SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Med 83 argumenter fysisk i ryggen på kontoret, går Ap-leder Jonas Gahr Støre til angrep på Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Foto: Thomas Andreassen

Ap-Støre om ulikhet: Du tar feil, Siv - her er 83 grunner til det

Ap-leder Jonas Gahr Støre har 83 argumenter på papp-plate på kontoret, for å vise at finansminister Siv Jensen (Frp) er på jordet når det gjelder ulikhetene i Norge. - Du tar feil, Siv, og det kan bli farlig, sier han.

Tirsdag debatteres ulikhetsmeldingen på Stortinget. Det vakte harme da Jensen før fremleggelsen sa i VG at innvandring er viktigste årsak til ulikhetene i Norge.

Norge: Rike menn lever 14 år lenger enn fattige

Siden den gang har Støre satt deler av sin stab til å lage en motrapport, hvor hovedelementet er en liste med 83 punkter med tiltak og satsninger, som Støre mener kan redusere ulikhetene i Norge.

– Ulikhetene øker, men Jensen gir dårlige svar. Det er kanskje ikke så rart, når vi vet hun leder et parti som i forrige stortingsperiode mente at ulikhetene ikke var politikernes ansvar å gjøre noe med.

– De har ikke lenger det som sin politikk?

Viser til Frankrike

– Nei, men når hun skylder på at innvandrere er viktigste årsak, så sier det mye. Jeg vil synliggjøre med våre 83 punkter at ulikhetene virkelig har noe med politikk å gjøre - og at vi som politikere har svært mange virkemidler å bruke for å utjevne forskjellene.

– Norge er et av landene i verden med minst ulikhet?

– Ja, det skal vi være glade for. Men utviklingen går i feil retning og hvis det fortsetter, kan det kan faktisk gå riktig ille. Vi trenger bare å se til USA og Frankrike, sier Støre.

Faktisk: Innvandring er den klart viktigste årsaken til veksten i familier med vedvarende lavinntekt

Han viser til at i et av verdens fremste og eldste demokratier, Frankrike, har både radikale høyre og radikale venstre fått stor oppslutning, fordi folk opplever at det er blitt så store forskjeller mellom fattige og rik.

– Kjernen i protestene til de gule vestene-bevegelsen er økende forskjeller. Forslaget om økte bensinpriser var dråpen som fikk det til å renne over. Økte forskjeller skaper konflikter og motsetninger, som setter hele samfunnet tilbake, sier han:

– Økonomisk ulikhet i verden er helt ute av kontroll

– Derfor er denne kampen viktig. Ja, det er mindre forskjeller i Norge enn andre steder, men det skal vi ikke ta for gitt at fortsetter. Jeg mener Siv Jensen tar feil og at det kan bli farlig.

– Hvordan?

– Fordi den sittende regjering prioriterer skattelette til de rikeste og satsing på privatisering av offentlige tjenester. Det bidrar ikke til å utjevne forskjellene, det bidrar til å øke dem:

– Tre av ti lønnstakere har fått mindre å rutte med siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013. De øverst ti prosentene av de rikeste, stikker fra. Som stadig flere ledende økonomer sier og ser, blant annet den amerikanske økonomen Paul Krugman: Det er ikke robotene som truer oss, det er at arbeidsfolk ikke har en sterk nok stemme; og at for mange går på korte og dårlige kontrakter.

Foto: Thomas Andreassen

Noen av punktene

Her er noen av punktene til Støre, han mener vil utjevne forskjeller i Norge:

  • Innføre et enkelt og sunt skolemåltid i grunnskolen og gratis SFO for 1.klassinger.
  • Innføre gratis offentlig tannhelsetjeneste opp til du er 21 og halv pris til du er 25 år.
  • Reversere innstrammingen for arbeidsavklaringspenger.
  • Gratis fastlege til du er 18 år.
  • Barnevern i offentlig regi.
  • Ni milliarder kroner mer til Husbanken.
  • Pensjon fra første krone og lage ny modell for pensjonsoppgjørene.

– Det er endel punkter det er litt vanskelig å skjønne skal bidra til mer likhet, eksempelvis punkt 50: Krav om høyhastighets internett i hele Norge?

– At alle skal ha tilgang til nettet, er viktig for at folk i distriktene skal ta del i den digitale utviklingen. Jeg var på Åsnes i Hedmark forleden, hvor 30 prosent ikke har bredbåndsdekning. I Oppland er det nesten 40 prosent av innbyggerne som ikke har slik dekning.

Jensen svarer

Støre lytter ikke til det øret om at hovedregelen i Norge er at folk har hele faste stillinger.

– Det er ikke uten grunn at det som skjer i arbeidslivet er de første punktene vi nevner. Vi vil blant annet fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som regjeringen vedtok i 2015. Og vi vil gi de samme deltidsgruppene, som i stor grad er lavtlønte kvinner, rett til pensjon. Det burde være en selvfølge, sier han.

les også

Kampen mot forskjellsskolen

Siv Jensen sier det er mye å gripe tak i, i det Støre sier og punkter opp:

– Vi skal huske at Norge er blant landene i verden med lavest inntektsulikhet. Vi har også høy levestandard og de aller fleste har fått tatt del i velstandsveksten. Gjennomsnittsnordmannen har økt inntekten sin med 80 prosent siste 30 år og tar man med verdien av offentlige velferdstjenester, skatter og overføringer reduseres den målte ulikheten til rundt halvparten.

– Virker som aldri før

– Kan du forklare det?

– Vi har en godt utbygd folketrygd, som gir inntektssikring ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og høy alder. Overføringer og skatter reduserer inntektsulikheten med om lag 40 prosent. Ulikheten reduseres med ytterligere om lag 20 prosent når man regner med verdien av offentlige tjenester til husholdningene innenfor områder som barnehage, utdanning, helse og omsorg, sier hun.

les også

Frp-Sivs forsvarstale: – «Garanterer» skattehopp med de rødgrønne

– Faktum er at det viktigste grepet for å redusere forskjeller og få folk ut av fattigdom, nemlig arbeid, virker som aldri før. Ledigheten er den laveste på 10 år, flere kommer i jobb. Vi er opptatt av å holde ulikhetene små, derfor målretter vi ordninger slik at de med lav inntekt får billigere barnehage og gratis kjernetid, fortsetter Frp-lederen.

– Ulikhetene har økt gradvis

Dette sier hun om innvandring og ulikhet:

– Ulikheten øker med over 50 prosent mer dersom vi regner innvandrere med, enn om vi ikke gjør det. Økningen i «barnefattigdommen» - vedvarende lavinntekt - består nesten utelukkende av barn med to innvandrerforeldre. Det er en erkjennelse som venstresiden må ta innover seg.

Hvorfor øker ulikhetene?

– Ulikheten har økt gradvis de siste 30 årene. Jonas Gahr Støre fortsetter å si at det er regjeringens politikk og skattelettelser som har skyld i økende ulikhet selv om han vet at det er feil. 13. mars var han sammen med SSBs Elisabeth Løyland Omholt på NRK Dagsrevyen og sa det samme, men ble irettesatt, svarer Jensen.

les også

En jordmors bekjennelser: Ikke legg ned én fødeavdeling til!

Hun mener Støre bør være forsiktig med å gjøre seg til talsmann for de gule vestene.

– Hvis du spør folk der ute hva som påvirker deres økonomi mest i øyeblikket så er det de store bomutgiftene som Støre og Arbeiderpartiets ordførere i Oslo, Bergen, Trondheim og på Nord-Jæren har pålagt folk å betale. Arbeiderpartiets forslag kan oppsummeres slik: Mer skatt til folk flest, sier Jensen, som avslutter med bredbånds-eksempelet:

– Her avslører Støre at han kun er opptatt av kritikk og svartmaling uansett resultat. For høyhastighets bredbånd har det skjedd en formidabel utvikling, spesielt i Hedmark og Oppland. I 2018 hadde hele 82 prosent av norske husstander tilbud om høyhastighets bredbånd (100 Mbit/s), mot bare 63 prosent i 2013. Vi er ikke i mål, men retningen er utvilsomt god, sier hun.

Du kan lese alle de 83 punktene her.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder