Beholdt sertifikatet

...selv om HSD begikk alvorlige brudd på sikkerhetsreglene

«Sleipner»-rederiet HSD begikk i 1999 alvorlige brudd på de internasjonale sikkerhetsreglene, men Sjøfartsdirektoratet lot rederiet beholde sertifiseringen.

ARTIKKELEN ER OVER 19 ÅR GAMMEL

Sjøfartsdirektoratet har nemlig aldri trukket tilbake et såkalt DOC (Document of complience) fra noe rederi.

I flere år har HSD brutt sikkerhetsreglene og fått pålegg fra Skipskontrollen. Men HSD har beholdt sine sertifikater. Rederiet har påstått at de har utbedret pålegg de ikke har gjort.

HSD har beholdt sine sertifikater «Sleipner» sank, 16 omkom, og under høringen har passasjerer og mannskap vitnet om massiv sikkerhetssvikt. Men HSD beholder fortsatt sine sertifikater.

Ikke fulgt opp

Kravene til DOC er hjemlet i ISM (International Safety Management), som regnes som selve kjølen i det internasjonale sikkerhetsarbeidet til sjøs. En gjennomgåelse av den siste revisjonsrapporten foretatt av rederiet HSD forut for «Sleipner»-katastrofen, viser imidlertid at Sjøfartsdirektoratet har valgt å ikke følge de helt elementære forskriftene:

- I rapporten fremgår det at flere avvik og kommentarer fra forrige revisjon ikke var fulgt opp, selv om rederiet hadde forsikret myndighetene om at de var tatt hånd om. Et slikt grunnlag er internasjonalt tilstrekkelig for å frata rederiet sertifiseringen for retten til å drive denne typen fartøy, eller i hvert fall komme med meget alvorlige krav eller henstillinger, med korte tidsfrister for effektuering, sier sjøsikkerhetsekspert Arne Sagen, som har lang internasjonal erfaring som blant annet hovedrevisor i forhold til ISM.

Bevisst utelatt

Sagen har gjennomgått den siste revisjonen, som fant sted i april i fjor, og har flere kritiske bemerkninger til selve inspeksjonen: - ISM krever helt bestemte definisjoner på avvik fra kravene, nemlig «viktig avvik», «avvik» og «observasjon».

Dette er for å avgjøre hvor viktige avvikene er på en effektiv måte. Men direktoratet opererer med de langt mer uforpliktende «avvik», «kommentarer» og «observasjoner», sier Sagen. Ifølge sikkerhetsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Ragnar Knudsen, har direktoratet bevisst utelatt den mest alvorlige «viktig avvik». - Avvik, som er vår strengeste definisjon, er et avvik. Vi kan fortsatt vurdere om avvikene er viktige eller normale, sier Knudsen.

- Tøffe

- Forstår du at Sjøfartsdirektoratet oppfattes å være særlig rederivennlig, ettersom dere aldri har fratatt et norsk rederi sertifisering, selv om ISM har vært virksom i fire år?

- Vi er minst like tøffe som noen annen. Jeg tror ikke at noen av dem som følger med på ISM oppfatter oss som rederivennlig.

Det første Sjøfartsdirektoratet gjorde etter «Sleipner»-ulykken, var å sende et brev til HSD hvor de uttrykker forståelse for hvor vanskelig rederiet har det, og at de ikke vil forstyrre i en slik situasjon.

Hverken HSDs administerende direktør Arne Dvergsdal eller direktør Per Atle Tellnes var tilgjenglig for kommentar i går.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder