BES BETALE: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) blir bedt om å betale for Senterpartiets drøm om oppsplitting av kommuner og fylker.

Fylkestopper advarer regjeringen: − Fingrene av fatet

Regjeringen kan ende med å sende regningen for kommune- og fylkesoppløsning til fylkene og kommunene som ikke skal løse seg opp. Uaktuelt for oss å betale én krone til, advarer Sp-topp Jon Askeland og Aps Tore O. Sandvik.

Publisert:

Et av regjeringens prestisjeprosjekter- og et sentralt valgløfte for Senterpartiet – er oppløsningen av tre fylker og Ålesund kommune.

Nå kommer regningen:

  • Totalt 846 millioner kroner, ifølge fylkene og kommunens egne beregninger.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har satt av en startpost i statsbudsjettet på 200 millioner til oppløsningene, som kommer fra kommuneopplegget - altså den samlede rammen for statlige overføringer til hele Kommune-Norge.

Det betyr at kommunene og fylkene som ikke skal skille seg, må være med på å spleise på kostnadene for å splitte opp de tre fylkene og Ålesund.

Det er de - mildt sagt - ikke interessert i:

– Fingrene av fatet! Regjeringen bør ikke ta mer fra norske fylker og kommuner, enn de 200 millionene som er satt av. Vi har ikke én krone å avgi, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland til VG.

PEKER PÅ STATENS PENGEPUNG: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) til høyre i bildet. Her med nåværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til venstre og nåværende statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i midten.

– Mer hull i asfalten

Askeland krever at regjeringen betaler regningen med «friske midler», som betyr å hente penger fra andre steder i budsjettet.

– Hvis de tar mer fra fylker og kommuner vil det gå direkte utover kvaliteten på psykisk helse i skolen, mer hull i asfalten på de allerede dårlige fylkesveiene, og mindre penger til undervisning i videregående skole, sier Askeland.

Askeland sier at regjeringen må holde løftene sine, og tviler ikke på regnestykkene fra kommunene og fylkene som skal skille seg.

– Jeg går ut fra at de har hold i sine budsjetter. Jeg har den største respekt for de vedtakene som er gjort, sier han.

– Støtter deres krav

Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) skrev i januar i år at Solberg-regjeringens regionreform bør reformeres, ikke reverseres. Han mener fylkene må bli mer relevante.

– De kan selvfølgelig ikke bruke mer penger enn de allerede har satt av til dette, skriver Sandvik i en tekstmelding til VG.

– Dette er et valg fylkene med åpne øyne har tatt selv. Regningen kan ikke belastes oss andre.

Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve (Ap), krever at Vedum betaler.

– Jeg føler veldig med de som har vedtak på å oppløses og var forespeilet at man skulle få dekket utgiftene til oppløsning. Jeg støtter deres krav, sier hun.

AP-TOPP: Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Vil stoppe oppløsning

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) i Agder mener regjeringen bør trekke i nødbremsen.

– Landet står i en krevende situasjon og budsjettene for fylkeskommunene blir veldig, veldig stramme. Hvis man da velger å bruke 700–800 millioner kroner på å dele fylkeskommuner, så er det helt urimelig, sier Thomassen til VG.

– Bør man stoppe hele oppløsningen?

– Selvfølgelig. Nå har det vært en lang runde og demokratisk prosess, som vi må ha stor respekt for. Men beslutningene om å splitte opp fylkene hang sammen med hva Vedum lovet før valget. Regjeringen burde tenkt seg litt om, sier han.

Statsrådens svar

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) svarer slik på kritikken.

– Regjeringen er opptatt av å ivareta alle kommunene og fylkene i Norge, og vi står selvsagt ved det kommuneopplegget som vi har lagt fram i forslaget til statsbudsjett.

– Vil dere hente friske penger for å løse opp de tre fylkene og Ålesund eller ta mer fra kommuneopplegget du viser til?

– Når det gjelder delingskostnader, så har vi sagt at vi vil dekke nødvendige og direkte kostnader etter søknad. Vi vil også vurdere behovet for bevilgning i senere budsjett.

GIR SEG IKKE: Gjelsvik gir ingen nye løfter.

Arne Thomassen mener at hele oppløsningsprosessen burde vært skrotet, når man ser den økonomiske situasjonen etter utbruddet av krig i Europa. 

Det smeller Gjelsvik tilbake mot.

– Thomassen bør heller rette skytset mot sine egne: Det var Høyre i regjering og Stortinget som tvang igjennom sammenslåing av disse fylkene mot lokale vedtak. Dette har kostet tid, krefter og penger. Nå rydder vi opp etter Høyre. Det skal vi gjøre på en ordentlig måte, der absolutt nødvendige og direkte kostnader dekkes etter søknad, sier Gjelsvik.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no