TILSYN TIL BESVÆR: Restauratør Jørn Lie ved Gamle Raadhus i Oslo har mange tilsyn som banker på. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen lover å rydde opp. Foto: Trond Solberg

Se alle tilsynene restaurantsjefen får – nå skal Røe Isaksen rydde opp

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil uvesen til livs: – Landets bedrifter opplever at de har for mange vesen og tilsyn, som passer på dem. - Vi vil gjøre livet lettere for bedriftene, sier han.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi har satt i gang et arbeid for å få til en mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet. Vi begynner med reiselivsnæringen, som i alt har 18 ulike tilsyn, sier Isaksen.

– At vi har mange tilsyn er bra: Bedriftene skal gjøre alt etter boken. Men tilbakemeldingene jeg har fått fra bedrifter, er at det er for mye og altfor lite koordinert. Det er spesielt små reiselivsbedrifter, ofte sesongpreget som blir plaget med ukoordinerte tilsyn, ofte når de har mest å gjøre. Det er derfor vi begynner nettopp med den bransjen, sier Isaksen.

Vi møter ham på den tradisjonsrike restauranten Gamle Raadhus, i Oslo, hvor folk koser seg på uteserveringen i bakgården. Stedet er mest kjent for sin lutefisk i høysesongen før jul.

– Det mest irriterende

– Det som er mest irriterende, er at alle tilsynene som kommer og banker på, har en tendens til å komme midt i høysesongen, når vi har mest å gjøre. Det er naturlig, siden det i slike hektiske perioder er viktig å sjekke at hygiene og slik er på stell, slik at gjestene ikke blir syke. Men det er massevis av tilsyn som ikke har behov for å komme på besøk når vi har det som travlest, sier restauratør Jørn Lie på Gamle Raadhus og legger til:

les også

Ulovlige skrekkverksteder

– Tilsyn er bra for å sørge for at useriøse ikke får drive, men jeg må si at det er viktig å ikke kontrollere folk i hjel.

En gjennomgang viser at han og andre i utelivs- og reiselivsbransjen, har 18 ulike tilsyn som gjør at det stadig banker på døren.

I hans tilfelle 16, fordi han slipper kontroll av heis og lotteri.

Marerittlisten


Her er tilsynsmarerittlisten som berører restaurant- og reiseliv:

Arbeidsforhold
Arbeidstilsynet kontrollerer bedriftene jevnlig, blant annet arbeidskontrakter, lønnsslipper og timelister.

Misbruk
NAV kontrollerer om ansatte er registrert i arbeidstagerregisteret, og om de ansatte mottar noen form for trygd fra staten, som dagpenger eller sykepenger.

Skatt
Kemneren kontrollerer bedriftene for korrekt skattetrekk og korrekt beregnet arbeidsgiveravgift.

Bokettersyn
Skattemyndighetene gjennomfører oppgavekontroll og bokettersyn i bedriftene.

Svart arbeid
Skatteetaten krever daglig føring av personalliste for enkelte bransjer, deriblant serveringssteder. Formålet er å motvirke svart arbeid.

Ulovlige varer
Tolletaten kontroller for eventuell ulovlig innførsel av varer.

Trygg mat
Mattilsynets oppgave er å veilede bedriftene slik at en sikrer trygg matservering.

Smilefjesordning

Det er Mattilsynet som følger opp denne ordningen som skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted.

Matinformasjonsforordningen

Matinformasjonsforordningen innebærer at serveringsbedriftene må opplyse om innhold av utvalgte allergener i de ulike rettene. Mattilsynet er ansvarlig.

Skjenkekontroll
Ifølge alkoholloven skal hver bedrift som har skjenkebevilling, motta minst ett besøk av skjenkekontrollen i året. I tillegg skal kommunen utføre tre ganger så mange skjenkekontroller som det er skjenkebevillinger i kommunen.

Prikktildelingssystemet

Nasjonalt prikktildelingssystem i alkoholloven overholdes av kommunene. Minstesanksjon per overtredelse er én prikk, makssanksjon per overtredelser er åtte prikker.

Branntilsyn
Kommunalt brannvesen gjennomfører jevnlige kontroller av brannsikkerhet, varslingsanlegg, elsikkerhet og rømningsveier.

Verneombud
De regionale verneombudene skal virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller har plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg.

Fornøyelsesinnretninger

Statens jernbanetilsyn kontrollerer større fornøyelsesinnretninger – for eksempel barnekaruseller – som er installert for gjester i hoteller, restauranter og campingplasser.

Heiskontrollen
Heiskontrollen fører jevnlig kontroll med at heiser er i forsvarlig stand.

Plan- og bygningsloven
Kontrollerer at virksomheten har i orden de ulike tillatelsene i henhold til plan- og bygningsloven.

Lotteri
Fører kontroll med dem som har tillatelser etter lotteriloven og at bestemmelser som er gitt i eller i medhold av loven, overholdes.

Justervesenet
Kontrollerer forskjellige måleredskaper og målinger som er i bruk i bedriftene.

I tillegg har VG fått innspill etter at saken har blitt trykket at eltilsyn er et 19. tilsyn som i utelivsbransjen.

– Jeg har full forståelse for frustrasjonen

– Jeg har full forståelse for frustrasjonen. Derfor skal vi ha bedre tilsyn med tilsynene: De skal hjelpe deg til å bli bedre, og ikke bare oppleves som ekstra byråkrati.

Han sier de har satt ut et eksternt oppdrag som skal kartlegge tilsynspraksisen i reiselivsnæringen.

– Etter hvert vil vi gå videre til andre bransjer. Dette er like viktig på et verft på Vestlandet som på en restaurant i Oslo, sier Isaksen.

Rundt 50 tilsyn

Han sier de faktisk ikke vet hvor mange tilsynsordninger som finnes de ulike departementene.

les også

Godt grep mot svart vaskehjelp

– Vi anslår det til rundt 50 og vår gjennomgang av reiselivsbransjen viser at de har 18 tilsyn som passer på dem. De er underlagt syv departementer og kommunene.

– Risikerer du ikke at tilsyn med tilsynene bare fører til økt kontroll og mer byråkrati?

– Nei, jeg er overbevist om at vi skal greie å gjøre hverdagen bedre for bedriftene. Jeg vil stramme opp de involverte statsrådene til å ta ansvar, slik at vi kan få koordinert tilsynene bedre. Når bedriftene opplever at ulike tilsyn ber om samme dokumentasjon, da er det stort potensial for forbedringer.

les også

Intensiverer jakten på kriminelle i arbeidslivet

– Og så trenger ikke skatteetaten og NAV komme midt i lutefisksesongen, sier Lie.

– Det har jeg forståelse for, sier Isaksen og legger til:

– Folk må ikke tro at jeg er mot uanmeldte tilsyn for å undersøke om skjenkeregler og slikt overholdes. Det er viktig, men jeg tror vi har mye å hente på å koordinere ordinære tilsyn bedre.

– Kan det bli aktuelt å slå sammen tilsyn?

– Det er for tidlig å si noe om. Målet med denne jobben er først og fremst å få dem til å jobbe bedre sammen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder