TOGKAOS: Buss for tog i Drammen 16. januar 2018 – den aller mest trøblete tog-dagen i Norge i fjor. Foto: Harald Vikøyr

Derfor er Drammen–Oslo Norges mest trøblete togstrekning

Nesten én av fire forsinkelser og innstillinger på norske jernbaner i fjor oppsto på strekningen Drammen–Oslo.

Fra Drammen til Oslo S er det nøyaktig 40 kilometer den korteste veien, ifølge Bane Nor.

Det norske jernbanenettet totalt er omtrent 4000 kilometer langt.

Men nesten én av fire forsinkelser eller innstillinger for norske persontog i fjor – 40 662 hendelser av totalt 168 996 – oppsto på de fire milene mellom Drammen og Oslo, ifølge tall VG har fått innsyn i fra Bane Nor.

– Over halvparten av togene i Norge er innom denne strekningen. Trafikken er tett, og feil får konsekvenser for svært mange tog, forklarer pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

Undersøk din togstrekning: Her kan du se samtlige forsinkelser og innstillinger i 2018!

les også

Togpendlerens skildring: «Blues for tog»

Gamle signalanlegg

Svært mange av hendelsene mellom Drammen og Oslo er knyttet til signalanlegget – det som gjerne kalles signalfeil.

Men en signalfeil trenger ikke være en feil med signalanlegget.

– Signalfeil er et misforstått begrep. Det er «jernbansk», og betyr at anlegget automatisk har oppdaget en feil på banestrekningen, som for eksempel et skinnebrudd eller feil med en planovergang. Det gir rødt signal for toget. Av hensyn til sikkerheten må strekningen sjekkes for feil før toget kan kjøre, sier Thor Erik Skarpen.

Men han legger til at gamle signalanlegg også kan være følsomme og gi gale indikasjoner.

– Den nye europeiske digitale standarden ERTMS rulles neste årene ut på alle landets banestrekninger. Det gir færre feil, sier Skarpen.

les også

Derfor stanser signalfeil togene

Han håper at årets sommer-skippertak vil gi resultater for pendlerne mellom Drammen og Oslo.

– Hver sommer skifter vi ut gammelt med nytt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid for å gjøre jernbanen mer robust. I sommer stenger vi Drammenbanen og Østfoldbanen for nødvendig vedlikehold og bygging av ny jernbane. Det vil forebygge feil og gi bedring for de reisende, sier Skarpen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder