Må rapportere til Storberget hver 14. dag

TAR KONTROLL: Justisminister Knut Storberget krever hyppig rapportering fra politidirektør Ingelin Killengreen. Foto: Scanpix

Vingeklippet Killengreen

Justisministeren vingeklipper politidirektøren: Hver 14. dag må Ingelin Killengreen rapportere til Knut Storberget. I praksis betyr det at han tar over mye av styringen av Politi-Norge.

Artikkelen er over ni år gammel

Killengreen må heretter avgi både skriftlige og muntlige rapporter om hva som skjer på IKT-sektoren (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i politiet. Det vil skje ved personlig oppmøte hos statsråden.

Dette ble bestemt på et møte i går ettermiddag mellom justisminister Knut Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen.

Hva mener du om denne saken? Delta i debatten nederst i artikkelen!

Skriftlige rapporter

VG har de siste dagene avslørt at Politidirektoratet har fått kraftig kritikk for manglende kontroll, styring og kompetanse på IKT-sektoren. Nå akter statsråden ikke lenger å sitte stille.

- Jeg har bedt om at departementet og den politiske ledelsen skal holdes løpende orientert om IKT. I praksis innebærer det at jeg hver 14. dag skal ha så vel muntlige som skriftlige rapporter fra politidirektøren, sier justisminister Knut Storberget til VG.

- Er ikke dette det samme som å sette politidirektøren og direktoratet under administrasjon?

- Det vil jeg ikke si, men nå vil jeg selv ha full kontroll og styring. Vi i den politiske ledelsen trenger å vite hva vi trenger og hva vi bruker pengene til på IKT-siden. Rapportene hver 14. dag skal sørge for at så skjer.

Store IKT-utgifter

- Hvor alvorlige er konsulentrapportene for Politidirektoratet?

- Rapportene er svært alvorlige, men jeg vil samtidig presisere at det var vi i Justisdepartementet som bestilte dem fordi vi ønsker den fulle og hele oversikten over hva vi bruker og hva vi trenger av midler i fremtiden.

Knut Storberget sier at investeringene til IKT er betydelige. I år brukes det 180 millioner kroner, og neste år er det budsjettert ytterligere 250 millioner kroner. Derfor vil han selv ha full styring og oversikt over hva behovet er i fremtiden.

Tett på

VG er kjent med at justisministeren de to siste årene har bedt om en oversikt over hva som trengs av midler, men at han ikke har fått tallene på bordet. Knut Storberget ønsker selv ikke å kommentere påstanden, utover at han nå selv ønsker å ta hånd over situasjonen.

- Har det skjedd før at du selv har gått så sterkt inn i en sak som du nå gjør?

- Jeg blir ofte beskyldt for å detaljstyre for mye, men nå vil jeg ligge tett på, ja, enda tettere enn det jeg vanligvis gjør. Jeg vil se resultater.

- Er situasjonsbeskrivelsen i rapportene verre enn forventet?

- Jeg minner om at det er vi som bestilte dem, og jeg vil nå jobbe for at de også skal bli offentlige - og at vi i politiet får tilfredsstillende IKT-tjenester, sier justisminister Knut Storberget.

- Vi må stå sammen

- Vi har lenge etterlyst politisk engasjement rundt politiets IKT-utfordringer. Derfor er vi positive til at justisministeren nå vil følge dette tett sammen med politidirektoratet fremover. En felles forståelse for politiets IKT-utfordringer og behovet for å realisere satsingen er meget viktig. Vi må stå sammen for å finne de beste løsningene, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Ber Killengreen gå av

Mens Fremskrittspartiet krever politidirektør Ingelin Killengreens avgang, vil Høyre ha åpen høring i justiskomiteen om slakt-rapportene.

Opposisjonspartiene er heller ikke fremmede for at kritikken mot Politidirektoratets ledelse for manglende styring, kontroll, oversikt og kompetanse på IKT-sektoren kan havne i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Justispolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, ber politidirektør Ingelin Killengreen vurdere å trekke seg.

- Det som fremkommer i den hemmeligholdte rapporten er så alvorlig at politidirektøren bør vurdere om hun ikke bør finne seg noe annet å gjøre, sier justispolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen.

- Alvorlig

Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl krever at IKT-spørsmålet må behandles i Stortinget umiddelbart.

- Vi har nylig fremmet eget forslag om dette, og forventer at justiskomiteen straks får oversendt rapporten. Vi vil også kreve høring i justiskomiteen, og om nødvendig senere i kontrollkomiteen for å komme til bunns før milliardene flyr på bekostning av ansettelse av politifolk. Statsråden har i et kvartsides «ikke-svar» til komiteen bekreftet vårt inntrykk: At det skorter på evnen til helhetlig og langsiktig planlegging.

- Situasjonen er alvorlig, og vi har lenge sett svakhetene ved politiets IKT-verktøy. Derfor haster det å få gjennomført forprosjektet som skal danne grunnlaget for budsjettarbeidet de kommende årene, sier nestleder i justiskomiteen, Jan Bøhler fra Ap.

Leder Arne Johannesen sier at Politiets Fellesforbund ikke vil behandle rapporten, men forventer at POD og Justisdepartementet «tar tak og rydder opp».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder