LA SEG FLAT: VG besøkte Thorstein Skjaker i september. Da la han seg flat og beklaget at han hadde prøvd å overfakturere Oslo kommune.

LA SEG FLAT: VG besøkte Thorstein Skjaker i september. Da la han seg flat og beklaget at han hadde prøvd å overfakturere Oslo kommune. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Kunstgress-entreprenør dømt til fengsel

Entreprenør Thorstein Skjaker er dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri, og forsøk på grovt bedrageri, mot Oslo kommune i 2016.

Kunstgress-entreprenøren ga en uforbeholden tilståelse i Gjøvik tingrett tirsdag, og har ifølge forsvarer Bendik Støen Thoresen akseptert den ubetingede tilståelsesdommen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte dommen.

– Han aksepterer dommen. Han ønsker å bli ferdig med dette, sier Thoresen til VG.

I september avslørte VG at Oslo kommune skal ha betalt 11 millioner i overpris for kunstgressbaner. Skjaker er en av to entreprenører som skal ha overfakturert kommunen.

«Betydelig økonomisk skade»

Det var i 2016 at enkeltmannsforetaket til Thorstein Skjaker ifølge dommen gjorde et forsøk på å overfakturere kommunen uten å lykkes, og to uker senere klarte å gjennomføre en overfakturering.

Først endret han en ordre på 22 lastebillass sprengstein til 80 og prøvde å få utbetalt i overkant av en million kroner, mens den reelle summen var på 330 000 kroner. Han lyktes ikke med bedrageriforsøket, som ble oppdaget av Oslo kommune.

les også

Kunstgress-entreprenør: «De ba oss om å bygge billige baner»

Handlingen medførte tap eller fare for tap for Oslo kommune på 738 000 kroner, ifølge dommen.

Kort tid senere fikk enkeltmannsforetaket til Skjaker kommunen til å utbetale en faktura på 750 000 kroner, som skulle vært på 330.000 kroner. Ifølge dommen har handlingen medført et tap eller fare for tap for Oslo kommune på 420 000 kroner.

Denne gangen fikk Skjaker en underleverandør til å produsere åtte falske kjøresedler i forbindelse med bedrageriforsøket, som lyktes.

Skjaker er dømt for dokumentforfalskning på grunn av de falske kjøresedlene.

«Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon», heter det i dommen.

les også

Kunstgress-skandalen: – Det skal ikke være dyrere i Oslo enn andre steder

– Veldig dumt

Skjaker har tidligere erkjent at han prøvde å overfakturere kommunen for 336.000 kroner. Dette ble avdekket etter en intern gransking, og det var på bakgrunn av dette at kommunen anmeldte ham for grovt bedrageri.

– Vi beklager dette, det var veldig dumt at vi prøvde å overfakturere i denne saken. Jeg legger meg helt flat for det, og det er så dumt at det ikke er mulig, sa han til VG.

Entreprenøren har hatt oppdrag for Oslo kommune siden 1994, og levert tjenester fra eget enkeltmannsforetak siden 2007.

– Vi registrerer at domstolen delte vårt syn på at dette var grovt bedrageri, og har dømt entreprenøren fengselsstraff. Vi kan aldri sikre oss mot at noen prøver seg på bedrageri mot kommunen, men vi må ha gode nok rutiner til å fange det opp, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til VG i en SMS.

Han opplyser om at Skjaker fremdeles er på kommunens såkalte obs-liste. Det betyr at kommunens virksomheter må være særlig oppmerksomme ved bruk av leverandørene på denne listen.

les også

Kunstgress-millionene: – Fryktelig irritert på Oslo-idrettens vegne

Manglende kontroll

VG har avslørt at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt til to entreprenører som hadde rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017.

Saken skal granskes videre av rådgivningsselskapet EY. Etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven har tidligere bekreftet overfor VG at kommunen har manglet kontroll.

– Det var ikke gode rutiner internt eller kontroll på dette området i 2016, har hun uttalt til VG.

Manglende kontroll i etaten som står for kunstgressutbygging i Oslo ble avdekket allerede i 2007 etter et varsel mot kommunen. En intern gransking konkluderte med «grove brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt kommunens interne regelverk».

Over ti år etter granskingen, konkluderte en granskingsrapport utført av EY med at interne rutiner i tilsvarende etat i dag fremdeles er svake, noe som i 2016 gjorde det mulig å overfakturere kommunen. Nåværende ledelse sier de har prioritert å få bedre struktur.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder