FORNØYD: Sanner er fornøyd med enda et år med lavere fravær på videregående, og sier han opplever at kritikken mot grensen har stilnet. Foto: Frode Hansen

Fraværet på videregående holder seg lavt: Elevorganisasjonen ikke imponert

Etter at fraværsgrensen ble innført, stupte fraværet i videregående skole – og det har holdt seg slik. Men elevorganisasjonen mener ikke det tallet fanger hele bildet.

  • Martha C. S. Holmes

Artikkelen er over ett år gammel

Fraværet i videregående skole ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført, en forskjell på omtrent to fraværsdager for medianeleven, viser Utdanningsdirektoratets foreløpige fraværstall for skoleåret 2017–2018. Det gleder kunnskapsminister Jan Tore Sanner seg over:

– Fraværet holder seg lavt – dette viser at fraværsgrensen virker. Vi gleder oss også over at det er færre som dropper ut, og at flere får karakterer i fagene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Andelen som ikke får vurdering i et eller flere fag på grunn av fraværsgrensen, holder seg på 1,8 prosent som året før. Samlet sett går andelen som ikke får karakter på grunn fravær eller manglende vurderingsgrunnlag ned fra 3,2 prosent til 3,0 prosent.

– Mange elever takler fraværsgrensen helt fint – det har vi alltid trodd. Men fortsatt er det slik at for over halvparten av dem som ikke får karakter i et fag, er det på grunn av fraværsgrensen. Det er utrolig alvorlig, sier Agathe Waage, leder i Elevorganisasjonen

– Frafallsfelle

Den mye omdiskuterte fraværsgrensen ble innført for to år siden og går ut på at elevene mister retten til karakter i et fag hvis de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget. Dokumentert fravær er gyldig fravær.

les også

Kommentar: Fraværsgrense til besvær

– Vi vet fortsatt lite om hvordan dette går utover de mest utsatte elevene. Frafall handler ikke bare om fravær, sier Waage.

– Regjeringen har mye god politikk for å få folk til å fullføre, der de vil endre på fagene og gjøre innholdet relevant. Vi er redde for at fraværsgrensen er med på å annullere mye av denne gode politikken.

les også

Skoleelever forfalsket rundt 40 legeerklæringer

Waage frykter at det er de mest utsatte elevene som ender opp med å ikke få vurdering i flere av fagene. Hun peker på fjorårets tall, som viste at andelen elever som ikke får vurdering i flere enn et fag gikk opp.

– Dette er et viktig poeng, fordi terskelen for å ta opp ett fag er mye lavere enn å ta opp flere fag. Det er nettopp derfor vi mener at fraværsgrensen er en frafallsfelle, sier hun.

les også

Gjør store endringer for elever på yrkesfag

Wage påpeker at man fortsatt ikke har tall på hvor mange av de som startet på videregående etter at grensen var innført som kommer til å droppe ut.

– Bra for de med svakest utgangspunkt

Jan Tore Sanner tror ikke fraværsgrensen slår dårlig ut for de mest utsatte elevene.

les også

Full forvirring om fraværsregler: Skolen ville ha bevis for at Vår (18) var i begravelse

– Jeg mener tvert imot at fraværsgrensen er bra for de elevene som har de svakeste utgangspunktene, så de kommer på skolen. Man må heller iverksette andre tiltak for at elevene skal være bedre rustet til å fullføre og bestå, sier han.

Han påpeker at andelen som slutter på videregående har gått ned med 0,3 prosentpoeng. Hvordan fraværsgrensen påvirker ulike elevgrupper, vil vurderes i andre del av evalueringen av tiltaket, som kommer i løpet av høsten, sier han.

– Vi får vurdert både effekten av fraværsgrensen, og praktisering. Men de store tallene viser at det går i riktig retning.

Regionale forskjeller

På nasjonalt nivå er det er nedgang i andel elever som ikke får karakter i et eller flere fag. Men det er store forskjeller mellom fylkene. I Telemark og Finnmark har andelen som ikke får vurdert gått mest ned. Der er det om lag 25 prosent færre elever som får «ikke vurdert» i et fag enn forrige skoleår.

les også

Fraværsgrense deler Norge

I Oslo og Vest-Agder har tallet derimot gått opp. Henholdsvis 15 og 18 prosent flere av elevene får ikke vurdering i ett eller flere fag.

– Forskjellene mellom fylkene viser at vi er langt fra i mål, og det er viktig at de fylkene hvor det nå går i gal retning, tar tak i sine utfordringer, sier Sanner.

Han har ingen tro på at større andel elever uten vurdering enkelte steder har sammenheng med fraværsgrensen:

les også

Sanner vil utjevne forskjeller i norskopplæring

– Det skyldes nok flere forhold. I Oslo kan det være knyttet til at de har en større andel innvandrerungdom med kort botid. Vi jobber med bedre gjennomføring i den gruppen i integreringsstrategien.

– Det kan ikke være slik at fraværsgrensen gjør det ekstra vanskelig for akkurat de elevene?

– Jeg har liten tro på at forklaringen er fraværsgrensen – snarere tvert imot er fraværsgrensen særlig viktig for elever med et svakt grunnlag, fordi det bidrar til at de er mer til stede på skolen. Så er det andre tiltak som må settes inn for å løfte den gruppen.

Mer om

  1. Fraværsgrense
  2. Skole og utdanning
  3. Jan Tore Sanner
  4. Politikk

Flere artikler

  1. Ny rapport: Fravær ned 20 prosent etter fraværsgrensen

  2. Fraværsgrensen: Krever mer skjønn for elever med utfordringer

  3. Fraværsgrensa bør på plass igjen fra høsten av!

  4. Nå kommer Grande-reformen: Alle skal oppleve mestring i videregående

  5. Elever og rektor: Firkantet fraværsgrense stenger elever ute

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder