Sjørettsekspert: Ikke umulig å vinne fram i erstatningssak

En av landets ledende eksperter på sjørett mener det er vanskelig, men ikke umulig for Norge å vinne fram med en erstatningssak mot det spanske verftet etter forliset med KNM «Helge Ingstad».

– Det kan være noe ulike løsninger i Europa, USA og Asia, men alle har tradisjonelt klare ansvarsbegrensninger som del av byggekontraktene, sier professor Trond Solvang ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.

Han presiserer at han ikke kjenner den aktuelle kontrakten med Navantia, men uttaler seg på generelt grunnlag.

les også

Slår alarm om mulig design-skandale på spanskbygd fregatt

Tette skott var ikke tette

Forsvarsmateriell, som forvalter fregattene i Sjøforsvaret, har varslet det spanske verftet Navantia om at det kan bli aktuelt å benytte seg at «alle rettslige skritt eller krav» mot verftet. Dette er avvist av Navantia, som viser til at kravene vil komme for sent. De har imidlertid bedt om et møte.

Den norske havarikommisjonen slo alarm da de avdekket at tette skott som skulle hindre fartøyet fra å synke, slett ikke var tette. Det samme gjaldt akslingstunnelen.

Den store flengen på styrbord side er alvorlig, men normalt ikke truende for hele skipet. Likevel førte den umiddelbart til omfattende lekkasje som spredde seg til en stor del av fregatten. Dermed måtte skipssjefen trykke på den store knappen og sørge for evakuering: Skipet var ikke lenger sjødyktig.

les også

«Helge Ingstad»-ulykken: Installerer hasteløsninger på øvrige fregatter

Juridiske unntak

– Disse kontraktsbestemmelsene fungerer som ansvarsfraskrivelser, men er juridisk sett begrensninger i garantien for skipet, forklarer Solvang.

Han ser likevel ikke bort fra at det kan finnes juridiske «knagger» som kan tilsidesette standard-prinsippene i kontraktene, som for eksempel at en akslingstunnel – som skulle være tett – er skjult ved overtagelse, og feil på den normalt ikke vil fremkomme i garantitiden, som vanligvis er på 12 måneder.

Det finnes også unntak fra disse tradisjonelle garantiordningene, og det er hvis det kan påvises såkalt «grov skyld» hos verftet som bygget skipet.

– Da må det kunne dokumenteres at verftet på ledelsesnivå utviste markant avvik fra akseptabel opptreden – for eksempel ved å vite om mangelen og så neglisjere den eller unnlate å informere om den.

les også

Forsvaret varsler rettslige skritt om Helge Ingstad

Bare fikse mangelen

– Det er slik at den som kjøper skipet, følger med på byggingen med egne inspektører på stedet. For mangler ved skipet som likevel ikke er oppdaget, gis det gjerne et års garanti for utbedring.

Og det er ikke slik at garantien omfatter såkalte følgeskader ved feilen, som at hele skipet synker eller påfører skader på andre skip. Nei, garantien vil normalt kun omfatte ansvaret for å utbedre mangelen.

les også

KNM «Helge Ingstad» er hevet – lekteren brøt vannflaten i kveld

Om de norske advokatene som får saken skulle mene at dette kan dokumenteres, vil de trolig måtte finne seg i å føre saken for en lokal rett i verftets hjemland.

– Det er typisk for slike byggekontrakter at verftet vil ha hjemlig rett ved slike tvister. Og det taler gjerne ikke til norske interessers fordel, bemerker Solvang.

les også

KNM «Helge Ingstad» er hevet – lekteren brøt vannflaten i kveld

Ikke engasjert advokater

Forsvarsmateriell bekrefter at de har en rammeavtale med det store norske internasjonale advokatfirmaet Wikborg Rein & co. Wikborg Rein har en egen avdeling for shipping og offshore, som blant annet har spesialitet innen nettopp havarier og skipskontrakter.

Forsvarsmateriell har imidlertid ikke engasjert advokater i saken, bare varslet om mulige krav for å komme ulike frister i forkjøpet:

– På bakgrunn av de funn som ble gjort, har vi gjort en generell reservasjon for komme med eventuelt fremtidige rettslige krav. Dette for å unngå tap av rettslige posisjoner grunnet passivitet eller foreldelse i påvente av videre undersøkelser og konklusjoner, sier kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder