FÅR KRITIKK: Vest politidistrikt rystes av en ny varslingssak. På bildet er politihuset i Bergen sentrum. Foto: Hallgeir Vågenes

Ny varslersak: Bergenspolitiet får kritikk etter å ha hyret inn tidligere politimester

BERGEN (VG) I et seks sider langt brev kom politimester Kaare Songstad med knallhard kritikk av politivarsleren i Vest politidistrikt. Brevet ble utarbeidet med bistand fra en advokat som tidligere har vært politimester.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Sist tirsdag omtalte VG hvordan en erfaren etterforsker i Vest politidistrikt ble tvangsflyttet til en annen avdeling mot sin vilje, fire måneder etter at han hadde varslet om manglende innsats mot menneskehandel.

Politimannen mener han er utsatt for gjengjeldelse og truer med å saksøke arbeidsgiveren sin om han ikke får tilbake jobben på seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet.

TUNG ERFARING: Advokat Einar Drægebø er tidligere politimester i gamle Hordaland politidistrikt. Han har også vært konstituert statsadvokat i Hordaland og ledet Spesialenheten for politisaker og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lokalt. Bildet er tatt under en rettssak i 2013. Foto: Hallgeir Vågenes

Etter at varselet ble innlevert 9. november i fjor, konkluderte politiledelsen i Bergen med at de trengte juridisk assistanse. Valget falt på advokat Einar Drægebø, som tidligere har vært politimester i gamle Hordaland politidistrikt.

Leder for HR og HMS i Vest politidistrikt, Linda Endresen Birkeland, bekrefter at Drægebø, som i dag er partner i advokatfirmaet Harris i Bergen, ble hyret inn for å bistå politidistriktet.

Politimann i Bergen med nytt varsel: – Blir motarbeidet, mistenkeliggjort og kneblet av ledelsen

– Drægebø ble hentet inn for å bistå Vest politidistrikt med å utarbeide et svar til varslers advokat, samt å gi arbeidsrettslige råd i forbindelse med oppfølging av varsler. Dette ble gjort for å sikre at varsler og andre involverte sine rettigheter ble ivaretatt, skriver Endresen Birkeland i en e-post til VG.

Nytt politivarsel i Bergen: Derfor ble det slått alarm

I brevet som Drægebø har bistått med å utarbeide, kommer politimester Kaare Songstad med svært hard kritikk mot varsleren. Han blir blant annet beskyldt for ikke å innrette seg etter lovpålagte prioriteringer, og Songstad påstår også at politimannen har negative utfordringer med å innrette seg etter pålegg fra kvinnelige ledere.

– Brevet er et rent karakterdrap, og bygger på en ensidig innhenting av informasjon, sier varslerens advokat, Birthe Eriksen, til VG.

Eriksen er svært kritisk til prosessen som har foregått.

– Vi reagerer på at advokaten har fått et så vidtrekkende mandat til å ivareta alle involverte, uten at han på noe tidspunkt har tatt kontakt med hverken varsleren, hans tillitsvalgte eller hans advokat. Spørsmålet er hvordan han da har sikret at han gjør en objektiv vurdering av saken.

KRITISK: Advokat Birthe Eriksen bistår politietterforskeren som i fjor varslet om manglende innsats mot menneskehandel i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes

Eriksen sier at de heller ikke vet om advokaten er gitt fullt innsyn i varselet og de øvrige dokumentene i saken.

Varslet om systemsvikt og konflikter i Bergen-politiet: – Det var ren krig på huset

– At han ikke kontakter den det gjelder, og at vi ikke får vite hvem som har fremsatt anklagene, viser at det som har skjedd ikke er resultat av en forsvarlig saksbehandling, sier varsleren selv til VG, via sin advokat.

Ifølge HR-sjefen i politidistriktet har Drægebø klarlagt de rettslige rammene rundt arbeidsgivers handlingsrom i situasjoner der det er inngitt varsel.

FIKK HJELP: Politimester Kaare Songstad fikk hjelp av en tidligere politimester til å skrive et brev til varslerens advokat Birthe Eriksen. Advokaten karakteriserer brevet som et rent karakterdrap. Foto: Frode Hansen

– Som arbeidsgiver har vi plikt til å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte og det er viktig at vi oppfyller våre plikter også overfor dem som er berørt av et varsel, samtidig som produksjonen i organisasjonen skal fortsette mest mulig uforstyrret.

– Hvorfor ble Drægebø valgt?

– Det er ikke uvanlig at Vest politidistrikt innhenter tjenester fra ekstern ekspertise på fagområder hvor politidistriktet ikke har tilstrekkelig kompetanse. Drægebø ble valgt på grunn av sin kompetanse på arbeidsrett og kjennskap til politiet.

Monika-saken: Spesialenheten bøtelegger Hordaland politidistrikt

Endresen Birkeland sier at advokaten har snakket med ledere på ulike nivå, og laget et notat.

– Har Drægebø snakket med varsleren?

– Nei.

Nestleder i Politiets Fellesforbund i Hordaland, Ørjan Hjortland, sier at de har bedt arbeidsgiveren om en redegjørelse for hvorfor advokaten var engasjert, hvilket mandat han hadde og innsyn i hva han har levert. Noen slik redegjørelse har fagforeningen ikke fått, sier Hjortland.

ETTERLYSER SVAR: Ørjan Hjortland er nestleder i Politiets Fellesforbund i Hordaland. Han sier fagforeningen ikke har fått innsyn i hva advokat Einar Drægebø har gjort eller levert. Foto: Emil Weatherhead Breistein

– Vi har kun fått forklart at han ble benyttet for å avklare arbeidsgivers rettslige handlingsrom for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø. Vi vet ikke hva advokaten faktisk har gjort, på hvilken måte, eller fått innsyn i hans rapport eller resultat. Så langt vi kjenner til har advokaten ikke kontaktet eller snakket med varsleren, vernetjenesten eller tillitsvalgte. For oss fremstår advokatens rolle og engasjement som uklar.

Advokat Einar Drægebø bekrefter at han har bistått Vest politidistrikt som arbeidsgiver innenfor arbeidsrettslige spørsmål.

– Oppdraget har ikke omhandlet varslersaken du viser til i din e-post. Varslersaken behandles av Politidirektoratet uten at jeg har hatt noe befatning med denne. Utover dette er jeg på grunn av taushetsplikt og klientkonfidensialitet forhindret fra å gi ytterligere kommentarer, skriver Drægebø i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder