etter mulig dyreaktivitet inne ved bassenget uten å finne tegn til det, har kommunen styrket sin teori om at smitten kommer utenfra.

Det er også tatt prøver av jord og myr i omgivelsene rundt høydebassenget, som viser smitte.

– At man finner smitte i omgivelsene øker sannsynligheten for at smitten har kommet inn med overflatevann, for eksempel gjennom sprekker i fjellet, sier Espelid.

Vanlig forurensningskilde

Ifølge SINTEFs Bjørnar Eikebrokk, som ledet utvalget som gransket Giardia-epidemien som brøt ut etter vannsmitte i Bergen i 2004, er vanlige forurensningskilder septiktanker, jordbruksaktivitet eller gjødselhauger.

I området ved de to vannbassengene, som ligger om lag 100 meter i luftlinje fra hverandre, er det flere septiktanker.

Det øvre høydebassenget, der det er påvist E.Coli, ligger på toppen av åskammen. Husene på vestsiden er knyttet til det offentlige kloakknettet, men det er ikke husene like på østsiden. Enkelte av eiendommene her har egne septiktanker.

Om en av de nærliggende septiktankene er lekk kan dette altså ha forurenset jorden i nærheten, og smitten kan ha blitt fraktet videre med overflatevannet inn i høydebassenget.

– Jeg vet ikke hvor mange septiktanker som ligger i nærheten, men det er private anlegg på begge sider. Vi avventer svar på om smitten er fra mennesker eller dyr for å se om vi skal konsentrere innsatsen mot septiktanker eller mot dyreskjit, sier varaordfører Espelid.

– Er septiktankene gamle?

– Relativt gamle. Flere tiår, svarer han.

Varaordføreren tror hendelsen på Askøy vil føre til en diskusjon langt utover kommunegrensene.

– Deler av avløpssystemet i Kommune-Norge ble bygget på 50-tallet, og mye er i dårlig stand. Dette vil aktualiseres gjennom denne hendelsen, hvor man ser hvor store konsekvenser det kan få. Det blir helt sikkert en nasjonal debatt hvilke risiko disse avløpssystemene i kommunen representerer, sier han.

GAMLE ANLEGG: Varaordfører i Askøy kommune Bård Espelid tror hendelsen må Askøy vil føre til debatt om risikoen rundt avløpssystemer. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Enormt press

Siden smittefaren ble kjent har ansatte i vann og avløpsetaten på Askøy jobbet lange dager på jakt etter smittekilden. Mens de avventer prøvesvarene på om smitten kommer fra mennesker eller dyr har de ansatte fått fri. Det blir dermed gjort lite ute i vannettet gjennom helgen.

FÅTT FRI: Varaordføreren forteller at de ansatte som har jobbet med å finne smittekilden har vært under et enormt press. Foto: Terje Bringedal, VG

Kommunen har derfor kloret vannettet og venter på at dette skal spre seg.

– Så får vi se på mandag om vi finner klorrester helt ytterst i vannettet. Da er det en indikasjon på at alt er kloret og at vi har tatt knekken på de bakteriene som er der, sier han.

Nedgang i smittetilfeller

Det siste døgnet forteller varaordføreren at det har vært seks konsultasjoner og én henvisning til Haukeland sykehus.

– Men vi er veldig usikre om dette har med selve smitten å gjøre eller om det er normale ting man har gående i en så stor befolkning, sier han.

NEDGANG: Grafene viser utviklingen fra smittefaren ble kjent til dagens dato. Foto: Askøy kommune

Nedgangen i smittetilfeller viser at kommunen nå har fått kontroll over situasjonen, sier han.

– Dette er en svært sterk indikasjon på at selve smitteutbruddet er brakt under kontroll og at tiltakene vi satt i gang etter at vi ble klar over smitten har vært vellykket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder