Mysteriene som aldri er oppklart

Over 1500 mennesker er registrert savnet i Norge. Blant dem er noen av Norges mest omtalte forsvinningssaker, der savnede aldri har blitt funnet og der politiet står uten spor etter hva som egentlig skjedde med dem.

Hvert år forsvinner mellom 15 til 30 personer i Norge. Disse blir registrert i Kripos' savnetregister når de har vært borte i mer enn 3 måneder.