FELLES RUNDSKRIV: Alle regioner i Kriminalomsorgen har mandag mottatt et vedtak om at enkelte innsatte kan løslates før soningstiden utløper på grunn av virusutbruddet. Foto: Geir Otto Johansen, VG

Kriminalomsorgen: Vil løslate innsatte med kortere dommer

Kriminalomsorgen vil løslate innsatte med kortere dommer før soningstiden utløper - på grunn av virusutbruddet.

 • Morten S. Hopperstad

Det kommer frem i et ferskt rundskriv som Kriminalomsorgen sendte ut til landets regioner mandag formiddag.

VG har fått tilgang på det to sider lange rundskrivet hvor Kriminalomsorgen (KDI) beskriver bakgrunnen for vedtaket.

«Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene blant innsatte og ansatte. (...) Straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd hjemler fremskutt løslatelse dersom særlige grunner taler for det.», står det i rundskrivet, som er signert assisterende direktør Jan-Erik Sandlie og seniorrådgiver Eirik Braathen.

Den aktuelle bestemmelsen gir Kriminalomsorgen mulighet til å løslate innsatte kort tid før soningstiden utløper. En slik ordning krever «særlige grunner», noe KDI mener det pågående virusutbruddet er.

les også

Mæland: Kan bli straffet med fengsel for karantene-brudd

To ansatte påvist smitte

KDI opplyste til VG mandag at det så langt kun er to ansatte som har testet positivt på corona-viruset, men at disse ikke hadde vært i kontakt med kolleger eller innsatte før de ble isolert. De to aktuelle personene jobber ikke på samme sted, opplyser KDI til VG.

Det er så langt ikke påvist smitte hos noen innsatte, men flere andre ansatte er satt i karantene, ifølge KDI.

les også

Slik ble Italia Europas corona-episenter

Pluss content

Rundskrivet om fremskutt løslatelse trer i kraft umiddelbart og er i første omgang gjeldende frem til 13. april.

Adgangen til fremskutt løslatelse gjelder i alle typer fengsler og KDI forutsetter at anstaltene benytter ordningen aktivt for å minimere smitterisikoen.

«Tiltaket skal ikke benyttes i tilfeller der smitterisikoen vil kunne øke. Fengselshelsetjenesten skal varsles skriftlig og få anledning til å iverksette tiltak dersom det er sannsynlig at vedkommende som vurderes løslatt er smittet eller oppfyller sentrale myndigheters karantenekrav.», står det i rundskrivet.

les også

Nye råd til folk som er forkjølet

Rundskriv: Disse kan løslates før soningstiden

I rundskrivet kommer det frem detaljer om hvilke innsatte som nå kan løslates før endt soning:

- Domfelte med dommer under 90 dager kan løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt.

- Domfelte med dommer på 90 dager eller mer kan løslates 20 dager før de ellers ville blitt
løslatt.

- Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før de ellers ville blitt løslatt.

«Fremskutt løslatelse kan bare benyttes dersom det ikke er sikkerhetsmessig betenkelig og øvrige vilkår for løslatelse på prøve er oppfylt.», står det i skrivet.

Regler

Dersom fremskutt løslatelse innvilges sammen med prøveløslatelse gjelder minimumsregler, ifølge rundskrivet:

– Domfelte som kan løslates må ha utholdt minst 60 dager av soningen før fremskutt løslatelse er aktuelt.

– Domfelte med kortere resttid enn 14 dager kan ikke prøveløslates.

– Domfelte med straffedommer på mindre enn 74 dager kan dermed ikke prøveløslates, unntatt dersom det foreligger tungtveiende grunner.

Kortere dommer

I rundskrivet kommer det også frem at fremskutt løslatelse gjelder kortere dommer som ikke medfører prøveløslatelse. Det er ramset opp fire eksempler:

«Dommer på 15, 16, 17 og 18 dager gis henholdsvis 1, 2, 3 og 4 dagers fremskutt løslatelse. Dommer som er på 19 dager til og med 73 dager, gis 5 dager fremskutt løslatelse i forhold til endt tid.»

Ifølge rundskrivet, gjelder tiltaket også domfelte som gjennomfører subsidiær fengselsstraff etter dom på samfunnsstraff eller subsidiær fengselsstraff etter bot.

Tiltaket gjelder ikke for domfelte som gjennomfører straff i medhold av
straffegjennomføringsloven § 12 eller § 16, som dreier seg om gjennomføring av straff i institusjon og gjennomføring av straff utenfor fengselet.

Mer om

 1. Krim
 2. Kriminalomsorgen

Flere artikler

 1. Kriminalomsorgen: 126 innsatte er virus-løslatt

 2. Kjører ut mat til corona-løslatte: – Ingen gode løsninger på plass

 3. Coronavirus i USA: Frykter smitteeksplosjon i fengslene

 4. Sandefjord-drapet: Siktede ba om «en sjanse til» i 2018

 5. Fengselsinnsatte klager på coronaregler

Fra andre aviser

 1. Over to måneder med besøksforbud for innsatte: – Livet her er blitt betydelig kjipere

  Bergens Tidende
 2. Politiet med bekymringsmelding: Kan måtte slippe fri utlendinger som utgjør en samfunnsrisiko

  Aftenposten
 3. 15 fengselsansatte i karantene: Nå løslates innsatte før tiden

  Fædrelandsvennen
 4. Kort sagt, onsdag 29. januar

  Aftenposten
 5. Breivik begjærer seg prøveløslatt og varsler nytt søksmål

  Bergens Tidende
 6. Slik svarer flyselskapene på kritikken om at passasjerer sitter for tett

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no