SØSKENPAR: Ved Hadeland i Gran kommune ble to foreldreløse gaupeunger nylig observert. Statens Naturoppsyn venter foreløpig på å se om moren dukker opp. Foto: Statens naturoppsyn

Gaupeunger mistet moren sin: – Vil sannsynligvis ikke overleve alene

To gaupeunger blir tatt hånd om etter at de kom seg bort fra moren sin. De kan risikere avliving.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er Statens naturoppsyn (SNO) i Oppland som har tatt seg av de rundt seks måneder gamle kattedyrene.

Søskenparet ble observert da de lette etter mat i en avfallsdynge utenfor et bolighus i Gran kommune.

les også

Villgaupe kom seg over et fire meter gjerde for å besøke gaupene i Bjørneparken

Det er foreløpig usikkert hva som kommer til å skje med dem.

– Vi undersøker om de er alene, eller om de fortsatt har en mor. Foreløpig ser det ut som de er alene, forteller Ole Knut Steinset i SNO i Oppland.

I GOD FORM: Gaupeungene er rundt seks måneder gamle, og virker å være i god form, ifølge NSO. Foto: Statens naturoppsyn

Et påkjørt rådyr er lagt ut til gaupeungene som mat. Steinset håper også at rådyret vil bidra til at moren dukker opp igjen. Et viltkamera er også satt opp i området.

– De virker å være i god form, og ser ut som helt normale gaupeunger for den alderen de er i, forteller Steinset.

– Dilemma

At det finnes gauper i Gran kommune, er ikke noe nytt. Vanligvis fødes det mellom fem og seks kull med gaupeunger i Oppland kommune hvert år, ifølge Steinset i SNO.

les også

Dyrebeskyttelsen reagerer: Katter alene på øy i 15 år

Dersom det viser seg at gaupemoren ikke dukker opp, blir det opp til Fylkesmannen i Oppland og eventuelt Miljødirektoratet å avgjøre søskenparets fremtid.

– Det blir et dilemma, sier Steinset, som samtidig legger til at det skal mye til for at de klarer seg alene når de er såpass små.

FOR SMÅ: Gaupeungene er for små til å klare seg selv i naturen, mener Ole Knut Steinset i NSO. Foto: Statens Naturoppsyn

– Slik vi vurderer det, vil de sannsynligvis ikke overleve uten hjelp.

Han ser for seg ulike alternativer for de to gaupeungene.

– Man kan legge ut jevnlig med mat inntil de når en alder der de har sjanse for å klare seg alene, to-tre måneder fram i tid, eller la naturen gå sin gang og håpe at moren finnes der ute et sted.

les også

Foreldreløse etter at kattemoren ble skutt med luftgevær

For tre år siden hadde NSO i Oppland en lignende sak, der to gaupeunger ble foreldreløse etter at moren ble påkjørt.

– Da ble det avgjort at de skulle avlives, forteller han.

Dyrepark er også et alternativ.

– Men det er slik at dyreparker ikke alltid ønsker å ta inn dyr som er født ville.

Å ta gaupeungene med til en annen mor, er ikke et alternativ.

– Det er et nytteløst prosjekt, sier Steinset.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder