VANN TIL BESVÆR: Alternativ Energikommisjon, anført at de gamle LO-kjempene Jan Davidsen og Gerd-Liv Valla, fremmer en rekke radikale forslag, som gjør at vannet igjen skal fosse vannfulle og fine, som her i Eidefossen i Ottaelva i 2020.

Kommisjon vil ha statlig kontroll over kraftsektoren

Alternativ energikommisjon, hvor de to gamle LO-kjempene Jan Davidsen og Gerd-Liv Valla er sentrale, foreslår at Norge tar tilbake kontrollen av strømkablene til utlandet. Ap slakter forslagene.

Publisert:

VG har fått tilgang til den avsluttende rapporten til den såkalte Alternativ Energikommisjon (AEK).

Den springer ut av Industriaksjonen, som har kjempet mot utenlandskabler og EUs energidirektiver. Aksjonen har hovedtyngden av medlemmene langt til venstre i fagbevegelsen, og i styret sitter blant annet vindkraft- og EU-motstandere.

Det gjenspeiles også i rapporten til Den alternative energikommisjonen:

  • AEK foreslår at Norge må ta tilbake statlig/offentlig kontroll over omsetningen av norskprodusert strøm og utvekslingen av strøm med andre land.
  • AEK mener at løsningene kan finnes innenfor rammene av EØS-avtalen og de forbeholdene som et flertall i Stortinget tok ved tilslutningen til EUs 3. energipakke i 2018.EUs 3. energipakke i 2018.Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet EUs energibyrå ACER, som skal koordinere og tilrettelegge for energisamarbeid i Europa.
  • Norge må ta initiativ til reforhandling av kabelavtalene med Storbritannia og EU.
OMDISKUTERT: Tidligere LO-topp, Jan Davidsen, anklages for å ha lagt frem forslag som vil bringe Norge tilbake til fortiden.

Politisk styring

– Det viktigste er kravet om å få en politisk norsk styring av vår kraftsektor. Vi mener det kan gjøres via forhandlinger med EU og Storbritannia, for å sikre at Norge tar tilbake kontrollen over kraftflyten via utenlandskablene, sier Jan Davidsen, og viser til at det er mulig basert på forbehold som flertallet på Stortinget tok i 2018.

Han og kommisjonens forslag blir slaktet av regjeringen.

– Denne kommisjonen vil tilbake til en virkelighet som ikke lenger finnes, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet. Se flere av hans kommentarer nede i denne saken.

Den gamle LO-høvdingen Davidsen var mange år leder i LOs største forbund, satt i Aps sentralstyre og er i dag leder i Pensjonistforbundet.

SENTRAL: Gerd-Liv Valla (t.h.) sitter både i styret og arbeidsutvalget i AEK. Her avbildet sammen med to andre ex-LO-ledere, Yngve Hågensen og Gerd Kristiansen, under LO-kongressen i vår.

Ikke EØS-angrep

Davidsen sitter i AEK, blant annet sammen med tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla.

– Vi mener det er et handlingsrom der. Det er mange som har snakket om det, men nå er det tid for handling for å utfordre det, sier Davidsen.

Han sier de ikke er ute etter å angripe EØS-avtalen.

– Nei, det er mulighetene som EØS-avtalen gir, som vi mener regjeringen aktiv nå må utnytte. I dagens krisesituasjon har EU-kommisjonen og en del EU-land tatt grep for å sikre nasjonale interesser. Da må også Norge kunne det.

Frikobles

AEK foreslår at en rekke krav legges til grunn for forhandlingene med EU og Storbritannia.

Blant annet at norske strømpriser frikobles fra det europeiske strømprissystemet, at Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene og at Norge skal ha full statlig styring over innenlands kraftomsetning.

– Dere mener norske strømpriser skal frikobles fra det europeiske strømprissystemet. Er det overhodet realistisk?

– Ja, det er eneste måte å sikre kontroll over vår vannkraft, utviklet fra begynnelsen av 1900-tallet.

Statlig strømsalg

– Dere mener at staten skal overta strømsalget i Norge?

– Ja, vi mener strømselskapene som bare selger strøm, er en unødvendig ekstra kostnad. Å få en realistisk prissetting basert på hva det koster å produsere strømmen og for å få mer kontrollert uttak av vannbassengene våre, er fullt mulig, med sterke statlig styring.

– Dere åpner for norsk atomkraft i fremtiden?

– I Sverige er denne diskusjonen oppe. Vi er forsiktige i våre formuleringer, men mener det er greit å signalisere at vi mener døren bør være åpen for å vurdere atomkraft som en mulig fremtidig energikilde.

– Blir dyrere

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet sier han tar forbehold om at han ikke har lest rapporten.

– Men det ser ut til at de tar til orde for et helt annet kraftsystem enn det som har tjent Norge godt over mange år. Hvis Norge skal kontrollere flyten over utenlandskablene, så vil vi ikke på samme måte som i dag få tilgang til kraft fra andre land.

Han sier konsekvensen er at strømprisen vil gå opp.

– Det er et kraftsystem som blir dyrere og som vil gi dårligere forsyningssikkerhet, fordi vi i dag får tilgang på energi fra Europa når vi trenger det.

Han sier at vi nok kan lage et system hvor vi sikrer at vi alltid har nok kraft selv.

– Det er et system som man for så vidt kan velge, men det vil kreve vanvittig nedbygging av norsk natur; på grunn av behovet for store investeringer for å øke produksjonen. Investeringer som må tas for å sikre at vi har nok norsk kraft når det er lite nedbør, når vi ikke kan hente energi fra utlandet når Norge trenger det.

KRITISK: Andreas Bjelland Eriksen anklager den alternative energikommisjonen for å gå tilbake til fortiden.

– Tilbake til fortiden

Han er ikke nådig.

– Jeg er helt enig i at vi må bruke krisen vi er i til å lære og bedre kraftsystemet, men det må skje via videreutvikling, ikke å gå tilbake til fortiden.

– Tror du ikke at kommisjonens forslag kan vinne støtte blant folk i en tid med kraftkrise og høye strømpriser?

– Jeg opplever at det er ganske stor aksept for regjeringens linje, hvor vi har grepet kraftig inn i markedet for å øke kapasiteten og gjennom storstilt strømstøtte – kombinert med en langsiktig politikk for å bedre vår tilgang på energi.

– De ber om at handlingsrommet i EØS-avtalen må utnyttes, ikke bare prates om?

– Vi har aktivt gått i dialog med EU for å stabilisere energiprisene, men det er videreutvikling vi trenger, ikke å gå tilbake til gamle løsninger.

Sier nei til nye monopoler

At Staten skal ta over salgsmarkedet for kraft, rister han på hodet av.

– EU-kommisjonen har sagt at de er åpne for strukturelle reformer for å rigge markedene bedre, men å skape nye statlige monopoler har historien vist at ikke er den beste måten å drive på.

Atomkraft er han og regjeringen også skeptisk til.

– Jeg tror det viktigste for å øke fornybar produksjon er er å satse på havvind. Atomkraft kan være aktuelt i andre land, men vannkraft bør være vår viktigste kilde til regulerbar kraftproduksjon.

Regjeringens offisielle energikommisjonen skulle etter planen legge frem sin innstilling før jul.

Eriksen sier at fristen er utsatt til februar.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no