NY BEHANDLING: Lagmannsretten skal nok en gang behandle Eirik Jensen-saken. Det er klart etter at Høyesterett avviste anken fra den tidligere politimannen forrige fredag. Foto: Gisle Oddstad / VG

Så mye har Cappelen og Jensen-saken kostet så langt

Etterforskningen og rettssakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har hittil en prislapp på over 54 millioner kroner. Saken er den mest kostnadskrevende Spesialenheten har hatt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etterforskningen har kostet 26,7 millioner kroner så langt, opplyser Vigdis Thomassen Aaseth, administrasjonssjef for Spesialenheten for politisaker.

– Kostnaden gjelder imidlertid ikke bare etterforskning. Dette omfatter også utgifter Spesialenheten har hatt i sammenheng med forberedelse og gjennomføring av aktorater i tingretten og lagmannsretten.

Leste du denne? Den fem år lange kampen

Tilleggsbevilgninger

Aaseth sier at Spesialenheten i 2014 og 2015 fikk tilleggsbevilgninger på til sammen 17, 2 millioner til etterforskning av saken. Kostnader utover dette har vært dekket innenfor enhetens alminnelige bevilgning.

Fra 2014 til 2018 er det også bokført 9,5 millioner kroner i lønnsutgifter til de som har jobbet med saken.

– Dette er i hovedsak reise – og overtidskostnader, samt lønn og andre utgifter knyttet til avgivelse av personell fra Kripos med flere, sier Aaseth.

– Vil fortsette å kreve ressurser

Hun bekrefter at dette er den mest kostnadskrevende saken Spesialenheten har hatt.

– Det anslås at til sammen cirka fem årsverk var fullt ut engasjert i arbeidet med saken i 2018. Saken vil fortsette å kreve ressurser til den er rettskraftig avgjort.

– Er det mulig å anslå hvor mye totalkostnadene vil ende på?

– Det er vanskelig å si noe om det i dag. Det blir gjetning, sier Aaseth.

Ny rettsrunde

Rettssaken mot den tidligere politimannen Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen gikk for Oslo tingrett i 2017.

Totalt har tingretten utbetalt nærmere 12,5 millioner kroner i forbindelse med hovedforhandlingen, opplyser kommunikasjonssjef Irene Ramm.

Kostnadene fordeler seg slik:

  • Salær forsvarere: 10.836.289 kroner
  • Utgifter revisor: 483.864 kroner
  • Utgifter vitner: 83.572 kroner
  • Utgifter meddommere: 1.072.620 kroner
les også

Eirik Jensens kjæreste: – Total håpløshet og avmakt

Pluss content

Ankesaken var oppe i Borgarting lagmannsrett i fjor høst. VG har fått tilsendt utgiftene per 26. februar i år. De viser en totalkostnad på over 15 millioner kroner:

  • Salær forsvarere: 12.863.235 kroner
  • Utgifter vitner: 94.226 kroner
  • Utgifter meddommere: 2.507.334 kroner

– Vi gjør oppmerksom på at ikke alle salæroppgaver er mottatt og endelig godkjent hos dommer, sier rådgiver Annicken S. Michaelsen.

Siden saken nå skal behandles på nytt i lagmannsretten, etter at Høyesterett valgte å kaste Jensen-anken, vil kostnadene i saken bli enda høyere.

På spørsmål om det er grunn til å anta at den nye runden kommer til å koste like mye som den forrige, svarer Michalsen:

– Det er vanskelig for lagmannsretten å uttale seg om forventede kostnader knyttet til behandlingen av saken i meddomsrett.

«Riktig å bruke samfunnets ressurser»

I årsrapporten fra 2018 skriver Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker, at de gjennom flere år har fått meget stor oppmerksomhet i forbindelse med denne saken. Et gjentagende spørsmål fra mediene har hvor mye penger enheten har brukt.

Spesialenheten mener behandlingen av saken i domstolene med tydelighet har vist at det har vært riktig å bruke samfunnets ressurser til å etterforske den konkrete saken.

«Enhver etterforskning skal være effektiv, gjennomføres med riktig kompetanse og ikke koste mer enn nødvendig. Som samfunn skal vi ikke være tilbakeholden med, eller la være, å etterforske og føre for domstolen saker som gjelder mistanke om korrupsjon i politiet, selv om etterforskningen kan bli omfattende og kostbar», skriver Presthus.

Avslutningsvis skriver han at «av hensynet til samfunnet og rettsstaten må vi være villige til å betale de kostnader som er nødvendige for å avdekke og forfølge korrupsjon».

Les hele forordet her!

Avviste anke

Det var høsten 2017 at tingretten dømte Cappelen til 15 års fengsel for innføring av rundt 16 tonn hasj. Han erkjente skyld, men anket straffeutmålingen til Borgarting lagmannsrett i håp om økt strafferabatt.

Jensen fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel, for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven. Jensen, som hele tiden har nektet straffskyld, anket også saken.

Saken startet i lagmannsretten i fjor høst. Den 28. januar ble Jensen frifunnet av juryen i lagmannsretten for medvirkning til innførsel av hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.

De tre fagdommerne satte imidlertid juryens kjennelsen til side, noe som Jensen anket til Høyesterett. Forrige uke ble det kjent at Høyesterett forkastet anken.

Ankeutvalget vurderte at de ikke kan se at avgjørelsen er bygget på feil tolkning av loven, og heller ikke feil saksbehandling – slik Jensen-forsvarerne har hevdet. Det er ikke kjent når saken skal behandles på nytt i lagmannsretten. Sannsynligvis skjer det ikke før neste år.

Les hele kjennelsen fra Høyesterett her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder