SANK VED LAND: Etter sammenstøtet ble KNM «Helge Ingstad» forsøkt plassert på grunt vann. Etter et par uker sank den likevel, så bare radartårnet var over vannet. Foto: Bendik Skogli / Forsvaret

Tankbåtrederiet må maksimalt betale 400 millioner for skadene på KNM «Helge Ingstad»

Den havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» kan koste norske skattebetalere 14 milliarder kroner om den skal erstattes. Tankbåtrederiet kan maksimalt belastes med om lag 400 millioner kroner for skadene på fregatten.

Dette bekrefter Regjeringsadvokaten, som har overtatt som prosessfullmektig for den norske stat i oppgjøret etter skipskollisjonen 8. november i fjor.

TRAFF FREGATTEN: Skadene etter sammenstøtet med KNM «Helge Ingstad» kan ses i baugen på råoljetankeren «Sola TS». Foto: Helge Mikalsen

les også

Kan koste 14 mrd.: Trolig dyrere å reparere KNM «Helge Ingstad» enn å kjøpe ny fregatt

– Slik er lovverket. Sjøloven gir klare begrensninger for økonomisk ansvar ved slike ulykker. Summen som settes som maksimalbeløp, regnes ut med utgangspunkt i skipets størrelse, altså tonnasje. Nå var dette et stort skip, som gjør at summen kommer opp i 400 millioner kroner. Hadde det vært en fiskebåt, ville summen vært betydelig lavere, forklarer advokat Ole Kristian Rigland hos Regjeringsadvokaten.

– Sjøloven gir adgang til klare begrensninger for økonomisk ansvar ved slike ulykker, sier advokat Ole Kristian Rigland. Foto: Regjeringsadvokaten

les også

Tankskip-advokat: Avviser alt ansvar for kollisjonen med KNM «Helge Ingstad»

Sjørettsprofessor Trond Solvang ved Nordisk institutt for sjørett anser det som ikke usannsynlig at tankskipet gis en del av skyldansvaret for skipskollisjonen. Blant annet seilte skipet med fulle dekkslys, som er strid med sjøveisreglene, og som gjorde det vanskelig å se skipets lanterneføring.

– Utfallet av en rettstvist er usikkert, men det er ikke usannsynlig at det kan ende med minst 20 prosent skyld til Sola TS, mener professoren.

Om man legger til grunn prisen på det topp moderne krigsskipet da det ble kjøpt i 2009, 4,3 milliarder kroner, vil 20 prosent av dette raskt passere 800 millioner. Det er dobbelt så mye som tankskipsrederiet og skipsassuranseselskapet Britannia Steam Ship Insurance maksimalt må betale.

Skyldansvaret kan også bli høyere, uten at det får konsekvenser for tankskipets del.

BANESÅRET: Slik var situasjonen tidlig om morgenen 8. november i fjor. Sjøforsvarets stolte fregatt hadde fått banesåret – en 20 meter lang flenge på akterskipet som gikk under vannlinjen og førte til at skipet til slutt sank. Foto: KV Bergen / Forsvaret

– Tilsvarende ansvarsbegrensningsregler har også blitt påberopt etter andre skipsulykker her til lands, som kantringen med steinmasse-skipet MV Rocknes i Bergen i 2004, forliset med lastebåten MS Server ved Fedje i 2007, og grunnstøtingen av bulkskipet «Full City» utenfor Langesund i 2009, forklarer Rigland.

Ut over selve skadene på den norske fregatten vil det kunne påløpe en del kostnader etter skipskollisjonen, som ikke er begrenset på samme måte.

TOTALHAVARI: Etter et par uker langs svaberget i Øygarden endte KNM «Helge Ingstad» som totalhavarert. Her ut dronebilde fra 28. november–20 dager etter forliset. Foto: Kystverket, NCA / Forsvaret

Opprettet fond

Derfor er det avsatt 105 millioner kroner i sikkerhet i forbindelse med at det ble opprettet et fond ved Bergen tingrett. Dette beløpet skal sikre betaling av blant annet kostnader ved søksmål og reders ansvar for renter.

– Fondet som er opprettet ved Bergen tingrett gjelder ikke krav i anledning oljesøl. For oljesøl gjelder egne og høyere ansvarsgrenser, forklarer Rigland.

I tillegg vil tankrederiet kunne bli ansvarlig for deler av kostnadene til heving og fjerning av det havarerte skipet. Her gjelder egne og høyere begrensningsbeløp.

Forsvaret har brukt over 700 millioner kroner på å heve og frakte bort KNM «Helge Ingstad» etter forliset.

SISTE ØVELSE: Her er KNM «Helge Ingstad» i full vigør på det som trolig blir dens siste seilas–NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder