SØSKENPAR: Ved Hadeland i Gran kommune ble to foreldreløse gaupeunger nylig observert. Statens Naturoppsyn venter foreløpig på å se om moren dukker opp.
SØSKENPAR: Ved Hadeland i Gran kommune ble to foreldreløse gaupeunger nylig observert. Statens Naturoppsyn venter foreløpig på å se om moren dukker opp. Foto: Statens naturoppsyn

Gaupeunger mistet moren sin: – Vil sannsynligvis ikke overleve alene

INNENRIKS

To gaupeunger blir tatt hånd om etter at de kom seg bort fra moren sin. De kan risikere avliving.

Publisert:

Det er Statens naturoppsyn (SNO) i Oppland som har tatt seg av de rundt seks måneder gamle kattedyrene.

Søskenparet ble observert da de lette etter mat i en avfallsdynge utenfor et bolighus i Gran kommune.

Det er foreløpig usikkert hva som kommer til å skje med dem.

– Vi undersøker om de er alene, eller om de fortsatt har en mor. Foreløpig ser det ut som de er alene, forteller Ole Knut Steinset i SNO i Oppland.

Et påkjørt rådyr er lagt ut til gaupeungene som mat. Steinset håper også at rådyret vil bidra til at moren dukker opp igjen. Et viltkamera er også satt opp i området.

– De virker å være i god form, og ser ut som helt normale gaupeunger for den alderen de er i, forteller Steinset.

– Dilemma

At det finnes gauper i Gran kommune, er ikke noe nytt. Vanligvis fødes det mellom fem og seks kull med gaupeunger i Oppland kommune hvert år, ifølge Steinset i SNO.

Dersom det viser seg at gaupemoren ikke dukker opp, blir det opp til Fylkesmannen i Oppland og eventuelt Miljødirektoratet å avgjøre søskenparets fremtid.

– Det blir et dilemma, sier Steinset, som samtidig legger til at det skal mye til for at de klarer seg alene når de er såpass små.

– Slik vi vurderer det, vil de sannsynligvis ikke overleve uten hjelp.

Han ser for seg ulike alternativer for de to gaupeungene.

– Man kan legge ut jevnlig med mat inntil de når en alder der de har sjanse for å klare seg alene, to-tre måneder fram i tid, eller la naturen gå sin gang og håpe at moren finnes der ute et sted.

For tre år siden hadde NSO i Oppland en lignende sak, der to gaupeunger ble foreldreløse etter at moren ble påkjørt.

– Da ble det avgjort at de skulle avlives, forteller han.

Dyrepark er også et alternativ.

– Men det er slik at dyreparker ikke alltid ønsker å ta inn dyr som er født ville.

Å ta gaupeungene med til en annen mor, er ikke et alternativ.

– Det er et nytteløst prosjekt, sier Steinset.

Her kan du lese mer om