Oppfordrer skolene til å la elevene svømme utendørs

INNENRIKS

Kent Gudmundsen (H) vil at skolene skal bli flinkere til å ta i bruk sjøen under svømmeopplæringen. Han får støtte av Svømmeforbundet, som mener praksisen har vært for dårlig.

Publisert: Oppdatert: 24.09.18 16:50

Den varme sommeren har ført til mye aktivitet i og ved sjøen, og dessverre også uvanlig mange drukningsulykker. Så langt i år har Redningsselskapet rykket ut på 442 flere oppdrag enn i fjor, og minst 66 personer har druknet.

Bare halvparten av norske femteklassinger har de elementære svømmeferdighetene som læreplanen sier de skal ha.

Kent Gudmundsen (H), 1. nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, reagerer på den dystre statistikken, og mener norske skoler har en vei å gå når det gjelder svømmeopplæring.

– Det er ingen tvil om at dette er en problemstilling vi i større grad må aktualisere. Barna må være i stand til å møte en mer krevende situasjon enn det å være innendørs i et rolig svømmebasseng, sier han.

– Elever skal ikke bare kunne svømme langt

Gudmundsen vil derfor oppfordre norske skoler til å benytte muligheten med de varme temperaturene til å ta svømmeopplæringen ute.

– Kompetansemålene vi har satt, innebærer ikke bare å svømme langt, men også å dykke, stoppe og hvile i vannet. Vi oppfordrer til opplæring i variert miljø, slik at barna blir svømmedyktige i reelle situasjoner. Det er det som er hele poenget med kompetansemålet – det å trene utendørs vil være veldig sentralt her.

– Vil dere gjøre utendørs svømmeopplæring til en obligatorisk del av læreplanen?

– Hvilke fasiliteter man har i nærmiljøet er veldig varierende rundt omkring i Norge. Men det står allerede i kompetansemålene at elevene skal kunne ferdes under varierte værforhold. Dessverre har skolene opparbeidet en praksis på at det utføres innendørs, sier Gudmundsen.

– Jeg anbefaler at skolene setter opp og organiserer svømmetreninger utendørs raskest mulig, før skoleåret starter. Da har vi fortsatt en temperatur i vannet som ikke er altfor avskrekkende, og det vil være gunstige forhold å komme raskt i gang med denne typen aktivitet.

Får støtte av svømmepresidenten

President i Norges Svømmeforbund, Cato Bratbakk, mener dette er et positivt innspill, og i tråd med læreplanen.

– Det er en del av svømmeopplæringen som også må på plass. Man må ikke bare konsentrere seg om basseng, når den virkelige verden er der ute, sier han.

Han tror årsaken til de manglende svømmeferdighetene blant norske barn er at det er for få undervisningstimer i løpet av skoleåret.

– De fleste har bare svømmeopplæring i de fire første skoleårene. I Oslo, der jeg kommer fra, har bare 20 prosent svømmeopplæring etter 4. klasse. Og jeg tror Oslo er ganske lik mange andre steder i landet på dette punktet.

– Hva må til for at flere barn skal bli svømmedyktige?

– Vi tror at skolen er løsningen. Skolen er gratis, de tar hånd om samtlige av våre barn, så det er her svømmeopplæringen må skje, fra 1. trinn og gjennom hele skoleløpet.

Barneskole i Hurum: Bader ute flere timer i året

En av skolene som handler i tråd med Gudmundsen og Bratbakks ønsker, er Sætre skole i Hurum.

I tolv år har de arbeidet med et drukningsforebyggende tiltak. Der er elevene fra 2. til 4. trinn ute i sjøen i fire til seks timer i uken, over en treukers periode, både på høsten og våren.

– Det er ikke vanlig svømmeopplæring, men vanntilvenning, og kommer i tillegg til vanlig svømmeopplæring i basseng. Elevene som går på skolen vår bor i nærheten av sjø, og det er viktig at de gradvis venner seg til å ferdes ved og i sjøen under ulike værforhold, forklarer rektor Hanne Lien Aaberg.

Under vanntilvenningen bruker alle elevene redningsvest, og gjør ulike øvelser som å gå i kaldt vann, løpe, dukke hodet under, bruke livbøye, hoppe ut fra båt og svømme. De lærer også hvordan de kan holde varmen når de blir kalde, og å følge regler og forholde seg til enkle beskjeder.

Aaberg forteller at de har svært gode erfaringer med opplegget.

– Vi er ute i all slags vær. Noen foreldre er skeptiske i utgangspunktet, men når barna deres har vært med et par ganger, så ser de at dette er positivt. Barna storkoser seg. Opplegget tilpasses hver enkelt, så det er ingen som tvinges til noe de absolutt ikke våger, men vi motiverer de som er noe nølende til å flytte noen grenser for seg selv.

Her kan du lese mer om