BANKER: Maria S. Walberg og Marianne Marthinsen (foran) mener at Norges Bank legger lista uakseptabelt lavt når banken skal beskrive hva et skatteparadis er. Her står de to foran bankens hovedkvarter. Foto: Terje Bringedal

Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser

Aps Marianne Marthinsen og LO-toppen Maria S. Walberg radbrekker Norges Banks siste beskrivelse av skatteparadiser – og kaller bankens holdning «trist», «et tilbakeslag» og «illevarslende».

 • Eirik Mosveen
 • Eirik Røsvik

– Norges Bank sklir på omtalen av skatteparadiser fordi de har behov for å forsvare ansettelsen av Nicolai Tangen. Det er det som skjer! fastslår Marianne Marthinsen overfor VG.

Norges Banks ansettelse av milliardæren og hedgefond-forvalteren Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, har skapt reaksjoner blant annet fordi deler av formuen hans har vært registrert på Cayman-øyene, i Jersey og på Jomfruøyene.

les også

Slik investerte Tangen før han fikk Oljefond-jobben

I et brev skriver Norges Bank, ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen, følgende om Tangens plasseringer:

«Vesentlig for Norges Banks hovedstyre er at Nicolai Tangen har investert sin formue på en måte som er i tråd med norsk lov, at han etterlever norsk skattelovgivning og at dette er etterprøvbart. Basert på reguleringsregimet som AKO Capital opererer under samt Norges avtaler med Jersey og Cayman Islands legger hovedstyret til grunn at dette er tilfellet.»

Dette er bare et av flere avsnitt i brevet som får de to sosialdemokratene til å se rødt:

– Ingen hadde forventet denne type utsagn, hverken skriftlig eller muntlig, fra Norges Bank for kun få uker siden. Tvert imot. Man har jo faktisk sett et ganske seriøst arbeid på skatteområdet. Derfor er det egentlig trist, mest av alt, å se det som uttales derfra nå.

– Trist?

– Ja, trist. Det er et tilbakeslag, sier Marthinsen.

Marthinsen var i forrige periode Aps finanspolitiske talsperson. Walberg er ansatt som leder av samfunnspolitisk avdeling i LO-forbundet Industri Energi. 

I fjor ga de to ut boken «Rødt Lys: Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det» om skatteparadisenes skadevirkninger.

Ny bok: Norge taper 10 milliarder kroner årlig til skatteparadis

Tangen, i en e-post, og Olsen, via Norges Banks presseavdeling, vil ikke svare på kritikken i VG. Presseansvarlig Bård Ove Molberg viser til bankens redegjørelse forrige uke (se bunnen av saken).

les også

Tangens skatteparadis

SENTRALBANKEN: Sjef for Norges Bank, Øystein Olsen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Er det etter deres mening sånn at Tangen ikke bør tiltre som sjef for Oljefondet i september, når han følger norsk lov?

– Vi mener ikke at moralsk fordømmelse av folk skal være et slags politisk styringsverktøy, sier Marthinsen og fortsetter:

– Det som er spesielt med den rollen Tangen skal inn i, er at vi ønsker at Norges Bank og Nbim skal ha en ledende rolle i kampen mot skatteparadiser. De skal være en del av virkemidlene våre for å få gjort noe med dette. Hvis Stortinget skulle vedta at vi utarbeider en egen svarteliste, da ville det vært naturlig at Norges Bank og Nbim var med på å utforme den. Skal Tangen sitte i førersetet for det?

Nbim er en forkortelse for Norges Bank Investement Management, som styrer Oljefondet.

– Ja, skal han det?

– Vi kommer ikke til å si nå at han ikke skal tiltre. De som har ansvaret for den ansettelsen må avgjøre det. Men det gjenstår en del på å overbevise meg om at det er et arbeid han kan lede med troverdighet.

FINANSMANN: Nicolai Tangen (53) skal etter planen starte som ny sjef for Oljefondet i september. Foto: Nina E. Rangøy

– Dere mener i realiteten at Norges Bank ved å innta denne holdningen til skatteparadiser nærmest svekker Tangens muligheter til å være en troverdig leder for Oljefondet?

– Ja. Den rollen Tangen skal inn er ganske spesiell, fordi vi mener at Nbim skal ta en aktiv rolle i det å sette nye standarder i markedet. Og det har vi sett av Nbim har gjort før. På barnearbeid, vannforvaltning og andre områder man har valgt seg ut.

les også

Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

Oljefondet kan i dag trekke seg ut av selskaper som driver i strid med fondets kriterier. Marthinsen og Walberg vil at skatteetikk bør være en egen grunn til å kunne trekke seg ut, noe det ikke er i dag.

– Etter «Panama Papers» var det stor oppmerksomhet rundt skatt og skatteetikk på Stortinget, som enstemmig vedtok at Norges Bank og Nbim skulle jobbe med skatteetikk. Det ble utarbeidet et «forventningsdokument» på skatt, som er meget bra. Det sier blant annet at selskapene skal betale skatt i det landet verdiene skapes. Det er jo egentlig en beskjed om at du ikke skal bruke skatteparadiser, fastslår Marthinsen.

SKATTEPARADIS: Caymanøyene er kjent for sine gunstige skatteordninger. Foto: DAVID MCFADDEN / TT NYHETSBYRÅN

– Renvasker klassiske skatteparadiser

Norges Banks representantskap, som er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere banken, fikk i forrige uke svar på 26 spørsmål om ansettelsen av Nicolai Tangen. I brevet til representantskapet sammenlignet Norges Bank standarden på utveksling av skatteinformasjon på Caymanøyene med Danmark og Tyskland, og Norge med Jersey.

– Det som har skjedd nå de siste dagene, med måten Norges Bank snakker om skatteparadiser på, så fremstår det som ganske illevarslende. Det er ikke et godt tegn, sier Marthinsen og legger til:

– For det Norges Bank gjør nå, er at de forsvarer bruken av skatteparadiser og normaliserer det, i samme åndedrag som de forsvarer ansettelsen av Tangen.

Walberg tilføyer:

– De legger listen for hva som er et skatteparadis uakseptabelt lavt. De bruker en liste utarbeidet av OECDs globale forum over de landene som har inngått informasjons- og utvekslingsavtaler. På den listen er det jo i dag bare en jurisdiksjon som er svartelistet, og det er Trinidad Tobago. På den måten ender de også med å langt på vei renvaske de andre klassiske skatteparadisene, som for eksempel Cayman, Jersey og De britiske Jomfruøyer, hvor Tangen er tungt inne.

– Når Norges Bank skriver i sitt offisielle svar til Stortinget, at det ikke er den helt store forskjellen på Cayman Island og Sverige og Danmark når det gjelder åpenhet og gjennomsiktighet, hva sier dere til det?

– Det er veldig oppsiktsvekkende! Den svært negative oppmerksomheten skatteparadisene har fått, særlig etter finanskrisen, har gjort at de har ønsket å fremstå annerledes. Problemet er bare at det i stor grad bare er en oppussing av fasaden, mens mange av mekanismene beholdes, sier Walberg.

KRITISK: Marianne Marthinsen og Maria S. Walberg foran Norges Banks lokaler i Oslo. Foto: Bringedal, Terje

Norges Bank peker i sitt brev på at det er inngått informasjons- og utvekslingsavtaler. Men de klassiske skatteparadisene må først samle inn informasjon som det går an å utveksle dersom slike avtaler skal være effektive, påpeker Walberg.

– Det vi har sett de siste årene er at det er blitt en konkurransefortrinn for en del skatteparadiser å inngå sånne avtaler, mens de i realiteten ikke gir fra seg mye informasjon, sier Walberg.

Walberg og Marthinsen mener Norge bør lage sin egen svarteliste.

– I boken vår foreslår vi en egen, norsk svarteliste, fordi OECD sin globale forum-liste ikke fungerer. For der er det formelt å inngå avtale om informasjonsutveksling det eneste kriteriet, men ikke hvorvidt det fungerer etter hensikten, sier Marthinsen.

– Hvis dere skal gjøre det konkret for en vanlig leser av VG: Hva er problemet med skatteparadiser, hvordan rammer det meg?

– Hovedproblemet er at de med mest ressurser har muligheten til å kanalisere pengene dit, bort fra innsyn og bort fra beskatning, og konsekvensen for resten av oss er at skatteregningen for vår del blir høyere enn det den ellers ville vært. Og det bidrar til økende forskjeller i samfunnet ved at de med mest kan unndra seg å betale skatt, sier Walberg.

PASSER PÅ: Julie Brodtkorb leder Norges Banks representantskap, Stortingets kontrollorgan. Foto: Tore Kristiansen

Viser til brev

I en e-post til VG skriver Nicolai Tangen at han ikke ønsker å kommentere kritikken. Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank viser til det hovedstyret skrev til representantskapet forrige uke.

Molberg viser spesielt til dette avsnittet:

«Hovedstyret erkjenner samtidig at såkalte skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske sider, og det er bra med oppmerksomhet rundt skatt og åpenhet», skriver banken.

Nbim har utarbeidet et eget «forventningsdokument» om skatt og åpenhet. Norges Bank understreker at det vil ligge til grunn for Oljefondets videre arbeid med disse temaene, også under Tangens ledelse.

«Hovedstyret har i sin gjennomgang av Tangens forretningsmessige disposisjoner ikke gjort funn som strider mot prinsippene som dette forventningsdokumentet bygger på.»

Les også

 1. Norges Bank-rapporten: Ingen Tangen-avtale før 27. mai

  Norges Banks hovedstyre står på at det var riktig å ansette forretningsmannen Nicolai Tangen som oljefondsjef etter…
 2. Tangen sto ikke på søkerlisten: – Åpenbart et lovbrudd

  Norges Bank erkjenner at de skulle ført opp fondsforvalter og milliardær Nicolai Tangen på søkerlisten tidligere.
 3. Brodtkorb om Tangen-ansettelsen: – Vi vil vurdere omdømmerisiko for Norges Bank

  Nicolai Tangen er ansatt som oljefondsjef. Men leder Julie Brodtkorp i representantskapet i Norges Bank bekrefter at de…
 4. Tax Justice Network: – Vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme

  Den nye oljefond-sjefen Nicolai Tangen (53) fikk store skattelettelser i Storbritannia ved å gi private gaver til…

Mer om

 1. Nicolai Tangen
 2. Norges Bank
 3. Finansdepartementet
 4. Skatteparadis
 5. Marianne Marthinsen
 6. Oljefondet
 7. Øystein Olsen

Flere artikler

 1. Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

 2. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 3. Norges Bank får kritikk fra flere hold: – Brevet er kraftig kost

 4. Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt

 5. Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Fra andre aviser

 1. Norges Banks hovedstyre må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadiser i Tangen-saken

  Fædrelandsvennen
 2. Norges Banks hovedstyre: – Nicolai Tangen er riktig valg

  Fædrelandsvennen
 3. SV krever politisk godkjennelse av ansettelsen av Nicolai Tangen

  Aftenposten
 4. Norges Bank-sjef om Tangen-anset­telsen: – Åpenhet var det viktigste

  Fædrelandsvennen
 5. Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget

  Aftenposten
 6. Her er Norges Banks svar på Tangen-spørsmålene

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder