MISTET PASSET: Terje Haaranes (42) fortviler etter at han er nektet nytt pass. Han har fått beskjed om at han tidligst får passet tilbake i september 2020. Foto: PRIVAT OG JAN OVIND, VG

Terje mistet tre pass - får ikke nytt

Terje Haaranes (42) mistet passet sitt tre ganger i løpet av fem år. Nå nektes han nytt pass av norske myndigheter.

– Situasjonen er fortvilende, sier Haaranes til VG.

Det første passet mistet 42-åringen fra Stavanger i 2012. Det andre forsvant i 2014, før Haaranes flyttet til Thailand.

Da han i september 2017 varslet den norske ambassaden i Bangkok om at passet var stjålet etter et barbesøk i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh, var det slutt på tålmodigheten hos norske passmyndigheter.

- Ambassaden avslår din søknad om pass da vi anser at du ikke har oppbevart tidligere pass på en betryggende måte, heter det i vedtaket fra den norske ambassaden i Bangkok i oktober 2017.

Folk som mister pass ofte kan nektes nytt pass

Haaranes fikk utstedt et reisebevis for å kunne dra til Norge i desember 2017, og har siden oppholdt seg i Stavanger. Han er oppgitt over at han ikke får utstedt nytt pass.

– I Thailand har jeg en samboer som jeg ikke har sett på over ett år. I Norge har jeg verken bosted eller nettverk. Livet mitt er i Thailand, det er der jeg vil leve, sier han.

Politidirektoratet støtter ambassadens vurdering i saken, og har avslått klagen fra Haaranes. Ifølge direktoratet kan han ikke regne med å få innvilget en søknad om nytt pass før det har gått tre år fra siste tap. Det betyr at han må klare seg uten pass til september 2020.

– Vi har forståelse for at klageren ønsker pass, men formålet med vedtak om innlevering av pass og passhindring er å hindre at pass kommer på avveie og kan misbrukes i kriminell virksomhet, og vi har på nåværende tidspunkt ikke tillit til at klageren oppbevarer pass betryggende.

Politidirektoratet mener Haaranes sine argumenter for å bo i Thailand, ikke er nok til å omgjøre vedtaket. Samtidig understrekes det at han vil kunne få utstedt pass for en enkelt reise dersom sterke velferdsmessige argumenter taler for det.

Heidi (21) skulle hjem fra København - kom ikke på bussen uten pass

42-åringen har ikke vært tilbake i Thailand siden desember 2017, og sier han i dag lever på norske myndigheters regning.

– Nav betaler for leiligheten jeg bor i, og i tillegg får jeg sosialstøtte. Det er helt absurd når jeg ikke ønsker å være i Norge.

– Politidirektoratet sier du kan søke om å få utstedt pass for en enkelt reise?

– Problemet er at mange asiatiske land kun godtar pass som gyldig legitimasjon. Jeg har verken norsk bankkort eller førerkort, og uten pass har jeg ingen gyldig legitimasjon. I Thailand kan du bli bedt om å legitimere deg på gaten, og der er det kun pass som godtas, sier han.

– RANET I KAMBODSJA: Terje Haaranes (42) mistet to pass i Norge i 2012 og 2014. Det tredje forsvant da han ble ranet i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh i september 2017, forteller han til VG. Foto: Marte Vike Arnesen

Politidirektoratet peker på at Haaranes fikk en advarsel fra norsk politi etter å ha mistet passet for andre gang i 2014. Selv vedgår han at han ikke passet godt nok på de to passene han mistet i Norge i 2012 og 2014.

– Jeg tar selvkritikk på det, det var min feil. Men i Kambodsja ble jeg ranet og frastjålet både pass og penger, sier han.

Advokat Georg Schjerven Hansen mener vedtaket om å nekte Haaranes pass er et uforholdsmessig inngrep, ettersom han har behov for pass som identitetsdokument.

– At man ikke har fungerende identifikasjonspapirer får en større konsekvens enn at man ikke kan reise. I mange land er passet eneste gyldige legitimasjon.

Men kan ikke Haaranes skaffe seg et norsk bankkort og bruke det som legitimasjon?

– Ikke uten pass. Jeg har hatt flere saker med lignende problemstilling som gjelder utenlandske borgere. Men det er første gang jeg har hatt en slik sak med en norsk statsborger, sier Schjerven Hansen.

Advokaten sendte i januar i år en ny klage til Politidirektoratet på vegne av Haaranes.

Fullt passkaos etter nye politiråd: Ble nektet å reise hjem til Norge uten pass - kapteinen måtte gripe inn

Politidirektoratet opplyser til VG at de ikke kommenterer enkeltsaker og derfor ikke kan utlevere opplysninger i denne konkrete saken.

I passloven gis det hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom «passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse». Passforskriften slår også fast at gyldigheten til pass kan begrenses når tidligere pass ikke er oppbevart på betryggende måte.

Mister du to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel i posten. Mister du det for tredje gang så kan du bli nektet nytt pass. Men hvis passinnehaver ikke kan lastes for tapet, er det ikke grunn til passnektelse. Disse retningslinjene har vært uforandret siden 2015, skriver seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet i en e-post til VG.

Slik blir Norges nye pass – skal ha hele fem passbilder

Tveitan sier at det ikke finnes nasjonal statistikk over antall vedtak om passnektelse, fordi vedtakene blir lagret i arkivsystemet i det enkelte politidistrikt.

I 2018 ble 33.607 norske pass meldt mistet eller stjålet. Året før var tallet 34569.

– Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, skriver Tveitan.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder