HAR FÅTT VARSLER: Rektor Anne Husebekk ved UiT, her i 2015.
HAR FÅTT VARSLER: Rektor Anne Husebekk ved UiT, her i 2015. Foto: UiT – Norges arktiske universitet

Flere varsler om sextrakassering ved UiT

Publisert:
INNENRIKS

En rekke saker om seksuell trakassering har siden i fjor nådd enten ledelsen eller Studentombudet ved UiT–Norges arktiske universitet.

I flesteparten av sakene er den ene parten student, mens den andre er ansatt. Det bekrefter UiT-rektor Anne Husebekk og studentombud Torill Varberg overfor VG. Avisen Nordlys omtalte saken først.

Husebekk opplyser at fire av sakene er kommet inn til universitetsledelsen. Disse behandles som formelle varsler.

– Fire saker har kommet i kjølvannet av metoo. Noen har skjedd for en stund siden, og noen er av nyere dato. Av disse er én sak avsluttet og tre saker er under behandling, sier Husebekk.

I tre av disse sakene dreier det seg om en ansatt-student-relasjon, mens den fjerde omhandler UiT-ansatte. Rektoren ønsker ikke å kommentere hvorvidt sakene har fått konsekvenser for noen av de involverte.

–Jeg vil ikke gå inn på sakene, men de er av forskjellig karakter. Noen ser vi for oss at kan løses i dialog og minnelighet, mens noen har mer alvorlig karakter, det vil si bryter med personalreglementet eller kanskje enda mer alvorlig, sier Husebekk.

Ingen av de fire sakene er anmeldt, ifølge rektoren.

22 saker til Studentombudet

Studentombud Varberg opplyser at hun har fått inn totalt 22 saker i løpet av 2017 som omhandler seksuell trakassering. De fleste kom inn i løpet av høstsemesteret.

–Det har vært en økning i 2017 som følge av metoo-kampanjen, sier Varberg.

I 14 av sakene er den ene parten student og den andre parten ansatt. I tillegg er det åtte saker hvor begge partene er studenter.

– Det er varierende alvorlighetsgrad i alle sammen, sier studentombudet.

– Jeg har valgt å kategorisere dem som varsler, men jeg er ikke en offentlig instans som skal behandle disse sakene. Men et varsel kan komme til UiT via meg, forklarer Varberg.

Hun vil ikke kommentere om noen av sakene som har kommet inn til Studentombudet, også er kommet til UiT-administrasjonen.

Har gjort tiltak

Rektor Husebekk sier hun tar varslene på alvor.

– At noen velger å melde en sak om seksuell trakassering, tar vi på det største alvor.

– I tillegg til å behandle sakene som nå er kjent, er det fra min side et betydelig fokus på å forhindre at nye saker skjer. Det ville være utrolig kjedelig og veldig kritikkverdig om vi får flere saker av nyere dato, sier Husebekk.

– Hvilke tiltak har dere iverksatt?

– Vi har gjort det mye enklere for dem som er trakassert å melde inn sakene. Det var vanskelig å finne informasjon om det på våre nettsider tidligere, men det er ikke vanskelig nå. Forbedringene har skjedd i nært samarbeid med studentene. Vi har også vært tydelige i mediene den siste tiden, og jeg har tatt opp med ledere i organisasjonen at vi har nulltoleranse for trakassering. I morgen skal vi diskutere alkoholservering knyttet til arrangementer, sier Husebekk.

UiT–Norges arktiske universitet har 16.477 studenter og 4.200 ansatte. Campusene er fordelt i Troms, Finnmark og Nordland.

Denne artikkelen handler om